ACTIVITATEA PASTORALĂ MONDIALĂ

W.T. 1916 (pag. 331-335)

Cam cinci sute de adunări de Studenți ai Bibliei asociați, au ales voluntar pe Editor ca Pastor al lor și au înștiințat Societatea de Biblii și Tracte Turnul de Veghere despre acest fapt, cerînd ca, pe lîngă expunerile și pastoralele sale prin coloanele Turnului de Veghere, să-i amintească în rugăciuni și, deasemenea, din cînd în cînd, să le trimită, prin reprezentanți și prin poștă, astfel de sfaturi, care el ar putea crede că le-ar fi lor de folos și spre gloria Domnului.

Ne-am bucurat să remarcăm activitate în serviciul Domnului printre frați și am făcut tot ce-am putut să deschidem căi și mijloace, prin care să poată aduce serviciu marelui Rege și ajutor urmașilor Lui. Dar numai în ultima vreme, Domnul ne-a fixat profund în atenție o activitate considerabilă, în care s-ar putea angaja surorile, cu folos atît pentru ele cît și pentru cauză.

Înainte de a sugera problema pentru adunările din afară, am făcut o încercare a ei în orașul New York. Succesul care a rezultat, a fost atît de pronunțat, încît ne-am simțit justificați să o aducem în atenția tuturor adunărilor care ne-au înștiințat despre ale-gerea noastră ca Pastor al lor, trimițînd fiecărei adunări copii ale scrisorilor care urmează — una către secretarul obișnuit al adunării, pentru folosul bătrînilor și al adunării în general, iar cealaltă pentru folosul special al surorii alese a fi locțiitorul Pastorului în această activitate. Publicarea scrisorilor aici, va face toată problema cu atît mai bine cu-noscută, fiecărui membru al acestor adunări, dintre care unii poate să nu fi auzit citirea, ori poate să fi uitat conținutul.

Activitatea pastorală în care pot coopera surorile

Cu cîteva luni în urmă, am atras atenția cititorilor Turnului de Veghere asupra unei activități importante de urmărire posibile, în legătură cu adresele primite la adunările publice, la prezentările Fotodramei, din listele colportorilor, etc. — persoane care se presupune că au un anume interes în probleme religioase și care, probabil, ar fi mai mult sau mai puțin influențate de Adevăr. De atunci, am încercat să clasificăm și să aranjăm aceste adrese, dar sînt atît de multe și timpul nostru este atît de limitat, încît am adus numai comparativ puține la forma intenționată originar. Decît să întîrziem în continuare activitatea importantă, mai curînd intenționăm să trimitem imediat liste de adrese celor care vor fi colaboratori în această activitate pastorală, ca să poată fi copiate și clasificate de către lucrătorii fiecărui district.

Deși această ramură a activității este intenționată numai pentru surori, deoarece găsim că de obicei ele au mai mult succes și, în plus, au mai mult timp de investit în activitate, totuși noi nu propunem nimic ce ar ignora adunările Asoc. Intern. a Studenților de Biblie. De fapt, după cît putem noi indica, sugerăm această activitate numai adunărilor care ne-au informat că m-au ales ca Pastor al lor.

Planul este să se adune împreună surorile din fiecare adunare, care au timp la dispoziție și dorința de a se angaja ca lucrători pastorali sub acest plan. Într-un asemenea grup ar fi, desigur, unele cu mai mult, altele cu mai puțin talent pentru serviciu, iar unele care ar putea face o parte a activității, dar care ar fi complet nepotrivite pentru altă parte. Deci, este de dorit ca surorile să aleagă dintre ele un locțiitor, care să aibă timp considerabil la dispoziție și capacitate executivă considerabilă, ca și acea lărgime de minte care să o facă în stare să aprecieze și să folosească poziția cum se cuvine, împărțind cu înțelepciune lucrul între ea și celelalte. Înainte de a se alege locțiitorul, să se facă rugăciune pentru înțelepciune și conducere în această pro-blemă. Eu deja am cerut de la Domnul binecuvîntare specială asupra acestor aran-jamente și voi continua să fac astfel. Orice soră, care nu este calificată pentru serviciu, ar trebui să se bucure că are privilegiul de a sta deoparte pentru binele cauzei și ar putea avea plăcerea în a ajuta pe altă soră care posedă tactul necesar și alte calități pentru activitate. Domnul se va uita la inimile noastre și ne va răsplăti conform credinței noastre față de El și față de Adevăr, și nu doar conform cantității activității noastre.

Activitățile acestui comitet, detaliate în altă parte, în general vor consta în vizitarea adreselor menționate, constatînd interesul, îndepărtînd prejudecata, împrumutînd Studii, etc, iar punctul culminant al proiectului este să intereseze cît se poate de mulți pînă acolo încît să-i adune în adunări; întîi să audă prezentări de hartă și mai tîrziu să devină adunări bereene obișnuite. Cînd problema este avansată suficient, locțiitorul se va adresa bătrînilor adunării Asoc. Intern. a Studenților de Biblie pentru a numi frați cu totul competenți pentru a ține discursurile asupra hărții. Între timp, frații bătrîni trebuie să se califice în această privință. În scurt timp vom avea o nouă ediție din „Schiță de discursuri asupra hărții” care le vor fi de ajutor, și pe care le dăm gratis. De-asemenea, în scurt timp vom fi pregătiți cu o bună rezervă de hărți pe pînză pentru asemenea serviciu.

După ce s-au făcut prezentări asupra hărții și adunările de studiu au fost aranjate, se va aștepta de la bătrînii de adunare să se preocupe ca adunărilor să li se trimită în mod regulat învățători eficienți. Să nu se uite instrucțiunea apostolului referitoare la calitățile unui învățător: „în stare să învețe”. Să nu se strice lucrarea Domnului prin nici un favori-tism, ori prin a căuta, fie să se dea, fie să se primească, onoare după trup. Motto-ul nostru să fie în toate „întîi Dumnezeu”, iar sinele și orice fel al cărnii, subordonat.

Planul este deja în operație, în cîteva dintre orașele mari, cu succes uimitor. Ni se pare ciudat că nu ne-am dat seama mai devreme de importanța acestei lucrări și s-o punem în acțiune. Dar, poate, ea este o parte a lucrării ((19)) ceasului prezent — poate, într-un fel, este legată de lovirea apelor cu mantaua lui Ilie. N-am putea sugera că ar împlini acel tip, ci doar că poate fi una din trăsăturile legate de el.

Cu acestă introducere în lucrare, lăsăm problema în mîinile poporului Domnului, rugîndu-ne pentru binecuvîntare divină asupra tuturor care sînt dispuși să coopereze voluntar.

Cu aceasta dăm unele indicații sugestive în legătură cu metoda de a proceda. Cu iubire creștinească, fratele și servul vostru în Domnul, C. T. Russell.

Indicații pentru lucrătorii pastorali în orașele mari

Scrisoarea pastorală, trimisă uneori printr-un reprezentant special și uneori prin secretarul adunării, fiind citită adunării Asoc. Intern. a Studenților de Biblie, constituie o convocare a unei întîlniri a tuturor surorilor din adunare, care au timp și putere să investească în activitatea descrisă. Prima lor adunare trebuie să fie cu scopul de a alege din numărul lor pe una care ei cred că este alegerea Domnului, pentru a servi ca locțiitor, și pe alta pentru a fi secretarul și casierul activității pastorale.

(Regretăm că din unele neînțelegeri, reprezentantul nostru a numit locțiitori la unele din convenții și că atunci cînd a sosit scrisoarea noastră pastorală, care îndruma alegerea locțiitorului și secretarului, a urmat puțină confuzie. Reprezentanții societății sînt numiți corect, dar în toate chestiunile legate de adunări, alegerea adunării sau aprobarea adunării a alegerii noastre, este regula. Astfel, în acest caz, deși nu ne îndoim că au fost numite surori foarte potrivite, cerem ca surorile din fiecare adunare să voteze în acestă pro-blemă și să ne informeze despre rezultate.)

Adunarea va considera, fără îndoială, un privilegiu să facă cheltuieli moderate, care vor surveni în această ramură de serviciu, dar dacă n-ar fi așa dispusă și problema ar fi neglijată, să se transmită aceasta în raportul lunar obișnuit, înainte de a trece o lună, la adresa de mai jos, atrăgîndu-se atenția foarte deosebit asupra acestui lucru.

Toate rapoartele să fie semnate de locțiitor și de secretarul-casier. Desigur, noi să fim înștiințați imediat după ce ați avut această primă adunare — numărul prezent și alegerea făcută de voi a locțiitorului și secretarului-casier.

Prima voastră adunare vă va ajuta să vă familiarizați una cu alta și să vă stîrniți entuziasmul cu privire la această parte a activității și va permite reprezentantei Pastorului (dacă este prezentă) să facă o estimare a materialului pe care-l va avea de folosit și cum poate fi folosit cel mai bine. Oriunde este posibil, trimitem pe sora Genevieve Sanford să ajute la organizare, la clasificare și la explicarea a ceea ce am găsit că sînt metodele de lucru de succes. Dacă ea este cu voi, explicațiile de aici vor fi de mai puțină importanță, exceptînd faptul că veți dori să le aveți pentru referință, după ce ea a plecat. Dar, dacă, pentru vreun motiv, sora Sanford nu poate fi cu voi, amintiți-vă că va trebui, cu atît mai mult, să depindeți de Domnul și să vă exercitați cea mai bună înțelepciune, dreptate și iubire, în toate aranjamentele. „Să nu faceți nimic din duh de ceartă ori slavă deșartă”.

La a doua adunare

Această adunare să nu fie mult amînată — „Bate fierul cît e cald”. Reprezentanții noștri să-și amintească întîi că sistematizarea este necesară în orice, pentru a avea cele mai bune rezultate. Înainte de a doua adunare, locțiitorul să-și procure patru hărți ale orașului, cît se poate de clare și distincte, patru cărți cu străzile orașului, un creion roșu și un creion albastru și două notesuri cu hîrtie tare de scris. Locțiitorul să pregătească ea însăși prima hartă și după aceea să o dea ca model la ajutoare, pentru ca ele să poată pregăti celelalte trei hărți.

Folosind unul din creioanele voastre colorate, împărțiți orașul vostru în secțiuni de aproximativ 10 blocuri într-o direcție și 15 în cealaltă; sau 12x12 sau 5x25, după cum poate fi cel mai potrivit pentru forma orașului vostru. După ce ați împărțit astfel harta, numerotați diferitele districte cu celălalt creion colorat.

Unele dintre numele furnizate vouă de către Societate vor fi pe cartonașe; unele dintre surori pot fi puse să localizeze pe hărți adresele de pe ele. Cînd găsește districtul de care aparțin, să fie marcat clar acel număr pe cartonaș, cu creion colorat. Alte nume trimise vouă vor fi pe liste și fiecare din acestea va trebui să fie scris pe un notes mic de hîrtie și, la rîndul ei, fiecare adresă va trebui să aibă numărul ei colorat, reprezentînd districtul căruia îi aparține.

Cartonașe — fișe ieftine se pot face tăind hîrtie de scrisori tare în dimensiunile convenabile, aproximativ ca și cărțile poștale mici. Nu transferați imediat numele de pe cartonașul Fotodramei sau de pe alt carnet de însemnări ori de adrese, pe cartonașele—fișe. Localizați numai adresele și districtele lor. Cînd se confirmă interesul, pot fi transferate adresele pe cartonașul—fișă.

Procurați adresa fiecărei surori din adunare și aceasta să fie la începutul cartonașelor — fișe, o cruce roșie în colț indicînd că ea este în Adevăr. Să se indice de asemenea pe hartă districtul ei, iar un x mic să indice aproximativ locul casei ei.

Locțiitorul să aleagă lucrători pentru district, conform eficienței presupuse și fără parțialitate. Dați de preferință fiecărui lucrător ca și cîmp de activitate districtul în care locuiește ea, un district aproape sau cel mai apropiat district posibil.

Dacă în fiecare district aveți ajutoare din abundență, unul ar putea să se ocupe de împrumutarea de cărți, iar altul să facă vizite la adrese; dar dacă lucrătorii nu sînt suficienți ca număr, vizitele să se facă întîi, iar împrumutarea de cărți să fie un lucru ulterior, exceptînd cazul cînd persoana vizitată ar putea să nu aibă cărțile dar să fie dornică să accepte un volum cu împrumut.

Surorile să raporteze locțiitorului într-o săptămînă. Ați putea afla că unele din ele au fost împiedicate de boală, ((20)) altele n-au găsit timpul pe care-l așteptaseră, sau altele au eșuat și s-au dovedit ineficiente, în timp ce altele încă pot avea nevoie de explicații și ajutor în plus. Scrieți o scrisoare amabilă oricărei surori care nu raportează într-o săptămînă, încurajînd-o, exprimînd aprecierea pentru ceea ce deja a făcut și speranțele cu privire la progresul ei în continuare și asigurînd-o că veți fi încîntați să vă întrebe cu privire la orice ea nu înțelege pe deplin. Mențineți fiecare ramură a serviciului la capacitatea ei deplină.

Cînd surorile își completează vizitele în districtele lor, cartonașele sau alte adrese, care nu arată nici un interes, oricît de mic, să fie distruse de către locțiitor. Apoi să se facă trei copii cu adresele tuturor care arată vreun interes, pe fișe — cartonașe. O copie pentru fișa voastră, una să fie trimisă la biroul din Brooklyn, iar cealaltă să fie reținută de către lucrătorul districtului pentru a se folosi în continuare. Imprimați în mintea surorilor nevoia grijii în mînuirea fișelor, ca nu cumva să se piardă vreo adresă. Această copiere să se facă cît se poate de prompt.

Unele dintre districte să fie gata pentru prezentare de hartă în două săptămîni după începere. Cu multă iubire creștinească.

Fratele și servul vostru în Domnul,
C. T. Russell.
N. B. — Vă vom furniza formulare pentru raportul lunar, pe care vă rugăm să le trimiteți la Brooklyn, la încheierea fiecărei luni, adresîndu-vă la Departamentul de activitate pastorală,
În grija Genevieve Sanford
122 Columbia Hts.
Brooklyn. N. Y.

Indicații referitoare la activitatea pastorală pentru lucrătorii de district

Aranjați fișele și notesurile cu adrese alfabetic. Copiați-le în această ordine — alfabetic — într-un caiet, lăsînd spațiu pentru patru sau cinci nume sub fiecare literă. Apoi vă puteți rearanja fișele convenabil pentru vizite. Dacă vreo fișă nu este suficient de îngrijită, să fie mai degrabă copiată decît să se folosească ceva nesatisfăcător.

Oricînd este posibil, aceste fișe sau notițe să aibă consemnat ceea ce persoana vizitată avea deja în materie de literatură din Adevăr, ca un ghid pentru voi, în legătură cu ceea ce veți spune cînd o veți vizita. Aranjați fișele așa încît să vă economisiți timpul în facerea vizitelor. După fiecare vizită scrieți o scurtă istorie a acelei vizite pe fișă, de exemplu: „interesat, va frecventa discursurile despre hartă”, sau „neinteresat”, sau „mutat” etc. Aceste informații, de pe fiecare fișă, trebuie date locțiitorului la fiecare două săptămîni, pentru ca ea să poată transfera informația pe dosarul ei, distrugînd pe cele care arată „mutat” sau „nici un interes”.

Deși adunările care vor fi ținute vor fi supravegheate de bătrînii adunării de A.I.S.B., totuși noi dorim să păstrăm bine legătura. Deci, rugăm raportați săptămînal locțiitorului, prin carte poștală, numărul celor care au luat parte la adunări și orice altceva ce ar putea fi de ajutor, și deasemenea numele oricărei persoane care cumpără cărți. Totuși, să nu se uite că deși este de dorit ca oamenii să cumpere cărți — fiindcă atunci vor da atenție mai serioasă citirii lor — totuși, nimic din ce ar da vreo sugestie de comercializare a Adevărului nu trebuie aprobat. Decît să dăm impresia că încercăm să vindem cărți, mai degrabă să ne oferim să le împrumutăm; dar dacă persoana preferă să cumpere, desigur noi vom fi fericiți să facem așa.

Sondaj de opinie făcut de lucrătorii de district

„Bună dimineața! Aici stă doamna Wood?”

„Da”

„Fac niște vizite în legătură cu o bibliotecă circulantă pentru studiul biblic acasă. Cred că ați arătat un interes în această activitate, cu cîtva timp în urmă. Aș vrea să discut cu dumneavoastră chestiunea, dacă sînteți de acord”.

După ce sînteți invitat înăuntru continuați:

„Atunci, doamnă Wood, cred că ați cumpărat un set de cărți numit Studii în Scripturi. Pot să întreb dacă ați găsit sau nu ceva în ele, care să vă intereseze”?

Acesta este numai un presupus început de conversație care, desigur, trebuie să difere conform împrejurărilor cazului pe care l-ați notat pe fișă. Ceea ce veți spune mai departe trebuie să depindă de împrejurările pe care le găsiți. Probabil veți găsi o sugestie sau o declarație că partea n-a găsit nimic ce să o intereseze, dar că ea știe despre unii că sînt mult interesați. Aveți astfel posibilitatea să aflați adresa altora și, printr-o mică conversație înțeleaptă, puteți trezi interesul celui pe care-l intervievați. Sau, necazul poate fi prejudecata, defăimarea sau denaturarea. Astfel de ocazii pentru a corecta impresiile false sînt valoroase. Fiecare lucrător trebuie să se roage cu seriozitate și continuu pentru înțelepciune de sus, ca să spună lucrul corect, și pentru har de la Domnul — umilință, răbdare, iubire în inimă — pentru ca cuvintele ei să poată fi ca parfumul și un ulei de ungere pentru toți cei care sînt în simpatie cu dreptatea.

Dacă doamna nu are cărțile, oferiți-i cu împrumut un volum și spuneți-i despre propunerea de a se ține în curînd, în acel district, discursuri despre harta „Planului Divin”. Explicați-i cum harta „Planului divin” ajută să se deschidă Biblia pentru înțelegerea noastră și să o facă o carte nouă. Asigurați-o că volumul pe care i-l oferiți cu împrumut îi va trezi adînc interesul, pentru că este diferită de alte cărți religioase și dă capitolul și versetul, arătînd că este într-adevăr mesajul Cuvîntului lui Dumnezeu, chiar dacă este diferită de ceea ce unii dintre noi presupuseserăm. Întrebați dacă i-ar plăcea să fie înștiințată cu privire la discursul despre hartă, cînd va fi aranjat. În altă parte, facem unele remarci în special asupra împrumutului de cărți, pe care le veți vedea. La plecare, ((21)) exprimați speranța că la următoarea voastră vizită veți găsi că ea a citit considerabil și este adînc interesată.

Scrieți o scurtă istorie a acestui interviu pe notesul vostru cu adrese, înainte de a merge mai departe la următoarea vizită. În timp ce acoperiți districtul vostru, notați în special pe aceia care indică interes suficient în a participa la un discurs despre hartă. Fiți atenți, de asemenea, la conducerea Domnului pentru un loc în care să se țină adunarea — cineva care și-a exprimat interesul și al cărui salon sau cameră mare ar părea să fie un loc favorabil. Într-un asemenea caz, ați putea face remarca: „Tocmai mă gîndeam ce convenabilă ar fi această cameră pentru astfel de adunări, dacă v-ar plăcea să le aveți aici. N-aș putea spune hotărît dacă acesta ar fi sau nu considerat cel mai potrivit loc, dar, dacă v-ați gîndi bine, aș fi bucuroasă să notez că v-ar plăcea să aveți adunările aici.”

Consultați-vă cu locțiitorul în privința a ceea ce ați găsit și în privința celui mai potrivit timp și loc pentru ținerea adunării — locțiitorul la rîndul lui ținînd legătura cu bătrînii adunării, înainte de a decide hotărît asupra subiectului.

Imediat ce s-a luat o hotărîre cu privire la discursurile despre hartă, anunțați din nou pe cei ce par favorabili. Spuneți-le despre aran-jament și întrebați dacă vă puteți aștepta să-i vedeți acolo. În plus, scrieți o carte poștală fiecăruia din ei, ca să o primească cu o zi înainte de adunare. Ar putea fi ceva cam așa: „Doar vă amintim că ne vom întîlni mîine, joi seara, pentru a auzi un discurs asupra hărții ,Planul vîrstelor', în casa doamnei Wood, 122 West Charles St. la 7.30h. Notez că, casa dumneavoastră este cam la 9 blocuri de casa doamnei Wood și sugerez că tramvaiul de Fulton Street, mergînd spre Est, vă va duce pînă la distanță de un bloc. Coborîți la E. Street. A dumneavoastră etc.” — semnat.

Trebuie să vă asigurați să participați la fiecare discurs asupra hărții în districtul vostru și să vizitați pe cei interesați, pentru a menține viu interesul, deși vizita nu trebuie să fie lungă. De-asemenea, trimiteți în fiecare săptămînă o carte poștală, pentru a le aminti.

La sfîrșitul seriei de discursuri asupra hărții, va urma o adunare de întrebări asupra hărții care trebuie să fie anunțată de vorbitor însuși. Este de sperat că bătrînii vor alege numai frați înțelepți și capabili pentru acest serviciu important. Dacă un număr considerabil din cei prezenți doresc așa, la această adunare s-ar putea face aluzia că s-ar putea începe un studiu bereean al volumului întîi.

Între timp, stabiliți altă persoană prietenoasă, cărei i-ar plăcea să aibă studiul bereean în casa ei, dacă cea care și-a oferit voluntar apartamentul pentru discursurile asupra hărții nu ar părea nerăbdătoare să urmeze studiul bereean în casa ei. Alte lucruri fiind egale, studiul bereean să fie ținut de preferință în casa unuia dintre studenții Bibliei. Votul pentru studiul bereean al primului volum să se facă în seara adunării de întrebări, a patra seară de discursuri asupra hărții, a patra săptămînă.

După ce adunarea bereeană a pornit corect, o puteți considera ca înțărcată. Și dacă se prezintă altă activitate importantă, vă puteți simți liberi. Țineți legătura cu adunarea și dacă unii dintre membrii ei nu participă timp de două săptămîni, asigurați-vă să treceți pe la ei, înainte de a treia adunare.

Aceste adunări trebuie să fie înștiințate cu privire la toate vorbirile publice, trebuie să fie familiarizate cu întrunirile adunării de A.I.S.B., imediat ce interesul lor începe să se dezvolte. Este preferabil ca, la început, nu mulți dintre studenții Bibliei obișnuiți să participe la aceste discursuri despre hartă și la studiile bereene pentru ca nu cumva nou-veniții să fie stînjeniți și pentru ca nu cumva încăperile să fie prea aglomerate; pentru ca nou-veniții să poată pune întrebări mai liber și să fie în mai mic pericol de a se poticni — toată vorbirea și conducerea fiind făcută de un frate cu experi-ență, ales de bătrîni.

Sfătuim să nu se cînte la discursurile despre hartă și, la început, nici la lecțiile de studiu bereean. Totuși, fiecare adunare ar putea fi corect începută cu o rugăciune scurtă. Adunările să înceapă imediat și să nu continue mai mult decît o oră. Vă rugăm atrageți atenția conducătorului asupra acestui lucru.

Nu vindeți niciodată nimic la adunările de discursuri despre hartă, considerînd că cei care participă sînt musafirii voștrii invitați. Dacă ei nu au cărțile, locul potrivit în care să se sugereze a le cumpăra, să fie casele lor.

Societatea va furniza gratuit, prin locțiitor, cărți de întrebări pentru toate adunările ca acestea.

Fiecare lucrător de district să aibă cu ea, cînd face prima ei vizită în district, o copie a volumului I de Studii în Scripturi, așa încît să se poată referi la el spunînd: „Acesta este studiul care vă va stimula, sper eu, înteresul în temele biblice”. Apoi va fi o ocazie pentru voi de a vorbi despre carte, oferindu-i-o cu împrumut, dacă ascultătorul este interesat.

Raportați în persoană sau prin scrisoare locțiitorului pastorului, cel puțin la fiecare două săptămîni și în fiecare săptămînă în timpul cînd prelegerile sînt în progres.

Dacă aveți nevoie de ajutor, nu încercați voi înșivă să alegeți un asociat, ci aduceți chestiunea la cunoștința locțiitorului pastorului, care are deplina responsabilitate.

Adresați-vă surorilor studente de Biblie care locuiesc în districtul vostru. Ele pot fi în stare să vă dea unele informații. Nu permiteți ca aceste vizite să fie de felul celor obișnuite, cu mințile înclinate spre pălăvrăgeală sau bîrfă, ci țineți-vă strîns de activitatea voastră și fiți un exemplu. Dacă împrejurările sînt favorabile, n-ar fi nepotrivit să aveți o rugăciune cu o astfel de soră. Dacă o astfel de soră nu este angajată în nici un serviciu dar are timp pentru el, notați-vă în minte pentru ce credeți că ar fi cea mai potrivită și aduceți problema în atenția locțiitorului, cu amănunte complete despre timpul pe care-l are la dispoziție, sănătate, activitate, vîrstă, culoare, ((22)) căsătorită sau singură, etc., deasemenea cu privire la starea ei spirituală și dacă este sau nu bine ancorată în Adevăr și aptă să îl expună. Notați dacă sora este inactivă sau descurajată, sau nouă în Adevăr. Aceste informații să vă vină cît se poate de natural, fără să sîcîiți sau să puneți întrebări amănunțite. Notați de asemenea dacă are un spirit blînd, sau dimpotrivă.

Această informație poate fi valoroasă pentru locțiitor cînd, odată, în viitor, va alege persoane potrivite să facă vizite, să citească celor izolați, să împăturească pliante sau să distribuie materiale la alegere pentru discursurile despre hartă, fotodramă, vorbiri publice, etc.

Amintiți-vă întotdeauna privilegiul vostru în legătură cu stimularea surorilor în Adevăr, ca și a tuturor celor cu care veniți în contact, referitor la lucrările glorioase ale planului divin și la ocaziile și privilegiile noastre minunate.

Împrumutarea de cărți este o activitate complet separată de ceea ce am schițat mai sus; totuși acolo unde ajutoarele sînt numeroase și fișele celor interesați puține, lucrătorul de district poate obține consimțămîntul locțiitorului să adauge partea împrumutului de cărți, pe care o descriem în altă parte.

Sugerăm importanța deplinei consacrări a inimii și a vieții către Domnul, înainte de a întreprinde așa o activitate, pentru ca ea să fie acceptabilă sau plăcută Domnului. Apoi consacrarea trebuie să fie ținută la zi. În fiecare dimineață trebuie să se caute binecuvîntarea și conducerea divină și în fiecare seară trebuie să se facă un raport al străduințelor, eșecurilor și dorințelor noastre, către Capul nostru glorios, ca să putem găsi har, care să ne ajute în orice timp de nevoie. Fiecare persoană vizitată trebuie să fie impresionată de manifestarea noastră a Spiritului sfînt al iubirii și de faptul că numai el ne-a impulsionat pentru această vizită. Noi trebuie să simpatizăm cu toți cei care au dorințe bune, în orice sens al cuvîntului: cu cei care sînt adînciți în bisericism, deoarece noi sîntem bucuroși să-i găsim interesați în lucruri mai înalte; cu cei care s-au îndepărtat de bisericism, pentru că noi știm cît de greu este să se păstreze credința în condițiile bisericii prezente și cu alții care au fost prejudiciați, deoarece nu sîntem surprinși și preferăm mai mult prejudecata decît încropeala.

Foarte sincer servul vostru C.T. Russell.

Activitatea pastorală extinsă mai tîrziu

În această activitate, poate părea devreme să sugerăm o extensie a eforturilor în afara marilor orașe, la orașele și satele mai mici. Totuși gîndim că este cel mai bine să vă punem în față toată schema, pentru ca să lucrăm împreună spre acel unic scop — găsirea mărgăritarelor lui Dumnezeu, de pretutindeni.

Sugestia noastră este ca locțiitorul pastorului și bătrînii din fiecare adunare mare de A.I.S.B. să fie gata să coopereze, după cum providența lui Dumnezeu poate indica, cu adunările mai mici pe o rază de, să zicem, 65 km. După ce ați luat activitatea din orașul vostru sub control și fiecare este ocupat — discursurile despre hartă merg — studiile Biblice merg — atunci, uitați-vă pe cîmp, să ajutați pe alții.

Unele din adunările mai mici pot fi capabile să-și adapteze sugestiile noastre la condițiile lor imediate, iar altele nu. Acestea, care nu pot face astfel, recomandăm să apeleze la noi sau la adunările mai mari, cînd doresc sfat sau ajutor. Atunci va fi ocazia voastră. Dar să nu uităm niciodată aranjamentul Domnului — că fiecare adunare are sarcina propriei ei afaceri și numai cînd ea ar cere sau dori, trebuie oricare altă adunare să intervină sau să ajute. De aceea, extensia activității poate fi făcută cel mai bine în orașele în care nu există nici o adunare — fotodrama fiind posibil folosită pentru a deschide ușa.

Locțiitorul și clasele mici învecinate

Corespondența cerînd ajutor pentru înce-perea unei astfel de activități, trebuie să fie trimisă Comitetului pentru activitate pastorală, în grija doamnei Genevieve Sanford 122 Columbia Hts. Brooklyn, N.Y. Sora Sanford, sau în absența ei cineva autorizat, va comunica cu un centru mare de activitate, apropiat de cel care întreabă și se va strădui să dea ajutorul, instrucțiunile etc. necesare pentru început. Dar, practic, activitatea trebuie să fie condusă la fel ca și în centrele mai mari, cu astfel de adaptări care pot fi necesare.

Împrumutul de cărți în district

O trăsătură importantă a activității pasto-rale care este larg întreprinsă acum, este împrumutarea de Studii în Scripturi. Recomandăm ca numai volumul I să fie distribuit în general, dar, desigur, vom fi bucuroși să împrumutăm alte volume ulterior, dacă sînt dorite. Speranța noastră ar fi să se dezvolte un interes care în cele din urmă ar duce pe cei interesați să dorească a poseda întregul set de Studii în Scripturi; și, deoarece ele se vînd la un preț așa de mic — considerabil mai mic decît costul producerii — nimeni nu s-ar putea gîndi că am avea vreun obiectiv material în legătură cu vinderea lor. Se poate folosi fie ediția obișnuită, fie karatol, dar în unele privințe favorizăm pe cea din urmă, pentru că arată mai mici și de aceea atrage atenția celor ocupați. Cu toate acestea, unii pot prefera cealaltă ediție, pentru că se poate citi mai ușor de către bătrîni.

Se poate alege de către adunare un librar sau un responsabil, de orice sex. Datorită greutății cărților, un frate, avînd un birou sau un magazin central, este uneori preferabil ca librar. Stocul de cărți să fie ținut într-un loc ușor accesibil pentru toți lucrătorii.

Adunarea să-și procure atîtea volume, cîte dorește să folosescă. Acestea vor fi furnizate la prețul pentru colportori — 25c pentru un volum, pentru fiecare din primele 3 și 30c pentru fiecare din celelalte trei volume (în loturi de 50); plus cheltuielile de transport. Fiecare volum să fie numerotat și numerele pot foarte bine să înceapă cu 500. Dacă numărul este clar marcat pe coperta de hîrtie, va ușura urmărirea cărților date fiecărui ((23)) lucrător și împrumutate de fiecare lucrător celor interesați.

Pentru ca cei vizitați să nu creadă că li se oferă milă în împrumutarea unei cărți, numim această activitate, deschiderea unei biblioteci circulante pentru studiu Biblic acasă, altfel ar putea fi ofensați și ar putea spune: „sîntem în stare să ne cumpărăm toate cărțile de care avem nevoie” sau „putem lua de la biblioteca publică orice cărți dorim”.

Volumele să fie împrumutate pentru două săptămîni, iar la sfîrșitul acelui timp, să se facă o vizită pentru a le colecta; dar, desigur, dacă există ceva interes manifestat și, pentru unele motive, cartea n-a fost citită între timp, poate fi împrumutată din nou. Însemnați pe un notes data cînd a fost împrumutată cartea și faceți un raport lunar către departamentul de împrumutat cărți al adunării, ca și către locțiitorul pastorului.

Model de sondaj făcut de cel care împrumută cărți.

„Fac unele vizite în interesul unei biblioteci circulante pentru studiul biblic acasă. Doresc să discut chestiunea cu dumneavoastră și să vă înregistrez cooperarea. Această mișcare este un efort organizat pentru a aproviziona pe toți cei ce iubesc Biblia, cu mijloace de a înțelege tainele ei — făcînd clar înțeleasă marea carte a lui Dumnezeu.

Am adus cu mine un volum mic, conținînd 16 studii care acoperă planul divin al vîrstelor. Dacă vă interesează Biblia, aș fi bucuros să vi-l împrumut”.

La acceptarea propunerii voastre, spuneți:

„Acum, luînd un studiu pe zi, cu un studiu în plus duminica, veți termina volumul în două săptămîni. Atunci veți fi atît de bine informat asupra planului lui Dumnezeu, încît diferitele lui diviziuni vor fi foarte bine definite în mintea dumneavoastră. Ați fi dornic să luați un studiu pe zi, dacă ați putea fi sigur că în două săptămîni ați înțelege scopurile lui Dumnezeu cu dumneavoastră, cu ai dumneavoastră și cu întrega lume?”

„Da!”

„Păi, aceasta este exact ceea ce intenționez să vă garantez! Dar nu uitați, garanția mea se bazează pe făgăduința dumneavoastră de un studiu pe zi, care vă va lua numai cam o jumătate de oră în fiecare zi”.

Nimic din această activitate de împrumutare de cărți nu se interferează deloc cu activitatea colportorilor obișnuiți; și sora care împrumută este pe deplin autorizată să ia comandă pentru cărți oricînd, dar este prevenită să-și amintească faptul că aceasta nu este activitatea ei specială.

Răspuns la unele întrebări

Ne folosim de această ocazie pentru a răspunde public la unele întrebări pe care le-am primit despre această activitate.

1) Să se angajeze și frații în această activitate?

Noi n-am invitat pe frați să se angajeze în această activitate, pentru că noi credem că există alte lucruri pe care le pot face și pe care surorile nu le pot face. În afară de aceasta, deși există surori fără tact, care ar putea face mai mult rău decît bine în această activitate pastorală, noi credem că, în totul, surorile sînt apte să manifeste tot atît de mult tact ca și frații, sau chiar mai mult; cu toate acestea, sînt, desigur, unii frați foarte plini de resurse, foarte înțelepți. Noi vorbim numai în termeni generali și credem că surorile, în totul, pot face acest serviciu mai bine decît frații și le dă ceva special de făcut în serviciul Regelui.

2) Este corect, scriptural, pentru pastor să aleagă o soră să-i fie locțiitor în astfel de activitate?

Noi credem că este în deplină armonie cu învățăturile Domnului, ca surorile să poată fi folosite astfel. Toți care primesc Spiritul Sfînt, după cum am arătat înainte, sînt unși să propovăduiască Evanghelia. Domnul, prin Sfîntul Pavel, a văzut potrivit să limiteze condițiile sub care o soră poate propovădui — că propovăduirea ei nu poate avea un caracter public și că ea nu poate fi considerată învățător în biserică. Totuși, nimic în aceasta nu se interferează cu desfășurarea de către ea, în particular, a activității pastorale de felul sugerat aici.

3) După ce surorile vor fi format adunările pentru studiu Biblic, care ar fi procedura necesară, dacă n-ar fi nici un frate consacrat în adunare, sau nici unul apt să țină o vorbire despre hartă, sau altă vorbire?

În astfel de caz, s-ar putea întreba la adunările din apropiere dacă unul dintre bătrînii ei ar putea fi sau nu disponibil să dea acest ajutor. Dacă nu este nici o adunare în apropiere, sau dacă nimeni n-ar putea fi disponibil să dea ajutorul, în felul acesta pastorul autorizează surorile să aleagă una din numărul lor ca și reprezentant al lui, pentru a ține discurs despre hartă și ulterior pentru a porni un studiu Biblic bereean. Ea trebuie să-și îndeplinească datoriile cu capul acoperit, explicînd semnificația acestui lucru audienței și declarînd că ea servește numai datorită necesității ca-zului, pînă cînd un frate consacrat va fi dezvoltat cunoștința necesară și calitățile pentru a deveni conducătorul. Mai mult, ea trebuie să amintească tuturor celor prezenți că instrucțiunea apostolului este că surorile nu trebuie să învețe în biserică și că o adunare de persoane care întreabă nu se înțelege a fi o adunare organizată de studenți ai Bibliei, sau o eclesie sau corp a lui Christos, ci numai începători care, se speră, se vor dezvolta rapid spre maturitate.

4) Ar trebui unii dintre frații mai tineri să fie antrenați în această activitate, lăsîndu-i ca ocazional să se adreseze adunării obișnuite?

Cu siguranță, începătorii nu trebuie să fie introduși în această activitate. Intențiile bune contează la Domnul în privința inimii, dar mai mult decît intenții bune sînt necesare pentru serviciul Lui, conform instrucțiunilor Cuvîntului. Numai cei care au talent pentru vorbirea publică și în plus au o cunoștință clară a Adevărului și aptitudine pentru a învăța — numai aceștia să fie desemnați pentru activitatea importantă de a interesa pe oameni ((24)) care numai recent au ajuns la o cunoștință a Adevărului, și într-un grad limitat și ale căror minți sînt mai mult sau mai puțin prejudiciate de idei eronate. Cel mai bun talent pe care îl are adunarea nu va fi prea bun pentru acest serviciu.

Să spunem în plus că a invita novici să se adreseze adunării, duminica sau de alte dăți, cu o vorbire publică, ar fi în întregime greșit. Poporul Domnului nu trebuie să fie plictisit mai mult decît publicul. Asemenea frați, care arată ceva talent, trebuie să fie încurajați să studieze și să practice, dar să nu practice pe alții decît pe ei înșiși. Deja am recomandat și o facem iarăși, că aceia dintre frați cu mai puțină experiență, care simt că au talent pentru serviciul Domnului, ar putea fi bine încurajați să aibă adunări ale lor, poate cu un frate bătrîn prezent ca moderator să-i audă și să aducă cu blîndețe critici — de manieră, voce, ton, înțelegerea doctrinei, logică etc. Membrilor adunării trebuie să li se permită să se critice unul pe altul, dar nu prea aspru, pentru ca nu cumva unii mai umili să se descurajeze de a face efort mai departe.

Recomandăm discursurile despre hartă ca una dintre cele mai bune instruiri pentru acești novici și una din cele mai eficiente căi de a învăța cum să prezinte planul divin. Ei trebuie să fie încurajați să urmeze foarte aproape schița discursurilor asupra hărții. După aceste trei prezentări generale, în a patra seară, audiența să fie invitată să pună întrebări în legătură cu fiecare fază a planului divin ilustrată pe hartă și un instructor competent trebuie să fie în stare să răspundă la fiecare întrebare. Pentru a îndeplini aceste cerințe, se cere mai mult decît un novice; și chiar cei maturi din poporul Domnului vor face bine să-și țină mințile împrospătate prin studiu constant.

Deși am trimis o scrisoare asupra activității de extindere, gîndul nostru este că nimic, orice ar fi, nu trebuie să se încerce în afara hotarelor orașului în care este localizată adunarea, pînă cînd orașul acela nu va fi fost cu amănunțime prelucrat. Noi am fi preferat să nu trimitem scrisoarea aceea în același timp, dar am considerat recomandabil ca toți prietenii dragi să aibă bine problema în minte și astfel să afle despre posibilitatea largă care le poate veni la timpul cuvenit, dacă sînt credincioși.

Noi posibilități de serviciu

Mulți dintre prietenii dragi au fost uimiți să afle ce posibilități deschide această activitate. Găsim că mulți, care au căpătat puțin gust al Adevărului, sînt foarte dornici să participe la o adunare, la un discurs antrenant despre harta privind planul divin prezentat în Biblie — unii nu sînt destul de interesați să întreprindă citire specială. Devenind interesați într-un discurs despre hartă, ei devin în general interesați în citire; și toate discursurile să fie făcute în vederea imprimării asupra lor a importanței studiului Biblic și a nevoii pe care o au de chei ale Bibliei, dacă vreau să aibă vreun profit din studiu. Ei știu, și noi toți știm, că Biblia a fost liberă în mîinile poporului de peste 100 de ani și că s-a citit mult Biblia pe versete, pe capitole și prin așa numitul studiu Biblic, în toate denominațiunile, cu puțin rezultat.

Puțini, cu excepția studenților de Biblie, pot într-adevăr răspunde la vreo întrebare din Biblie. După ce am învățat cum să studiem Biblia, să continuăm în același mod și să întindem aceleași mîini de ajutor altora. Totuși, dacă sînt unii care nu s-au convins încă de absurditatea vechii metode de studiu Biblic, nu este pentru noi să-i împiedicăm, ci să le urăm succes, iar noi să continuăm în modul în care Domnul ne-a binecuvîntat și continuă să ne binecuvinteze.

Lovirea Iordanului nu este departe

Gîndul nostru, dragi frați și surori, este că o mare activitate ne stă în față și că în măsura în care ne pregătim pentru ea, Domnului îi va plăcea să ne binecuvinteze cu o parte. Unii pot avea o parte în vizitele la adresele deja adunate. Alții pot avea o parte în ținerea discursurilor despre hartă și alții pot avea o parte în conducerea lecțiilor bereene. Să nu uităm, dragi frați, că trebuie să avem umilință. Domnul nu întrebuințează pe cei mîndri și mulțumiți de sine, fie în vîrsta prezentă în instruirea și zidirea bisericii, fie în vîrsta viitoare în instruirea și ridicarea lumii. Scripturile ne asigură, nu în termeni nesiguri, că Domnul detestă pe cei mîndri și își arată favoarea celor umiliți. Apostolul spune: „Smeriți-vă, deci, sub mîna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul potrivit” (1 Petru 5:6) căci „cel care se umilește va fi înălțat” — Luca 14:11.

Să nu uităm importanța cunoștinței. Nici unul nu este capabil să învețe pe alții, care nu are el însuși o cunoștință clară.

În sfîrșit, să ne amintim că cunoștința fără umilință ar putea umfla. Noi ne vom zidi sub influența iubirii sacrificatoare de sine. Dragi prieteni, cu toții să fim mai pregătiți — mai aproape de Domnul și mai pregătiți pentru serviciul Lui. Lovirea Iordanului cu siguranță nu este departe; și dorim noi să avem o parte în ea? După cum Ilie a lovit, tot așa, toți cei care aparțin clasei Ilie vor avea o parte în ea.