Vol. 11 Mai-Iunie 2004 Nr. 4

Cel chibzuit se ascunde

„Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde.” Proverbe 22:3.

R5571 W. T. 1 noiembrie 1914 (pag. 334)

Nimeni să nu presupună că va fi posibil să scape de dificultățile și încercările marelui Timp de Strâmtorare, a cărui umbră acoperă acum pământul. Cea mai mare și mai bună speranță în această direcție ar fi o ameliorare a condițiilor prin exercitarea acelei înțelepciuni care vine de Sus, descrisă de către apostol, care spune că este „mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune”. Orice persoană din orice loc, în măsura în care va urma această prescripție a înțelepciunii Cerești, putem să fim siguri că va avea favoarea lui Dumnezeu. Iar acea favoare îi garantează primitorului că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui”.

Lecția cea mai valoroasă pe care orice părinte sau sfătuitor o poate da celor de sub îndrumarea sa, ar fi în primul rând Regula de Aur — însuflând dreptate absolută — nimic mai puțin; în al doilea rând, pe lângă dreptate, așa cum este reprezentată prin Regula de Aur, ar trebui să fie lecția milei, compasiunii, simpatiei, spiritului de ajutorare. A treia lecție din serie ar trebui să fie smerenia, blândețea, răbdarea, îndelunga răbdare. A patra lecție ar trebui să fie economia în toate — evitarea risipei — înțelegerea faptului că de ceea ce el nu are nevoie, altcineva are.

Sugerând lecțiile anterioare, noi presupunem o bază creștină — că cititorii noștri sunt ei înșiși copii ai lui Dumnezeu, care se hrănesc la masa Domnului din hrana spirituală, hrana Cerească; și că ei caută să-și binecuvânteze familiile prin educarea lor în armonie cu Cuvântul Domnului.

În vederea necazului cumplit pe care-l vedem apropiindu-se, asemenea pregătire a caracterului este cea mai bună moștenire pe care orice părinte ar putea-o lăsa copilului său. Obligațiunile și capitalul nu vor fi utile pentru hrană; conturile bancare ar putea deveni nesigure și posesia banilor ar putea deveni o ispită pentru cei răi să fure și să ucidă; dar un caracter bun nu poate fi luat. Posedarea acestuia va da o măsură de pace, securitate și încredere în Domnul care va fi mai presus de orice preț.

Recomandăm ca nimeni să nu fie îndemnat în mod nepotrivit să facă o deplină consacrare a inimii, a vieții, a tot ce are, Domnului și serviciului Său. Viețile oamenilor lui Dumnezeu trebuie să fie în fiecare caz „epistole vii ... cunoscute și citite de toți oamenii” — în mod special de către propriile lor familii. Acele vieți ar trebui să mărturisească nu numai despre caracterul complet al consacrării lor Domnului, ci și despre pacea, bucuria și odihna care rezultă din aceasta. „Pacea lui Hristos ... să stăpânească în inimile voastre; și fiți recunoscători” (Coloseni 3:15). Faptul că sunteți o epistolă vie, fără nici un singur cuvânt de îndemn, va fi o lecție plină de putere pentru toți cei aflați în mod direct sub influența voastră. Mai mult, la un timp convenabil, ar fi potrivit să dați de înțeles familiei voastre, prietenilor și vecinilor voștri, despre mângâierea și bucuria, pacea și binecuvântarea pe care le-ați primit printr-o acceptare deplină a Domnului Isus Cristos și a Mesajului Cuvântului Său și ce plăcere ar fi pentru voi să-i vedeți și pe cei dragi ai voștri binecuvântați în același fel, mângâiați și vindecați spiritual.

Este însă mai bine ca prietenii și copiii voștri să se abțină de la orice declarație de consacrare Domnului care ar fi o simplă prefăcătorie. Există deja prea mulți prefăcuți. Ei păgubesc Cauza lui Cristos, precum și pe ei înșiși, pentru că prefăcătoria pare să fie în mod special disprețuită ((770)) de către Domnul, și un zid de netrecut pentru cel prefăcut însuși. Influența noastră, deci, ar trebui să fie întotdeauna de partea onestiei, nu numai în probleme financiare și sociale, ci de asemenea, și în special, în privința lui Dumnezeu și a religiei.

De asemenea procurați bunuri în mod cinstit

Apostolul îndeamnă pe poporul Domnului să se îngrijească de ai lor — de familiile lor — pentru necesitățile lor, și îndeamnă ca astfel de îngrijire să fie făcută în mod cinstit — dacă nu este cinstit, atunci să nu fie deloc. Iarăși îndeamnă pe poporul Domnului să „lucreze cu mâinile lor”, ca ei să poată avea să dea și altora care pot fi în nevoie. Aceste îndemnuri nu trebuie să fie înțelese ca recomandări să adune comori pământești — o avere pământească. Poporul Domnului trebuie să trăiască în armonie cu credința sa — să adune comori în Cer. Aceste sugestii, prin urmare, cu privire la cele pământești, nu sunt recomandări să acumuleze avuție, ci numai să „se folosească de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea”.

În armonie cu textul de la începutul acestui articol și în acord cu vederile noastre privind posibilitățile viitorului, avem câteva recomandări de oferit cititorilor noștri. În timp ce nu suntem siguri că toate calamitățile grozave ale Zilei Domnului vor lovi pământul în următoarele unsprezece luni, totuși pare să existe suficientă posibilitate a acestui lucru pentru a ne justifica să facem anumite pregătiri împotriva necazului din timpul acela — în interesul familiilor, prietenilor și vecinilor noștri.

Recomandăm celor care au pivnițe curate și uscate, sau alte încăperi potrivite și bine ventilate, să depoziteze în ele o bună cantitate din cele necesare vieții; de exemplu, o rezervă mare de cărbune, orez, mazăre uscată, fasole uscată, ovăz, grâu, orz, zahăr, melasă, pește etc. Gândițivă la perisabilitatea și la valoarea nutritivă a acestor alimente — în special că supele sunt economice și hrănitoare. Nu vă temeți să aveți prea multe din astfel de bunuri care se vor păstra bine până va începe căldura din vara viitoare, chiar dacă atunci ar fi nevoie să le vindeți în pierdere ca să preveniți alterarea lor. Gândiți-vă la această rezervă de hrană nu prea egoist, ci ca la o provizie pentru oricine ar putea fi în nevoie și care, în providența Domnului, ar putea să vă iasă în cale — „ca să aveți ce să dați celor lipsiți”. Efeseni 4:28.

Nu sunați din trâmbiță înaintea voastră, vorbind despre proviziile, intențiile voastre etc. „Ai o încredințare? S-o ai pentru tine, înaintea lui Dumnezeu.” Numai familia voastră să știe despre această depozitare de hrană și ei să fie sub dispoziție strictă să nu le spună altora. Cel mult, sugerați prietenilor sau vecinilor înțelepciunea de a păstra din timp un stoc de hrană de bază în vederea eventualelor furtuni și greve etc., din timpul iernii. Nu încercați să intrați în prea multe detalii în privința Timpului de Strâmtorare; pentru că oricum majoritatea oamenilor sunt orbi și surzi cu privire la acest subiect.

Nu faceți aceste cumpărături pe credit dacă nu aveți bani. Lăsați această problemă deoparte și practicați cu atât mai multă credință; dar amintiți-vă că Regula de Aur este standardul cel mai de jos care poate fi recunoscut de către poporul Domnului și că vine înaintea oricărui fel de caritate.