Priveliște din Turnul de strajă

R5554 W. T. 15 octombrie 1914 (pag. 307-308)

Scripturile prezic că la sfârșitul acestui Veac va fi un strigăt de „Pace! Pace!”, dar nu va fi pace (Ier. 6:14). Această profeție a fost împlinită. Când Primul Consiliu Național de Arbitraj s-a adunat la Geneva, în Elveția, și a dat primul său premiu, în 14 septembrie 1872, strigătul de „Pace Universală” s-a răspândit în întreaga lume. Nu trebuia să mai fie nici un război. Toate dificultățile dintre națiuni trebuiau aplanate prin arbitraj. Cât de dezamăgiți trebuie să fie acei oameni care, în ciuda multor războaie de atunci, au continuat să strige: „Pace! Pace!” Teoria lor a fost că pacea universală între națiuni va introduce repede Împărăția Mesianică.

Cât de puțini privesc la Cuvântul Domnului pentru a vedea ce are El de spus despre subiect, sau, privind, nesocotesc în întregime mărturia lui Dumnezeu prin profeți, în sensul că Veacul actual se va sfârși și Mileniul va fi inaugurat, nu prin Convenții de Pace și Tratate de Pace, ci printr-un „timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele” (Dan. 12:1; Mat. 24:21). Strigătul de Pace a primit un șoc deosebit de sever prin războiul extraordinar actual, cuprinzând mai mult decât orice alt război care a fost vreodată pe pământ! În loc ca războiul actual să fie aproape terminat, noi înclinăm să ne așteptăm la complicații mult mai serioase în Europa — ca și alte națiuni să fie atrase în război.

În ciuda faptului că președintele și secretarul de stat al țării noastre sunt oameni înțelepți, iubitori și promotori ai păcii; și în ciuda faptului că nu există nici un motiv vizibil pentru ca țara noastră să fie implicată în acest război, totuși noi suntem neliniștiți. Națiunile mari ale bătrânului continent, sărăcind și distrugându-și interesele comerciale, precum și fiind jefuite de sute de mii de vieți prețioase prin acest război, nu vor dori să vadă Statele Unite înălțându-se mult deasupra lor în toate modurile din motivul izolării ei. Putem fi siguri că șireții oameni de stat ai Europei, în timp ce declară interes în privința păcii noastre, vor face de fapt tot ce le stă în putere să ne încurce în război printr-o metodă sau alta.

Scurtarea zilelor de necaz

Chiar dacă doresc pace acasă și peste graniță, toți care sunt copii ai celui Prea Înalt trebuie să dorească să se facă voia Tatălui — mai degrabă decât a noastră. Prin urmare, dacă războiul s-ar extinde chiar până la țara noastră, în pofida a tot ce putem noi face în sens contrar, să nu fim nemulțumiți, ci să ne rugăm totuși: „Facă-se voia Ta!” Să privim dincolo de înspăimântătorul război prezent la lucrurile glorioase pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că sunt doar la mică distanță de el; și anume, Împărăția lui Mesia.

Când spunem că Împărăția este doar la mică distanță de război, trebuie să observăm faptul că, potrivit Scripturilor, ea nu va fi stabilită imediat. După îngrozitoarea furtună a acestui război va veni o mare revoluție, numită simbolic „un mare cutremur de pământ” (Apoc. 16:18). În legătură cu această revoluție socială, Biblia arată că bisericismul va fi mult înălțat pentru un timp, fiind puterea mult sperată prin care revoluția poate fi contracarată și oprită. În timpul acela scurt de prosperitate a Babilonului, adevărata Biserică va avea o soartă potrivnică din punct de vedere pământesc. Cu toate acestea, „toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care iubesc pe Dumnezeu, al celor chemați potrivit planului Său”.

După revoluție și înălțarea bisericismului va urma repede anarhia, pe care Biblia peste tot o simbolizează prin foc, din cauza forței și influenței ei distructive. Acela va fi timpul menționat de Mântuitorul nostru, când spune: „Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa” (Mat. 24:22). Învățătorul ne spune însă că acele zile de anarhie și conflict general — când „fiecare om va ridica mâna împotriva fratelui sau aproapelui său, și nu va avea pace nici cel care va ieși nici cel care va intra” — vor fi scurtate. Stabilirea Bisericii în glorie, aducerea celor Aleși în poziția de control al lumii, va scurta acele zile și va inaugura Domnia Prințului Păcii.

Rugăciuni pentru pace în Europa

Onorabilul nostru președinte cu intenție vrednică de laudă a cerut tuturor creștinilor să facă din ziua de 4 octombrie o zi de rugăciune pentru pace în Europa. Totuși, nu putem să fim de aceeși părere cu vrednicul nostru ((803)) președinte în această chestiune. Cât de mult am aprecia noi pacea — și am trudit toată viața pentru a fi făcători de pace — nu-L putem ruga pe Atotputernicul să-Și schimbe planurile ca să corespundă cu cele ale onoratului nostru președinte.

Timp de 2500 de ani Dumnezeu, prin profeții Bibliei, a spus poporului Său despre acest mare război și despre încă mai îngrozitorul Armaghedon care va urma; și putem oare să ne așteptăm ca El să schimbe programul la cererea noastră?

Rugăciunile acestor milioane care se roagă pentru prosperitatea germanilor și pentru exterminarea Aliaților, și rugăciunile altor milioane pentru succesul Aliaților și anihilarea germanilor, și rugăciunile papei și ale președintelui nostru și ale altor oameni buni ca acest război îngrozitor să înceteze imediat, vor trece fără răspuns, dacă citim Biblia noastră corect. Războiul va continua și se va sfârși fără o victorie glorioasă pentru vreo națiune, ci întro mutilare oribilă și sărăcire a tuturor. Apoi va urma îngrozitorul Armaghedon al anarhiei.

După aceea se poate spera la pace, pace durabilă, pentru că Dumnezeu a declarat! Ea va fi adusă de Împărăția lui Mesia, pentru care neam rugat de atâta timp — „Vie împărăția Ta; facă-se voia Ta precum în cer așa și pe Pământ”.

De 40 de ani vestim chiar acest război și rezultatul lui glorios, prin predici orale sau tipărite și în cărțile noastre de studiu biblic în 20 de limbi. Acum, când a venit chiar anul și profeția se împlinește, am putea noi, în mod logic, să-I cerem Atotputernicului să-Și schimbe programul? Nu! Mai degrabă discursul nostru din 4 octombrie a fost din cuvintele Învățătorului în privința actualei „strâmtorări printre popoare, care nu vor ști ce să facă ... oamenii își vor da sufletul de groază, în așteptarea celor ce vor veni pe pământ”. Luca 21:25, 26.

Discursul nostru a fost ținut la Templu în orașul New York — 1500 au ascultat timp de două ore și mulți n-au putut intra.