IA-ȚI CRUCEA ȘI URMEAZĂ-L PE CRISTOS

„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze”.Mat. 16:24

R5553 W. T. 1 octombrie 1914 (pag. 302-303)

Acesta este un text foarte frumos și foarte semnificativ. Cuvintele „să vină după Mine” nau fost traduse corect: „să Mă urmeze” este o traducere mai bună. În vechime era obiceiul ca un învățător să fie urmat de un grup de urmași de-ai săi; ca Socrate, de exemplu. Tot așa, ucenicii Domnului nostru, elevii Lui, Lau urmat. Ei au călătorit cu El ca să poată avea ocazia de a primi continuu instrucțiuni de pe buzele Lui. Așa a fost cu toți învățătorii din timpurile vechi. Uneori, cum a fost în cazul lui Gamaliel, ei aveau o școală — elevii stăteau „la picioarele lui Gamaliel”. Ei discutau întrebări în mod foarte asemănător cum facem noi la masa de la „Betel” astăzi. Obiceiul lor era ca elevii să pună întrebări și să primească opiniile învățătorului.

Isus a spus că pe oricine instruia El putea ști de la început că va avea experiențe severe; nu va primi mare onoare. Dimpotrivă, cei care vreau să fie ucenicii Lui, trebuie să-și ia crucea și să urmeze în urmele lui. Vor fi încercări de-a lungul întregii călătorii, le-a spus El. Domnul n-a dorit ca cineva să devină ucenic al Său sub o înțelegere greșită. „Unde sunt Eu, acolo va fi și ucenicul Meu.” Cei care-L urmează pe Isus în această vale a lacrimilor, mărturisind pentru Dumnezeu și pentru Adevăr, vor fi binecuvântați de El și în cele din urmă vor împărtăși gloria și onoarea Sa Mesianică și vor avea parte de nemurire.