Vol. 12 Iulie-August 2005 Nr. 5

SPUNÂND „DAȚI-NE DIN UNTDELEMNUL VOSTRU”

R5520a W. T. 15 august 1914 (pag. 249-250)

Atenția a milioane de oameni a fost atrasă asupra învățăturilor Turnului de veghere și ale Studiilor În Scripturi, în privința gândului nostru că Timpul de Strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele trebuie să aibă loc cam prin octombrie 1914. Opt milioane de volume de Studii În Scripturi sunt în mâinile publicului. Unii care au batjocorit, au ocărât, au râs și au vorbit despre imposibilitatea așteptărilor noastre sunt surprinși de caracterul brusc cu care a început marele război european. Cu toții admit că n-a mai fost niciodată un astfel de război și că nu va mai fi niciodată unul la fel. Aparte de Biblie, toți admit că urmările acestui război vor fi atât de îngrozitoare, sărăcirea națiunilor atât de mare, încât în viitor trebuie să predomine sfaturi mai înțelepte. Vedem din punctul de vedere al Bibliei că rezultatele acestui război vor duce la distrugerea civilizației noastre actuale într-o perioadă de anarhie. Oricum s-ar termina războiul, în mod sigur nu va fi satisfăcător. Nemulțumirea va predomina cu prisosință în rândul maselor. Ca rezultat trebuie să așteptăm o domnie a teroarei în întreaga lume civilizată.

Toate aceste lucruri le-am prezentat în publicațiile noastre, în predicile noastre etc., de asemenea în Foto-Drama Creației, care a fost prezentată deja unui public totalizând mai mult de patru milioane de oameni. Acest război întărește în mințile multora convingerea în privința corectitudinii așteptărilor noastre. Întrebarea lor este: „Ce urmează?” Și ei nu se vor gândi să caute vreun răspuns în direcția slujitorilor bisericilor nominale, știind acum că aceștia i-au ținut în întuneric și au încercat să preîntâmpine obținerea adevăratei lumini din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum strălucește acum printre studenții Bibliei.

Un cuvânt de prevenire

Acum este timpul pentru moderarea gândirii, a vorbirii și a manierelor noastre. Când rudele noastre dragi, prietenii, vecinii și publicul încep să ne întrebe în ceea ce privește horoscopul Cuvântului lui Dumnezeu, în răspunsurile noastre trebuie să fim foarte blânzi, amabili și răbdători. Orice mod arogant, orice spirit care zice „Ți-am spus eu că-i așa”, ar fi o respingere a acelora care sunt înclinați să caute la noi ajutor, îndrumare, instruire în învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Compătimitor, să ne punem în locul lor și să-i tratăm cu cea mai mare bunătate, spunându-le că acest război este probabil legat de marea anarhie care va urma; că probabil aceasta va slăbi națiunile cum nimic altceva n-ar fi făcuto, și astfel va da elementului nemulțumit al societății nu numai o scuză, ci și o ocazie pentru răsturnarea tuturor guvernelor și grăbirea lumii spre cea mai îngrozitoare calamitate cunoscută vreodată.

Noi recomandăm ca necazul Timpului de Strâmtorare să nu fie discutat atât de mult cât marele rezultat, Împărăția Mesianică ce va urma. Noi să-i ajutăm pe prietenii și vecinii noștri să privească dincolo de norul întunecos, la marginea lui argintie, asigurându-i că acest Cuvânt al lui Dumnezeu sugerează că Timpul de Strâmtorare este necesar ca o pregătire pentru Împărăția lui Mesia. Plugul strâmtorării trebuie întâi să pregătească inimile oamenilor pentru semănarea seminței bune a Dispensației următoare. După cum citim: „Când se împlinesc judecățile Tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea.” Isaia 26:9.

Să ne amintim întotdeauna rânduirea, sau împuternicirea, sau autorizarea noastră de a propovădui — după cum citim: „Să pansez pe cei cu inima zdrobită, să vestesc eliberarea robilor”. Lăsați ca lumea, trupul și Diavolul să zdrobească inimile oamenilor, dacă ei vreau. Lăsați ca marele Timp de Strâmtorare să le zdrobească, dacă vrea. Împuternicirea noastră nu este să le zdrobim, ci să le vindecăm, să le pansăm, să turnăm pe ele ((858)) promisiunile îndurătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu, în mod compătimitor. Promisiunile sunt reprezentate simbolic prin ulei. Astfel vom vesti cel mai bine laudele Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată (1 Pet. 2:9). Astfel vom ajuta cel mai bine pe acei care au mare nevoie de ajutorul nostru. Trebuie să ne amintim că și noi am fost în întuneric doar cu puțin timp în urmă și că vecinii și prietenii noștri nu sunt mai răspunzători că se află în întuneric decât am fost noi. Ar trebui deci să scuzăm mai degrabă decât să ocărâm sau să criticăm.

Clasa fecioarelor nechibzuite

Nu este pentru noi să hotărâm cine va face parte din clasa fecioarelor nechibzuite și nu va reuși să intre la Nuntă, și astfel, ca rezultat, să intre în marea strâmtorare și să primească o răsplată mai mică. Cu toate acestea, trebuie să avem un oarecare interes și curiozitate în privința profeției din pilda Învățătorului nostru. Deși este adevărat că frații creștini încărcați cu grijile acestei vieți și de aceea neumpluți cu Spirit, cu ulei, și lipsindu-le lumina Candelei, ne-au spus în mod repetat: „Aș vrea să pot vedea cum vezi tu”, sau, „Arată-mi aceasta în câteva cuvinte”, totuși ei n-au fost dispuși să-și facă timpul necesar pentru cercetarea cuvenită și umplerea cu Spirit. Toate acestea sunt, credem noi, încă și mai adevărate acum.

Mulți din această clasă supraîncărcată, care neglijează Legământul lor de Sacrificiu, vor fi stimulați de semnele exterioare ale timpului nostru. Fără îndoială mulți dintre ei vor studia și vor veni la o lumină clară și la o deplinătate a consacrării pentru serviciul Domnului. Unii dintre aceștia pot veni cu un zel atât de fierbinte încât pot fi socotiți de Domnul vrednici de un loc în Clasa Mireasă. Alții pot veni atât de alene încât vor face parte din Clasa Marii Mulțimi, fecioarele nechibzuite din pildă.

Concluzia acestei pilde ne arată că până la timpul când clasa fecioarelor neînțelepte se va fi trezit complet, se va fi convins complet de planul divin etc., și va fi fost pe deplin conștientă de privilegiile angajamentelor lor de consacrare — până la acel timp Clasa Turmei Mici va fi intrat la nuntă, iar ușa spre acel privilegiu și ocazie glorioasă va fi închisă pentru totdeauna. Învățătorul trebuie să aibă doar o singură Clasă a Miresei. Prin urmare, ceilalți vor fi respinși și trebuie să treacă prin marea strâmtorare, pentru ca în cele din urmă să ajungă într-un loc glorios pe plan spiritual ca antitipuri ale leviților, în timp ce credincioasa Turmă Mică va fi glorificată cu Învățătorul lor ca Preoțime împărătească.

Punctul pe care vrem să-l accentuăm în mod special este că noi trebuie să ne rugăm și să ne străduim pentru o abundență a roadelor Spiritului sfânt — manifestări ale răbdării, blândeții, îndelungii răbdări, iubirii frățești și iubirii — pentru a fi în stare să dăm ajutor celor care acum vor cere. Este un privilegiu special pentru noi să fim reprezentanții Domnului și ai Planului Său divin. Dar în loc să ne facă aroganți, mândri, disprețuitori, privilegiul acesta trebuie să ne facă foarte umiliți, blânzi și iubitori, amintindu-ne că astfel de onoruri nu sunt meritate de nici unul dintre noi, ci sunt prin harul Domnului.