ÎNCERCĂRILE ȘI BINECUVÂNTĂRILE FOTO-DRAMEI

R5513 W. T. 1 august 1914 (pag. 236-238)

Foto-Drama trece peste toată țara într-un ritm uimitor, fiind prezentată în fiecare zi în aproximativ șaizeci de orașe. Publicul variază de la o sută la trei mii și chiar mai mult — în medie cinci sute, poate. Sigur că se dă o mare mărturie în apărarea Bibliei! Avem unele răspunsuri excelente de la public. Mulți s-au întors de la răceală, indiferență, necredință, ateism, la o credință în Dumnezeu și în Cuvântul Său, superioară față de cea avută înainte.

Prezentarea Dramei în șapte locuri noi în fiecare zi necesită folosirea largă a telegrafului. Noi îi informăm pe prietenii din fiecare loc ce zile sunt disponibile și îi întrebăm dacă pot și sunt dispuși sau nu, să prezinte gratuit Drama publicului din localitatea lor. De peste tot se primește un răspuns generos. Cei care nu pot participa își exprimă regretele.

Astfel se va observa importanța ca în fiecare adunare să fie un Comitet al Dramei și să se știe exact ce poate și ce dorește să facă adunarea din punct de vedere financiar în privința prezentării Dramei. Astfel, când se primește de la Biroul pentru Dramă al A.I.S.B. o ofertă de date, Comitetul, după ce s-a interesat de săli, este gata să întrebe și dacă este posibil să obțină prezentarea gratuită a Dramei în beneficiul publicului, care pentru fiecare cetățean valorează mai mult decât un an de colegiu. Nu ar trebui să se pretindă mai mult decât plata electricității pentru orice sală în proprietate publică.

Dacă cei care administrează sălile de cinema sunt abordați cum se cuvine, văd că Drama va face sălii lor o publicitate mai mare decât orice altceva. Ea va atrage un public nou din clasa mai bună, cei care arareori frecventează sălile de cinema. Pentru a asigura această publicitate, proprietarii sălilor vor fi bucuroși, indiferent de tariful lor obișnuit, să dea un preț foarte mic pentru un număr de zile, în special în sezonul slab, când nu există altă cheltuială decât cea a curentului electric și a întreținerii sălii. După ce ați hotărât ce veți face, informați comitetul A.I.S.B. pentru DRAMĂ, la Brooklyn, cât se poate de repede, despre ceea ce doriți să faceți.

Nu mai putem oferi ajutor în afară de prelegeri, muzică, operator de imagine, administrator, postere, reclame pentru vitrină, ajutoare pentru publicitate și scenarii gratuite. Vă puteți imagina cheltuiala imensă pe care o are Asociația când spunem că s-a folosit hârtie albă în valoare de patruzeci de mii de dolari pentru tipărirea Scenariului gratuit; iar tipărirea, împăturirea, împachetarea și trimiterea costă și mai mult! În alte condiții, ce bucuroși am fi să satisfacem toate cheltuielile!

Folosiți spiritul minții sănătoase

Totuși, noi învățăm că modul lui Dumnezeu este mai înțelept — că poporul lui Dumnezeu este mai binecuvântat de Dramă atunci când costul prezentării locale le revine lor și când ei servesc în calitate de plasatori și de operatori ai fonografului. Sacrificiul de sine în legătură cu toate acestea aduce o mare binecuvântare. Așa că noi nu avem nimic de ce să ne plângem.

Vrăjmașii noștri se străduiesc să împiedice lucrarea raportând în mod fals că Asociația este foarte bogată — împiedicând astfel pe oamenii înclinați spre caritate să ofere ajutor. Faptul că nu solicităm niciodată bani pare atât de ciudat, chiar și pentru prietenii noștri, încât unii au aceeași impresie. O soră dragă în timp ce se ocupa de plasare a fost întrebată de un spectator venit să vizioneze Drama care ar fi modul cel mai bun de a da niște bani la A.I.S.B. pentru continuarea acestei lucrări mari. Plasatoarea ia răspuns că nu există nici un mod și că nu este nevoie de bani. Dacă prietenii noștri sunt atât de nechibzuiți sau greșit informați, cum putem să-i acuzăm pe dușmanii noștri pentru că spun aceleași lucruri, care ar dori ca alții să creadă că sunt adevărate, așa încât, toate darurile fiind oprite, lucrarea noastră să înceteze? Totuși, lăsăm chestiunea în mâna Domnului. Dacă fondurile încetează, trebuie să înceteze și lucrarea în aceeași măsură. Dându-ne seama de supravegherea divină, am fi cu totul mulțumiți dacă ar fi așa.

În timp ce Drama aduce mari binecuvântări și privilegii în legătură cu ocaziile de serviciu și de negare de sine, ea aduce și încercări severe pentru iubiții frați. Toți sunt atât de doritori să servească și toți sunt atât de independenți în simțirile lor, încât uneori există în adunare tot atâtea planuri și aranjamente câți membri are ea. Blândețea, răbdarea, bunătatea frățească, îngăduința, iubirea, sunt calități de care se pare că este mare nevoie și pot fi găsite multe ocazii pentru cultivarea lor. După câte știm noi, prietenii trec prin aceste mici necazuri cu o binecuvântare — o lărgire a inimii și o lărgire a compătimirii lor. Este un timp de punere în aplicare a cuvintelor apostolului, „fiți supuși ... toți, unii față de alții.” 1 Petru 5:5.

Instrucțiuni generale

Înainte de prezentarea Dramei, supraveghetorul trebuie să se aștepte să vadă publicitatea din ziar, să se asigure că adunarea a expus în locuri bune posterele trimise ei, dacă a sosit materialul Dramei pentru voluntari, dacă l-au distribuit devreme în săptămâna dinaintea prezentării și dacă reclamele pentru vitrine au fost puse larg în tot orașul — toată adunarea participând la această lucrare. El de asemenea trebuie să vadă pe plasatorii aleși de adunare, și dacă vreunii sunt prea bătrâni sau prea tineri sau sunt nepotriviți, poate da sugestii amabile în legătură cu ceea ce să se facă. Cei mai buni, cei mai înțelepți, cei mai inteligenți membri ai adunării ar trebui să formeze comitetul de plasare. De asemenea, adunarea să caute printre ei un administrator de sală, sau un plasator principal ((867)) potrivit pentru această ocazie, și să sugereze unul sau două nume pentru acest serviciu, frați sau surori, după împrejurări. Adesea frații nu sunt disponibili din cauza cerințelor afacerilor lor.

Datoria plasatorului principal, sau al administratorului de sală, va fi să se asigure că ceilalți plasatori sunt în locurile potrivite pentru public și că își înțeleg sarcinile, ca să fie menținută o ordine perfectă și ca publicul să fie primit nu numai amabil, ci și binevoitor. Cu acea ocazie oamenii sunt oaspeții voștri. În absența supraveghetorului, operatorul de imagine va fi reprezentantul lui și al nostru în orașul vostru, având sarcina să se asigure că Drama este pusă în funcțiune corect, conform aranjamentelor, fără nici cea mai mică schimbare sau deviere. Orice ineficiență sau orice vi se pare lipsit de înțelepciune poate fi adus în atenția acestor frați și raportat nouă. Dar între timp aveți încredere în ei ca reprezentanții Societății și cooperați cu ei. Ei, la rândul lor, sunt îndrumați să arate toată atenția față de dorințele adunării în tot ceea ce nu vine în conflict cu regulile clare după care este administrată Drama.

Înainte de prezentarea Dramei așteptați să vină la voi o soră, care va sta numai o zi. Ea va veni să dea instrucțiuni despre fonograf. Doi, și numai doi, fonografiști voluntari să învețe; ei trebuie să fie inteligenți — nu prea agitați. Sora va rămâne destul de mult cât să facă o prezentare și să-și vadă elevii operând la o prezentare. Acesta va fi timp suficient, totuși nu prea mult. Așa că elevii să fie gata și să li se dea toate ocaziile să-și învețe lecția în amănunțime.

În măsura în care este posibil surorile plasatoare să poarte rochii albe pentru a ajuta să se distingă dintre spectatori. În plus ele ar trebui să-și facă o mică bonetă în stilul unei uniforme. Se obține un model frumos prin îmbinarea a două rozete din panglici albe de satin.

Plasatorii ar trebui, dacă este posibil, să aibă în mod frecvent mici adunări de rugăciune, cerând binecuvântarea divină asupra eforturilor lor de a arăta, prin cuvinte, prin acțiuni, prin priviri, laudele Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Ei ar trebui să coopereze în toate amănuntele cu plasatorul principal și cu tot spiritul Dramei.

Copiii sub doisprezece ani nu trebuie admiși, numai dacă sunt însoțiți de părinți, profesori sau tutori. Chiar și atunci ei trebuie să fie plasați în spate sub supravegherea plasatorilor. Adulții trebuie să aibă prioritate întotdeauna. Copiii pot ieși pentru matineu; dar unii adulți pot ieși numai seara. Pruncii în brațe nu trebuie admiși niciodată. Dacă s-ar face o excepție de la regulă, ar trebui să i se ceară mamei să stea lângă ușă și să promită că va scoate copilul afară imediat ce va plânge. Faceți totul pentru a păstra liniștea și ordinea. Evitați atenționarea frecventă și nervoasă pentru păstrarea ordinii. Dacă cineva este nepoliticos sau gălăgios, apropiați-vă de respectivul cu amabilitate și șoptiți-i un cuvânt iubitor potrivit, în privința Regulii de Aur și a drepturilor celorlalți.

Cu privire la finală

După partea a patra a Dramei vine Predica Finală. Cu acea ocazie vorbitorul va atrage atenția asupra adunărilor regulate ale A.I.S.B. din localitatea voastră, dând adresa; sau, dacă credeți că merită, la încheierea serviciului pot fi distribuite oamenilor cărți de vizită cu adresa. Nu este înțelept să se discute despre adunările locale în timpul expunerii Dramei.

Nu trebuie să se facă reclamă la nici o carte, nici să se vândă în sensul obișnuit al cuvântului. La începutul fiecărei Drame să fie trimis un set de cărți, numai pentru a le folosi ca mostre până la încheierea Dramei, când pot fi vândute și banii să fie predați reprezentantului ales al adunării, căruia i-au fost date în grijă. Comenzile primite între timp trebuie trimise imediat, direct la Biroul Turnului de Veghere, prin reprezentantul adunării.

Evităm efortul special de a vinde Studiile În Scripturi ca nu cumva cineva să aibă impresia că vinderea cărților este scopul Dramei.

La ultima adunare, sau la finală, vorbitorul va cere adresele. După aceea el se va ocupa de acele adrese, distribuindu-le printre cei pe care îi socotește cei mai calificați pentru vizite personale. Chestiunea este lăsată în totalitate în mâinile lui, dar dați-i cel mai bun sfat pe carel puteți da în privința capacității celor care doresc să participe. Numai binele Cauzei Domnului este căutat. Să lăsăm cu toții la o parte orice simțământ personal. Editorul ar fi bucuros dacă personalitatea sa nu ar fi intervenit atât de mult în Drama, dar a părut a fi absolut necesar din două motive:

(1) Publicul ar avea un interes relativ mic pentru ceva scos de o societate religioasă pe care n-o cunoaște — ar considera-o ca ceva „ieftin” și care nu merită interesul.

(2) Dacă personalitatea n-ar fi făcută proeminentă, am fi învinuiți de ipocrizie — înșelând poporul. Vrem ca oamenii să vadă Drama fără prejudecată, pentru ca ei să poată judeca singuri de unde vine ipocrizia și denaturarea.

Adunarea să binevoiască să prezinte supraveghetorului persoana pe care o numește să fie supraveghetor de sală, sau plasator-șef, și două surori care să învețe cum funcționează fonograful, ca să facă pe rând dacă este nevoie.

Lucrarea extinsă a adunării în privința Foto-Dramei

Încă nu suntem gata să dăm toate amănuntele, dar punem la punct un plan legat de felul în care frații care au fost angajați în lucrarea extinsă a adunării pot face aceasta și în legătură cu Foto-Drama. Sperăm ca în numărul următor să putem schița complet această lucrare. Pentru a pune în funcțiune cum se cuvine Drama trebuie să fie cel puțin trei frați ((868)) pentru fiecare din cele trei părți — în total nouă pentru toată Drama — unul să lucreze cu stereoopticonul; altul să lucreze cu prelegerile fonografice, oratoriile, cântările etc.; unul să servească drept plasator și să păstreze ordinea generală. Pot fi folosiți mai mulți, dar trei sunt de ajuns.

Partea întâi va fi prezentată într-un oraș duminica, fie dimineața, fie după-amiaza sau seara; sau dacă interesul și populația o cer, ar putea fi prezentată în toate aceste segmente de timp. Dar după ce a fost prezentată, să meargă în orașul următor, apoi în altul și tot așa — continuând din oraș în oraș, din sat în sat, de la școală la școală, din sală de tribunal în sală de tribunal (în multe orașe mici acestea erau singurele săli disponibile pentru evenimente speciale — n. t.) și din sală publică în sală publică. După ea, în ziua următoare sau în duminica următoare sau în sesiunea următoare, după cum este cazul, vine partea a doua. Următoarea va fi partea a treia. Imediat ce s-au făcut cele trei prezentări, alt grup de frați trebuie să fie pregătiți să țină o serie de lecții din Biblie folosind schița planului veacurilor, și mai târziu să invite pe cei interesați la cercurile regulate ale Zorilor.

Drama pentru satele mai mici și pentru locurile de la țară nu va avea cele mai bune diapozitive arătate acum în prezentările obișnuite ale Dramei; dar, cu toate acestea, cele folosite vor fi elegante. Textul va fi același și nu ne îndoim că valoarea pentru fiecare persoană va fi la fel de mare. Putem fi siguri că oamenii de la țară vor merge să vadă Drama și vor discuta despre ea și o vor citi la fel de mult sau poate chiar mai mult decât o fac semenii lor de la oraș.

Pregătim acum un stereoopticon care poate fi folosit prin atașare cu un cablu la un dispozitiv obișnuit pentru lumină electrică și dacă este necesar poate fi transformat repede așa încât să folosească gaz de acetilenă — care se poate obține din rezervorul unui automobil.

Dăm toate aceste detalii acum, așa încât să vă puteți gândi la această chestiune. Adunările care fac lucrare extinsă și care cred că sunt capabile să facă și această nouă lucrare, finanțând cheltuielile legate de săli mai mici, școli etc., sunt rugate să discute problema, să decidă asupra ei și să ne informeze imediat. Dacă nu sunteți siguri că vă veți putea descurca, mai bine așteptați o vreme și asigurați-vă. Să fie serviți mai întâi cei care sunt siguri că sunt pregătiți, doritori și nerăbdători să ajute în această mare lucrare.

(Urmează descrierea echipamentului pentru prezentarea Dramei, prețurile și condițiile de obținere a lui. Aceastea au fost descrise în revistă la pag. 399-400 — n. t.)