TREI CONVENȚII MARI

R5502 W. T. 15 iulie 1914 (pag. 217-218)

Aranjamentul din acest an de a ține convențiile noastre devreme și în trei locuri centrale în același timp se pare că avut binecuvântarea Domnului. Convenția din Asbury Park, N.J., a fost una convenabilă pentru prietenii care locuiesc în Est. Columbus, Ohio, a fost cea mai bună în ceea ce privește sala; iar Clinton, Iowa, a excelat în câteva aspecte. În fiecare caz Asociația noastră a fost musafirul orașului prin invitația conducerii locale. În fiecare caz Foto-Drama Creației a fost prezentată la mii de persoane care au apreciat-o. În fiecare caz numărul participanților s-a ridicat la două mii, unii venind la începutul convenției și rămânând câteva zile, iar alții venind spre sfârșit, iar unii rămânând tot timpul programului.

Am avut multe dovezi ale favorii și binecuvântării Domnului. Numărul total al celor care au participat a fost astfel de șase mii; numărul total al botezurilor a fost de trei sute cincizeci și șase; numărul total al Statelor reprezentate a fost de treizeci și șase, pe lângă patru provincii canadiene și una din Insulele Fiji, și reprezentanții britanici. Cel mai bun lucru, Domnul a fost cu noi prin Spiritul Său cel sfânt, care s-a manifestat pe fețe, în cuvinte, în comportare — nu numai ale vorbitorilor, dar și ale ascultătorilor. Ne-am bucurat acolo. Ca de obicei, dragii noștri prieteni ((887)) de la diferite convenții au declarat că acestea au fost cele mai bune care au fost vreodată.

Fără îndoială creșterea individuală în har și în cunoștință și în spiritul Domnului au mult de-a face cu această apreciere mai mare a ocaziilor noastre așa cum ne vin ele an după an și zi după zi. Pentru cel necurat nimic nu este curat. Pentru cel nemulțumit nimic nu este mulțumitor. Pentru cei care au intrat într-o relație personală cu Domnul și care se odihnesc în promisiunile Sale există o binecuvântare, o împrospătare, o întărire, o încurajare, de fiecare dată când lucrurile prețioase sunt atinse, tratate, menționate. Îi mulțumim lui Dumnezeu când observăm diferitele manifestări ale creșterii în har printre poporul Domnului. „Ce fel de oameni ar trebui să fim”, în privința relației noastre glorioase, a marilor noastre speranțe, a părtășiei noastre prețioase cu Domnul și cu frații Săi!

Numai de un lucru s-a temut editorul în privința influențelor menționate și a discursurilor competente ale vorbitorilor. El se teme că dragii noștri prieteni în câteva cazuri au fost stimulați peste măsură de o asigurare prea fermă că anul acesta va fi martorul „schimbării” Bisericii, al stabilirii Împărăției etc. Cu tot respectul cuvenit pentru părerile fraților, noi credem că prezentul este un timp pentru o mare cumpătare a minții, o evitare a speculațiilor și o așteptare a ceea ce Domnul binevoiește să facă să se întâmple. Noi ne temem foarte tare că unii dintre frații noștri dragi vor avea dezamăgiri crunte, dacă unele dintre afirmațiile încrezătoare făcute de la tribuna convenției vor eșua. Editorul n-a vorbit sau n-a scris niciodată atât de hotărât cum vorbesc unii dintre acești frați dragi acum. În cărțile Studii în Scripturi, precum și în Turnul de Veghere, am prezentat cronologia, nu ca fiind infailibilă, dar ne-am declarat totuși încrederea în ea. Cu toate acestea, întotdeauna i-am încurajat pe prieteni să examineze ei înșiși, să-și folosească judecata. Pentru a-i ajuta la aceasta am dat în detaliu referințele etc. În numerele recente ale Turnului de Veghere am declarat clar că împlinirile profețiilor, deși marcate și vădite, nu sunt atât de înaintate pentru timpul acesta cum ne-am așteptat.

La toate aceste trei convenții editorul a folosit ocazia să repete vederile deja prezentate în Turnul de Veghere:

(1) Că cronologia și profețiile întrețesute cu ea par încă să fie tot așa de tari — par încă să învețe că Timpurile Neamurilor se vor sfârși în octombrie următor.

(2) El a arătat însă că sfârșitul Timpurilor Neamurilor ar putea să nu introducă marele Timp de Strâmtorare atât de repede pe cât ne-am fi așteptat. El a arătat că expirarea concesiunii ar putea să nu însemne o deposedare instantanee, ci, posibil, ar putea să însemne o deposedare treptată, sau poate o înștiințare aspră de a ieși, urmată de o evacuare puțin mai târziu.

(3) El le-a amintit participanților la convenție de cuvintele sale dintr-un număr recent al Turnului de Veghere, în sensul că este posibil ca Timpurile Neamurilor să se încheie fără un necaz mondial imediat, și că Biserica ar putea fi completată cu unii dintre membri de această parte a vălului participând pentru puțină vreme în „judecățile scrise”.

(4) El a căutat în mod special să imprime asupra tuturor că consacrarea noastră a fost până la moarte, și că dacă Domnul ne permite să continuăm aici o perioadă de timp mai lungă decât ne-am așteptat, iubirea și loialitatea noastră trebuie manifestate în supunerea bucuroasă la aranjamentele Sale; și mai mult, dacă privilegiile și binecuvântările anului actual vor continua, paharul nostru de bucurie va da pe deasupra în toate felurile.

Un spirit frumos pare că a străbătut convențiile, amintindu-ne despre scriptura care declară: „Printr-un singur Spirit noi toți am fost botezați într-un singur Trup”. Că acel Spirit este spiritul sfânt al lui Dumnezeu — spiritul iubirii și loialității față de El, față de Cuvântul Său, față de frații noștri — spiritul compătimirii, al iubirii, al ajutorării, care ar face bine tuturor oamenilor după cum avem ocazie, și în special Casei Credinței. Au fost primite invitații pentru convenții în septembrie în Los Angeles, San Francisco, Mountain Lake Park, Md., și Saratoga Springs, N.Y., dar încă nu s-a hotărât nimic în privința nici uneia dintre ele.