Vol. 13 Ianuarie-Februarie 2006 Nr. 2

UNS — ÎNTĂRIT — PECETLUIT

„Și Cel care ne întărește împreună cu voi, în Hristos, și care ne-a uns, este Dumnezeu, care ne-a și pecetluit.” 2 Cor. 1:21,22.

R5498a W. T. 15 iulie 1914 (pag. 213)

Apostolul se adresează aici Bisericii din Corint, recunoscând că această adunare este conlucrătoare cu el — acceptați de Dumnezeu ca membrii lui Cristos, Unsul. Cristos este Acela mare prezis profetic, Profetul antitipic, Preotul antitipic, Împăratul antitipic, care va binecuvânta lumea prin lucrarea Sa de vindecare, instruire, ajutare, ridicare. Apostolul spune că Cel care ne-a adus în Corpul Unsului, și care ne-a pus, sau ne-a întărit, este Dumnezeu. Aceasta implică faptul că Dumnezeu cheamă pe acei care vin la El. Aceasta implică faptul că înainte a fost o invitație — apostolul spune că nimeni nu-și ia această onoare singur. Nici chiar Isus nu Și-a putut lua singur onoarea de a fi Preot și Împărat; El n-a putut spune, voi fi Preot — voi fi Împărat!

După cum Dumnezeu L-a chemat pe Isus să fie marele Cap peste această Ecclesie, sau Corp, tot așa prin Isus El ne-a invitat să devenim membrii ei. Și după cum ne conformăm condițiilor și suntem făcuți acceptabili prin marele nostru Avocat, suntem puși în Corp — unși. Aceasta nu este o întâmplare, ci suntem puși. Și vom continua în această poziție, dacă din cauza unei necredincioșii nu vom fi îndepărtați și cununa repartizată ne va fi luată.

Cel care ne-a pus, ne-a întărit și ne-a uns cu Spiritul sfânt și astfel ne-a făcut membri ai acestei companii sfinte, este Dumnezeu, Tatăl ceresc. Nu este de competența nici chiar a Răscumpărătorului nostru de a ne pune și a ne unge. După cum spune apostolul: „Dumnezeu a pus mădularele în Trup, pe fiecare așa cum I-a plăcut”. Toate lucrurile sunt de la Tatăl și toate lucrurile sunt prin Fiul; prin urmare, această ungere pe care o primim vine de la Tatăl. Cu toate acestea, Canalul este Domnul Isus. Acest Spirit sfânt pe care Tatăl l-a dat lui Isus, l-a turnat și asupra noastră. Tatăl îl autorizează, Fiul îl toarnă.

Pecetluiți în asemănarea Învățătorului

Și Dumnezeu „ne-a și pecetluit”. Este important nu numai să fim concepuți de Spiritul sfânt și așezați în Corp, ci un alt gând prețios este acela că trebuie să fim pecetluiți, sau marcați; trebuie să primim o pecete. Cum am pune o pecete în ceară ca să modeleze ceara în asemănarea ei, așa este și cu noi care dorim să cunoaștem și să facem voia lui Dumnezeu; noi suntem marcați de Spiritul Său sfânt în chipul dragului nostru Învățător; și canalul prin care suntem pecetluiți este Adevărul.

Astfel cei care sunt pecetluiți de Spiritul sfânt au o măsură considerabilă de apreciere a Adevărului. Toate promisiunile vin prin Cuvântul lui Dumnezeu; este o putere care lucrează acum, așa încât tot poporul lui Dumnezeu din toate părțile lumii este marcat prin promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în noi să vrem și să facem buna Sa plăcere. Această pecetluire este de la Tatăl, pentru că este făcută prin promisiunile Sale; este sub îndrumarea și grija Capului Bisericii, Domnul nostru Isus, pentru ca El să ne prezinte la timpul potrivit fără pată și fără vină înaintea Tatălui.

„Când mă voi trezi, Doamne, în asemănarea Ta,
Și chipul Tău curat voi reflecta,
Voi fi mulțumit când voi putea zdrobi
Lanțurile cărnii și liber voi fi.”