FOTO-DRAMA CREAȚIEI

R 5456 W. T. 1 mai 1914 (pag. 142-143)

Cititorii Turnului de Veghere de pretutindeni sunt entuziasmați de Foto-Drama Creației. Ca răspuns la sugestia noastră recentă, suntem inundați de cereri din partea diferitelor adunări care dau numele celor numiți pentru comitetul Dramei. Am răspuns la multe din aceste comunicări direct, dar credem că acum este bine să dăm un răspuns și o explicație generală.

Am pornit cu gândul ca Asociația să prezinte Drama în diferite orașe și să se bazeze pe sprijin voluntar; dar când au fost gata douăsprezece seturi ale Dramei, cheltuiala a fost enormă — numai notele de plată exprese pentru imprimate, mașini etc., ridicându-se la 2.000 de dolari într-o lună, fără taxele poștale și de transport. Apoi ne-am dat seama că fiecare din acele douăsprezece seturi puteau servi patru orașe deodată. Aceasta însemna de patru ori prețul. Am înțeles că dacă Domnul nu va face o minune, vom rămâne fără fonduri, fără să realizăm munca pe care o aveam în față. În același timp au început să vină propuneri din diferite orașe mai mari și mai mici, asigurându-ne că adunările AISB din aceste locuri ar fi bucuroase să finanțeze Drama pe plan local, dacă li s-ar pune la dispoziție operatori, literatură gratuită, insigne cu simbolul păcii etc.

Luăm aceasta ca fiind conducerea providenței Domnului — o sugestie că Domnul dorește să dea poporului Său de pretutindeni ocazia de a participa la marea mărturie a Dramei în orașele lor. Acum urmăm acest plan și invităm acele adunări de studenți ai Bibliei care doresc să aibă Drama, să dezbată subiectul printre ei și apoi prin comitetul lor să ia legătura de îndată cu biroul nostru, înștiințându-ne ce doresc și ce pot realiza în privința acoperirii cheltuielilor legate de prezentarea Dramei în orașele unde locuiesc.

Astfel de informații să fie trimise pe adresa Societății, cu mențiunea „Departamentul pentru DramĂ”. Americanii și canadienii să se adreseze la biroul din Brooklyn, New York; adunările englezești să se adreseze la biroul din Londra; adunările suedeze să se adreseze la biroul din Orebro; adunările daneze la biroul din Copenhaga; adunările germane la biroul din Barmen; ((968)) adunările franceze și elvețiene la biroul din Geneva. Acționați imediat, și apoi, după ce v-ați făcut partea, așteptați cu răbdare, asigurați că vom face tot ce ne stă în putere să cooperăm cu voi.

Cu aceeași trimitere poștală ar fi bine să declarați câte surori de vârstă medie, cu o vorbire plăcută și cu o înfățișare plăcută, s-ar oferi să servească drept plasatoare, și dacă una sau două ar vrea să învețe să folosească fonograful cu instructorul pe care l-ar trimite societatea. Informați-ne de asemenea dacă este un frate în adunare cu vorbire plăcută, potrivit să servească prezentarea Dramei ca responsabil de sală, și care, fără să dăuneze intereselor sale, ar putea să-și dedice timpul necesar.

De obicei prezentăm fiecare parte a Dramei câte o săptămână, după-masa și seara — patru săptămâni pentru cele patru părți. Totuși, unde sunt folosite săli foarte mari sau unde orașul este mic, câteodată prezentăm cele patru părți în două săptămâni, începând o parte duminica după-masă, iar altă parte miercurea după-masă.

Sălile de cinema sunt locuri mai bune pentru DramĂ decât bisericile, deoarece catolicilor nu le place să meargă în bisericile protestante, nici protestanților în bisericile catolice, iar evreilor în nici una din ele — și pe toate categoriile îi interesează Drama, care este pentru toate categoriile. Sezonul spectacolelor tocmai se termină. Multe săli funcționează acum fără nici un profit; și dacă continuă ar fi în pierdere. În asemenea împrejurări, oricare ar fi suma plătită celor care administrează sala de cinema peste costul luminii și al întreținerii, este profit. Pe lângă aceasta, multe săli sunt interesate săși aducă numele și locul în mod proeminent în fața publicului și ar avea mare beneficiu dacă ar avea Drama.

În asemenea împrejurări, proprietarii de săli ne dau adesea prețuri uimitor de scăzute — cinci, zece, cincisprezece, douăzeci, douăzeci și cinci de dolari pe zi, potrivit mărimii și calității sălii și mărimii orașului. În nici un caz să nu folosim o sală inferioară, nici una într-un loc sărac, chiar dacă ar fi oferită gratis. Să aveți aceste lucruri în minte când ne scrieți. Dacă vreți, dați-ne informații în privința celor mai bune săli, numărul de locuri, prețul la care se pot obține etc.

În orice caz, asigurați-vă să ne informați foarte clar ce ajutor ar avea nevoie adunarea voastră pentru prezentarea locală a Dramei. Trebuie să știm acest lucru în fiecare caz de acum încolo, pentru a ști cum să folosim Drama cât mai larg și cum să folosim cât mai înțelept banii Domnului în legătură cu ea. Dați acestui lucru atenție imediată, dacă vă interesează; căci orice urmează să se realizeze în această vară, ar trebui să fie în curs de realizare acum, sau să fie proiectat.

Către toamnă vor fi peste tot numeroase târguri și expoziții. Managerii târgurilor, expozițiilor și parcului de destracții sunt interesați de Drama, cum ar fi de orice altceva care le-ar ajuta să atragă publicul spre ceea ce întreprind ei. Adeseori ei cheltuie sume mari pentru atracții. Am trimis circulare care să informeze că Societatea noastră este dispusă să pună la dispoziție Foto-drama CreaȚiei gratuit pentru cei care oferă sală potrivită și alte înlesniri. Noi nu avem nici o obiecție împotriva taxei obișnuite de intrare impuse de expoziții, dar cerem numai ca Drama să fie gratuită pentru toți cei care sunt în perimetrul acela. Aceia dintre voi care aveți cunoștință de astfel de târguri ne puteți trimite o carte poștală dândune data, numele și adresa casierului sau a managerului afacerii. Adresa de la Brooklyn, nr. 124 Columbia Hights.

În unele locuri administratorii sălilor sunt nerăbdători după Drama și sunt dispuși s-o prezinte gratuit, cu condiția să li se permită să taxeze pentru o treime din locuri ca locuri rezervate. Nu avem nici o obiecție la aceasta. Evident, sunt unii care ar prefera să plătească ceva pentru a avea locuri rezervate.