SEPARAREA DUPĂ CULOARE SA GĂSIT A FI NECESARĂ

W .T. 1 aprilie 1914 (pag. 110-111)

Am fi putut anticipa ca mulți oameni de culoare să fie adânc interesați de Foto-Drama Creației. Dar acest lucru nu ne-a atras atenția până când numărul lor a crescut treptat cam ((1000)) până la douăzeci și cinci la sută din toți spectatorii. Desigur, am fost bucuroși să-i vedem și am fost bucuroși că-i interesează Drama. Aveam același sentiment în privința lor ca și a altora; dar repede ne-am dat seama că nu era o chestiune de sentiment, ci, deoarece oamenii de culoare din New York City erau cam cinci la sută din populație, printre spectatorii noștri erau cam douăzeci și cinci la sută și numărul creștea. Ce să facem? Pe măsură ce numărul negrilor va crește, proporțional numărul albilor va scădea; căci, oricum am încerca să interpretăm, majoritatea albilor preferă să nu se amestece cu alte rase.

Recunoscând că aceasta însemna fie succesul fie eșecul întreprinderii Dramei în privința albilor, am fost obligați să repartizăm pe prietenii de culoare la galerie, care este totuși la fel de bună pentru a vedea și a auzi, ca oricare altă parte a Templului. Unii au fost ofensați de acest aranjament.

Am primit numeroase scrisori de la prietenii de culoare, pretinzând că nu este drept să se facă deosebire, alții învinuindu-ne cu indignare și amărăciune că suntem vrăjmași ai negrilor. Unii, încrezători că fr. Russell nu aprobase niciodată astfel de discriminare, au spus că ar fi o datorie să apere drepturile egale și să fie ajutați întotdeauna cei apăsați etc. Am fost obligați să explicăm faptele, asigurându-i pe toți de interesul nostru iubitor față de oamenii de culoare și de dorința noastră de a le face bine, nu să le dăunăm. Am sugerat din nou că dacă sar putea găsi un loc potrivit în care ar putea fi prezentată Drama numai pentru negri, am fi bucuroși să facem astfel de aranjamente, sau să cooperăm cu alții în aceasta.

Se pare că explicațiile noastre au fost cu totul satisfăcătoare pentru toți cei deplin consacrați. Acestora le-am explicat că este fie o chestiune de punere a intereselor Cauzei lui Dumnezeu întâi, sau a intereselor de rasă întâi. Noi am crezut că este datoria noastră să punem pe Dumnezeu întâi și Adevărul întâi — cu orice preț pentru alții sau pentru noi! Am explicat că am gândit că toți frații de culoare trebuie să știe atitudinea noastră față de ei — ar trebui să știe că ne place să-i servim în orice mod posibil și să le dăm ce avem mai bun de dat din Mesajul Evangheliei, și că este numai o chestiune dacă modul în care le dăm lor Adevărul ne-ar împiedica total de a-l da și altora.

Unora care au fost totuși persistenți și certăreți le-am amintit numai declarația Domnului nostru că o gazdă când invită vizitatori în casă, gazda este cea care trebuie să spună unde să stea, iar apoi le-am arătat pilda celui care a ales locul de onoare, și i s-a dat unul mai jos.

Ca răspuns la întrebarea cum se potrivește purtarea noastră cu Regula de Aur, am răspuns că se potrivește exact. Am vrea ca și alții să pună pe Dumnezeu întâi. Dacă interesele noastre personale sunt sau au fost vreodată în conflict cu interesele reale și evident cele mai bune ale Cauzei Domnului, face parte din angajamentul nostru de consacrare să ignorăm interesele noastre în favoarea intereselor Cauzei Domnului. Aceasta vrem să spunem prin declarația că suntem morți pentru sine și vii pentru Dumnezeu ca Creaturi Noi.

I-am amintit unei surori dragi că Domnul îndeamnă la umilință și ne asigură că dacă nu ne umilim nu vom fi înălțați. Dacă natura favorizează pe frații și pe surorile de culoare în exercitarea umilinței, este în avantajul lor dacă sunt deprinși corect prin ea. Încă puțin și umilința noastră va produce binele nostru. Încă puțin și celor care au fost credincioși Legământului lor de Sacrificiu li se vor da corpuri noi, spirituale, dincolo de văl, unde deosebirile de culoare și sex nu vor mai exista. Încă puțin și Împărăția Milenară va fi inaugurată, și va aduce Restabilire întregii omeniri — restabilire la perfecțiunea minții și a corpului, a aspectului și a culorii, la marele standard originar pe care Dumnezeu l-a declarat „foarte bun”, și care a fost pierdut pentru un timp prin păcat, dar care va fi restabilit curând prin puternica Împărăție a lui Mesia.