MUNTELE MĂSLINILOR, ÎMPĂRĂȚIA DE BINECUVÂNTARE

„Și picioarele Lui (Iehova) vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare; jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate spre miazăzi.” Zaharia 14:4.

R 5437 W. T. 1 aprilie 1914 (pag. 110)

Acest text se referă la încheierea Zilei de Necaz și la manifestarea Puterii lui Dumnezeu în legătură cu acel necaz. Muntele literal al Măslinilor poate avea și probabil va avea ceva de-a face cu această chestiune. Aici se spune că va trece printr-un cutremur mare. Fără îndoială israeliții vor fi adunați atunci la Ierusalim și fără îndoială favoarea Domnului va fi manifestată față de ei acolo. Aceasta va fi la încheierea „necazului lui Iacov”, Domnul fiind prezent să-i scape din el. Gândul nostru este că aceasta va fi după ce Biserica va fi ((1001)) trecut în glorie. Executarea a ceea ce este descris aici pare să fie o parte din lucrarea Bisericii glorificate.

Înțelegem că Vrednicii din Vechime vor apărea atunci și că favoarea lui Dumnezeu se va fi întors la evrei și că atunci vor începe binecuvântările pământești ale Israelului. Aceasta ar implica faptul că evreii vor fi atunci sub aranjamentul Noului Legământ și ca atare Biserica trebuie să fi fost atunci completată.

Simbolic, un munte reprezintă o împărăție. În altă parte Scripturile declară că Iehova va face glorios locul picioarelor Sale. Cuvântul măslin se asociază întotdeauna în mintea oamenilor din Orient cu ideea de lumină și hrană. Ei folosesc uleiul de măsline în mod regulat în loc de unt. Deoarece uleiul dă atât lumină cât și hrană, Muntele Măslinilor ar reprezenta Împărăția lui Dumnezeu. Uleiul de măsline era turnat pe capul împăraților și preoților lui Israel, și astfel simboliza Spiritul sfânt. Împărăția lui Dumnezeu va fi pentru binecuvântarea omenirii. Ea va fi din două faze — cerească și pământească — și toți oamenii vor intra în cele din urmă sub acea stare binecuvântată.

Vezi Studii în Scripturi, Vol. IV, pag. 649-656, pentru mai multe lămuriri ale acestui pasaj.