„SUB ARIPILE LUI”

„El te va acoperi cu penele Lui și vei avea un refugiu sub aripile Lui.” Ps. 91:4.

R 5437a W. T. 1 aprilie 1914 (pag. 109-110)

Psalmul 91 se aplică foarte clar la Biserică și ar părea că se aplică foarte special la sfârșitul acestui Veac. Dar deoarece este adresat într-un mod personal, cum ar fi unei persoane, poate se referă la Cristosul în ansamblu, de la Cap la ultimul membru al Corpului. Domnul nostru Isus a avut încercări și dificultăți, și a avut nevoie de protecție și grijă. El a mers la Tatăl ceresc și a căutat ajutorul necesar. Și la fel a fost cu tot poporul Domnului în continuare.

Dar psalmistul pare să se refere în mod special la zilele noastre: „O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia”. Desigur, au fost ocazii în trecut când mii au căzut prin persecuții etc., dar căderea menționată aici pare să fie căderea de la starea de popor al lui Dumnezeu. Mulți vor fi dați la o parte, lezați, răniți, dacă nu uciși în marea bătălie ilustrată.

Noi înțelegem că această bătălie este la încheierea acestui Veac Evanghelic. Puterile întunericului se desfășoară acum în mod special împotriva poporului consacrat al lui Dumnezeu și a tuturor celor asociați cu el. N-a fost niciodată un timp când poporul lui Dumnezeu în ansamblu să aibă ocazii atât de largi sau succes atât de mare cum a avut creștinătatea în secolul trecut. Sub atacurile lui Satan care au fost în progres în ultimii cincizeci, șaizeci sau șaptezeci de ani, mulți au căzut în necredință, în Critica Radicală, păgânism, diferitele aspecte ale acestora fiind reprezentate ca o mare ciumă. Vedem că este o largă necredință ca o ciumă în țară. Adepții ei sunt induși în eroare de Adversar — foarte probabil fără vreo astfel de intenție din partea lor.

Foarte probabil în viitor, când vor vedea Adevărul, mulți dintre aceștia vor recunoaște eroarea lor; dar deocamdată este o mare secetă în creștinătate. Frecventarea bisericii scade. Mulți predicatori predică lucruri de care ei înșiși se îndoiesc. Ei au căzut din har, din favoare divină, au căzut de la o apreciere a Cuvântului lui Dumnezeu.

Picioarele Cristosului

Această scriptură arată de asemenea „picioarele” acestei clase a Cristosului care trăiește în zilele noastre. „El va porunci îngerilor Săi pentru tine ... ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.” Toți membrii au relație cu Capul și unul cu altul. Înțelegem că acești „îngeri” reprezintă promisiunile divine și ajutoarele utile ale sfinților. Acești „îngeri” sunt reprezentați ca purtând pe sus picioarele, ca să nu se împiedice de Piatra de Poticnire din acest timp (Isa. 8:14). În loc să se poticnească de această Piatră, ei vor fi ridicați de ea la mai mare apreciere și la stări mai înalte. Picioarele nu vor fi mișcate.

În ilustrația din acest verset, aceștia care vor fi acoperiți reprezintă pe toți care sunt din această clasă. După cum o găină își adună puii sub aripi, tot așa Dumnezeu va fi ca o cloșcă pentru poporul Său, și-i va aduna bucuros aproape de El și le va da protecția necesară — sub aripile Sale. Ei se pot încrede pe deplin că toate lucrurile vor lucra împreună pentru binele lor, pentru că ei sunt ai Lui, odihnindu-se „la umbra Celui Atotputernic”.

Atotputernicul Se reprezintă aici ca o cloșcă. Răbdarea cloștii cu puii ei este remarcabilă, și ea își va sacrifica propria sa viață pentru puișori. Tot așa Domnul Se reprezintă ca fiind gata să facă orice pentru protecția celor care sunt ai Săi, care sunt sub grija Sa. Isus a vrut să primească astfel pe evrei sub grija Sa protectoare, dar poporul ca națiune n-a apreciat această nevoie a lui, și ca atare a fost răsturnat într-un mare timp de strâmtorare. Isus le-a spus cu lacrimi: „De câte ori am dorit să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut!”

((1002))

„Aripile” și „penele” Tatălui nostru

Am putea fi mai specifici în observarea textului nostru și să spunem că acest cuvânt pene ar putea să ne ducă cu gândul mai departe decât cuvântul aripi. „El te va acoperi cu penele Lui și vei avea un refugiu sub aripile Lui.” Penele moi, pufoase de sub aripile cloștii servesc să le țină puilor de cald și să-i apere și să-i ascundă de inamicii care i-ar ataca. Nu numai aripile puternice, care adăpostesc, ci și penele de la pieptul cloștii sunt folosite să-i protejeze pe pui. Am văzut alarma din partea unei cloști la apropierea pericolului și i-am auzit clocăitul adresat puilor ei. Atunci ei au fugit la ea, s-au cuibărit sub aripile ei și au părut perfect satisfăcuți și fără frică în locul lor de siguranță. Imediat vedeai capete micuțe sau ochișori uitânduse afară de acolo; dar puii se simțeau perfect în siguranță.

Așa este și cu noi. Iubirea, grija și protecția Tatălui nostru ceresc sunt aripile și penele Sale, care ne adăpostesc de orice daună, care ne țin de cald și în siguranță. El poate să facă fiecare experiență a vieții să lucreze spre binele nostru. Trebuie însă să ne amintim că făgăduința că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru este o făgăduință pentru Noua Creatură, nu pentru vechea creatură. Adeseori interesele Noii Creaturi sunt diferite de ale vechii creaturi. Dumnezeu are interes pentru tot ce ne privește pe noi, dar El conduce afacerile noastre vremelnice pentru cele mai bune interese spirituale. Dacă am fi prea prosperi, ar putea să nu fie în avantajul nostru ca Noi Creaturi.

Ar putea fi permis ca afacerile noastre vremelnice să meargă rău. Noi nu suntem destul de înțelepți să știm ce este în interesul nostru cel mai bun ca Noi Creaturi și ce ne-ar ajuta în lupta noastră împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. De aceea, trebuie să fugim la Domnul și să acceptăm orice experiențe ne-ar putea veni, ca fiind acelea care sunt cele mai bune pentru noi; și trebuie să căutăm să luăm din ele lecțiile intenționate ale credinței și ascultării.