FOTO-DRAMA CREAȚIEI

W. T. 1 aprilie 1914 (pag. 105-106)

În mod natural cititorii noștri sunt adânc interesați de Foto-Drama CreaȚiei. Toți au auzit mai mult sau mai puțin despre pregătirea ei în cei doi ani trecuți. Lucrul a fost mult mai anevoios decât ne-am așteptat. Toți cei care au văzut-o sunt de acord că este foarte frumoasă. Un slujitor creștin, după ce a văzut două părți a spus: „Am văzut numai jumătate din Foto-Drama CreaȚiei, dar deja am învățat din ea mai mult despre Biblie decât în cursul meu de trei ani la seminarul teologic”. Un evreu după ce a văzut-o a remarcat: „Plec acum mai bun evreu decât când am venit”. Câțiva preoți catolici și călugărițe au vizionat Drama și au exprimat mare apreciere. Opinia noastră este că nimeni nu poate vedea cele patru părți (două ore fiecare) și să nu beneficieze de ele pentru tot restul vieții. Credem că este cea mai bună metodă găsită până acum de a propovădui Evanghelia. Ea dă o privire largă, cuprinzătoare a Planului Divin — o lărgime a informației care sigur va fi de ajutor tuturor celor care doresc dreptatea, Adevărul. În timp ce ea spune Adevărul deschis, nu îl spune în mod ofensator. Mulți slujitori creștini o vizionează — și învățători de la Școala Duminicală cu clasele lor. Foarte puțini dintre prietenii noștri au simțit puțină dezamăgire, credem noi, fiindcă expunerile Dramei sunt atât de moderate și blânde în limbajul lor. Noi credem însă că în aceasta Drama este corectă. Sabia Spiritului, Cuvântul lui Dumnezeu, este iute și puternică. Noi trebuie doar să-l prezentăm și să-l lăsăm să-și facă lucrarea de tăiere la inimă în felul lui — fără forță umană sau asprime.

Ea tratează Crearea din punctul de vedere larg, general, al Bibliei și al intenției Divine pe care aceasta o prezintă. Când Dumnezeu l-a făcut pe om în chipul Său și l-a pus în Paradis, nu acela a fost sfârșitul intenției divine, ci a fost numai începutul ei. Crearea începută atunci va fi completată numai când Pământul va fi umplut cu o populație la fel de perfectă cum a fost Adam înainte de a păcătui, și când Paradisul va fi extins până la marginile cele mai îndepărtate ale Pământului. Dumnezeu a explicat lui Adam această plinătate a scopului Său cu Creația, spunând: „Fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l”. Dacă Adam și copiii lui ar fi rămas perfecți, treptat, pe măsură ce era nevoie, ei ar fi stăpânit Pământul, extinzând granițele Edenului până când tot Pământul ar fi fost edenic și populat deplin. Atunci CreaȚia Divină ar fi fost completată.

Domnul a cunoscut dinainte întreruperea acestui Program Divin prin păcat. Chiar de la început, înțelepciunea Sa a aranjat un plan prin care omului să i se permită să aibă șase zile (de o mie de ani fiecare) de muncă, sudoarea feței și eșec, în ceea ce privește scăparea sa din păcat și moarte. Dar Dumnezeu intenționase de la început ca El să dea un Mântuitor și Unul Mare, care, în calitate de Mesia, în ziua a șaptea (o mie de ani) va restabili și ridica pe acei doritori și ascultători dintre oameni din stările de păcat și moarte la perfecțiune — între timp va extinde și granițele Edenului în toată lumea. Într-un cuvânt, păcatul nu L-a făcut pe Atotputernicul să-Și schimbe scopul originar câtuși de puțin. El doar Și-a adaptat Planul la condiții. Permisiunea păcatului va constitui într-adevăr o lecție mare, veșnică pentru oameni și pentru îngeri, ilustrând, așa cum o face, cursul în jos al păcatului și Dreptatea, Iubirea și Puterea Creatorului. Când toți cei care vor prefera păcatul vor fi fost distruși în Moartea a Doua, la încheierea Mileniului, creația lumii va fi fost completă, desăvârșită — omul va fi iarăși în chipul lui Dumnezeu.

Drama prezentată

Titlul Dramei este în legătură cu cele anterioare. De aceea ea include tot ce aparține de creația Pământului — animale, om, experiențele omenirii în timpul celor șase mii de ani trecuți și lucrarea miei de ani a Împărăției lui Mesia. Ea le împarte pe acestea în patru părți — patru serii cu muzică potrivită etc.

Partea întâi, ne duce de la nebuloasa stelară, la crearea lumii și la Potop — până la timpul lui Avraam.

Partea a doua, ne duce de la eliberarea Israelului din Egipt, la experiențele din pustie etc., prin perioada împăraților până la timpul lui Elisei profetul.

Partea a treia, continuă istoria de la timpul lui Daniel până când Logosul a devenit trup la nașterea lui Isus, la copilăria, maturitatea, botezul, misiunea, minunile, răstignirea, moartea, învierea Sa.

Partea a patra, începe la Cincizecime și urmărește experiențele Bisericii din cei o mie nouă sute de ani trecuți până în zilele noastre și după aceea timp de o mie de ani până la glorioasa încheiere.

Una din marile dificultăți ale zilelor noastre pare a fi că oamenii își pierd toată credința în Dumnezeu și în Biblie. Și când credința în Biblie nu mai este, când există numai speculație omenească în privința unei vieți viitoare, speranța devine foarte vagă. Se estimează că aproape jumătate din tot poporul Germaniei a încetat să creadă într-o viață viitoare — ei cred că mor ca animalele brute. Fără speranța unei vieți viitoare nimeni în afară de cei avuți nu poate fi fericit, mulțumit. Aceasta explică creșterea generală a nemulțumirii — lipsa de credință. Drama, credem noi, va ajuta la restabilirea credinței multora și astfel se va dovedi nu numai o instruire valoroasă pentru Biserică, ci și un ajutor valoros pentru o clasă din lume fără speranță. Aduce pace, arătând că Dumnezeu este la cârmă și că în cele din urmă „ce seamănă omul, aceea va și secera”. Spectatorii Dramei primesc drept amintire câte o mică insignă cu însemnul Păcii. Este din celuloid și are pe ea portretul băiatului Isus și cuvântul latin pentru pace, PAX.

Drama este făcută din imagini din toate părțile lumii — panoramă, imagini stereooptice și filme. Multe din acestea sunt lucrări de artă, frumos ((1008)) colorate de mână. Și arta costă bani! Unele dintre diapozitivele noastre au costat zece dolari pentru pictură. Altele desigur au fost mai ieftine. Picturile după care au fost făcute aceste imagini costă sume mari. De exemplu, avem o panoramă care reprezintă Arena lui Nero, al cărei original a fost distrus de foc și a fost evaluat la două sute cincizeci de mii de dolari. Credem că noi avem singura reproducere în panoramă din lume a acestei picturi. Nu s-a îngăduit ca această sumă mare investită în Foto-Drama CreaȚiei să împiedice lucrarea generală a secerișului, după cum s-a observat în ultimul nostru Raport Anual; totuși este sub grija și supravegherea Societății Turnul de Veghere. În operarea ei căutăm să evităm atragerea forței dintre peregrini și dintre colportori, și pe cât posibil înrolăm pe aceia care nu sunt deja angajați în nici un departament al câmpului de seceriș.

Douăsprezece seturi ale Dramei în treizeci și unu de orașe

Până acuma numai douăsprezece seturi ale Dramei sunt complete — mai lucrăm la altele. Totuși, am ajuns deja la treizeci și unu de orașe cu Drama și le servim. Peste treizeci și cinci de mii văd, aud, admiră, gândesc și sunt binecuvântați. Fiecare set al Dramei poate servi patru orașe. După ce servește unul, se trece la altul, la altul, la altul, și înapoi la punctul de pornire. Aceasta dă ocazia dorită de mulți dintre prietenii dragi care învață cum să lucreze cu aparatul de proiecție. Este nevoie de mai mult decât doar să învârți manivela — este necesară o cunoaștere amănunțită a aparatului și o cunoștință considerabilă în electricitate, cabluri etc. Prietenii care nu au alte sarcini și care au învățat cum să lucreze cu aparatul de proiecție, și în special cei care sunt așa de pregătiți încât să obțină licență, sunt invitați să ne dea de știre că sunt gata pentru acest mijloc de a servi pe Domnul.

Cereri pentru Dramă

Cererile pentru Dramă vin din toate părțile. Toți cei care o doresc sunt rugați să respecte imediat următorul procedeu:

(1) Să fie numit un comitet pentru Foto-Dramă, de unu, doi sau trei frați practici, cu vorbire plăcută. Acest comitet să se adreseze imediat Asociației Internaționale a Studenților Bibliei, Departamentul pentru Dramă, Columbia Heights, nr. 124, Brooklyn, N. Y., dându-ne adresa comitetului, declarând populația comunității lor și numărul celor prezenți de obicei, bărbați și femei, la adunările A. I. S. B.

(2) Acestora le vom trimite cât se poate de repede scrisori de instruire, schițând cum să procedeze în continuare. Dacă orașul vostru este foarte mic, și în special dacă este departe de un oraș mare, se poate să nu auziți de noi foarte repede; dar scrisoarea voastră va fi pusă la dosar și i se va da atenție imediat ce interesele generale ale lucrării vor permite. Trebuie să servim mai întâi orașele mari, și în timp ce le servim, poate avem ocazia să servim și pe cele mici care sunt aproape. Toată această informație poate fi dată de preferință pe o carte poștală, deoarece acestea pot fi mai ușor puse la dosar. Vă rugăm să respectați strict aceste sugestii dacă vreți să ajutați în lucrare. Unii, cu cele mai bune intenții, numai împiedică prin aceea că nu urmează explicit îndrumările.