ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI — VOL. 6

W. T. 1 ianuarie 1914 (pag. 15)

1 Februarie

Citiți de la pag. 715, p. 1 până la pag. 719, p. 1

(35) Care va fi avantajul special că cei treziți își vor putea aminti experiențele lor din trecut? Pag. 715, p. 1

(36) Cum va fi ajutată omenirea de aceste experiențe trecute împreună cu lecțiile Veacului Milenar? Și care este legătura dintre judecata lor și experiențele probatoare actuale ale clasei Bisericii? Pag. 715, p. 2

(37) În ce clase îi împarte profetul Daniel pe cei treziți? Pag. 716, p.1

(38) Cum sprijină poziția noastră declarația profetului Daniel că lumea nu va fi trezită la perfecțiune instantanee? Pag. 716, p. 2

(39) Explicați cum poate fi folosit Nero ca un exemplu al celor care se vor trezi „pentru rușine și dispreț veșnic”. Pag. 716, p. 3 până la Pag. 718

Pedepse pentru pĂcate În viaȚa aceasta

(40) Va fi omenirea pedepsită în Veacul Milenar pentru păcatele din viața aceasta? Dacă da, pentru ce fel de păcate? Pag. 718, p. 2; Pag. 719, p. 1

8 Februarie
Citiți de la pag. 719, p. 2 până la Pag. 722, p. 2

(41) Explicați înțelesul declarației „Păcatele unor oameni sunt arătate dinainte, mergând înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă” folosind pe Nero ca ilustrație. Pag. 719, p. 2; Pag. 720, p. 1

„Așa este și învierea (principală a) morților (principali)” 1 Cor. 15:42

(42) De ce este învierea Bisericii numită „Întâia Înviere”? Și care alte două clase vor experiența o înviere instantanee la viață perfectă? Și care este înțelesul afirmației „Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani”? (Apoc. 20:5) Pag. 720, p. 2

(43) Care sunt unele din caracteristicile Primei Învieri — cu ce fel de corpuri și puteri va învia Noua Creație? Pag. 721, p. 1, 2

(44) Cum ne previne apostolul Pavel în 1 Cor. 15 împotriva gândului că toată omenirea va purta în cele din urmă chipul Tatălui Ceresc? Pag. 722, p. 1

(45) Ce declară apostolul cu privire la „carne și sânge” să moștenească Împărăția? Pag. 722, p. 2

15 Februarie
Citiți de la pag. 723, p. 1 până la pag. 726, p. 1

(46) Este greu să înțelegem pe deplin gândul acestei schimbări complete de la starea carnală la starea spirituală? Și cum a anticipat apostolul această dificultate în 1 Cor. 15:51, 52? Pag. 723, p. 1

(47) De ce o declarație atât de simplă a fost atât de greșit înțeleasă în general? Pag. 723, p. 2

(48) Care va fi experiența poporului Domnului care rămâne până la a Doua Sa Venire — nu vor muri? Citați din Scripturi pentru a vă susține poziția luată. Pag. 724, p. 1, 2

„Și ce vom fi nu s-a arătat încă”

(49) În timp ce toate Creaturile Noi perfecte vor avea același fel de glorie, vor avea toate același grad de glorie? Pag. 725, p. 1

(50) Cum a arătat Domnul aceste diferențe în două din pildele Sale? Pag. 725, p. 2

(51) Judecând după diferitele grade de apropiere a apostolilor față de Domnul, nu ar fi ((1095)) rezonabil să ne așteptăm la diferite poziții de putere, onoare și apropiere în relațiile cu El în Împărăție? Pag. 726, p. 1

22 Februarie
Citiți de la Pag 726, p. 2 până la Pag. 728, p. 3

(52) Când apostolul descrie Întâia Înviere în 1 Cor. 15:42-44, la ce se referă „este semănat”? Pag. 726, p. 2

(53) Care este natura corpului spiritual în care „ea” va fi înviată? Pag. 727, p. 1, 2

(54) De ce este declarația „este semănat în necinste” în special aplicabilă la Noua Creatură în starea de probă? Pag. 727, p. 3

(55) Care este semnificația declarației „este semănat în slăbiciune”? Pag. 728, p. 1

(56) Explicați „este semănat trup natural și înviază trup spiritual”. Pag. 728, p. 2

(57) Dacă chiar gândul gloriei viitoare ne ridică deasupra grijilor și întristărilor pământești, ce trebuie să însemne realitățile, și cum trebuie să ne străduim să fim biruitori și astfel să primim din belșug intrare în Împărăție? Pag. 728, p. 3