NUME SCRISE ÎN CARTEA VIEȚII MIELULUI

„Cel care va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Săi.” Apoc. 3:5.

R 5377 W. T. 1 ianuarie 1914 (pag. 11-12)

Invitația din acest Veac Evanghelic este pentru o clasă specială, o clasă care declară că nu este în armonie cu condițiile actuale — nu este în armonie cu păcatul.

Cei care pot ajunge să fie din această clasă sunt din acei cărora li s-a acordat o cunoștință a aranjamentului lui Dumnezeu prin Cristos, și ei se pot folosi de acest privilegiu fără întârziere, dacă așa aleg, consacrându-se Domnului.

După cum Isus Și-a dat viața pământească în serviciul Tatălui și al Adevărului, și a fost înțeles greșit de către cei din jurul Său, tot așa cei care merg în urmele lui Isus trebuie în același fel să sufere dezamăgiri în lucrurile pământești, dacă vreau să fie părtași la slava și nemurirea Lui. După cum Isus a biruit și S-a așezat cu Tatăl pe Scaunul Lui de domnie, tot așa cei care vor birui vor sta cu Isus pe Scaunul Lui de domnie.

Trebuie să facem deosebire între biruința lui Isus și a urmașilor Săi. Biruința Lui a fost perfectă. În timp ce El a avut instrucțiunile Tatălui și ajutorul îngerilor, n-a avut pe nimeni ca purtător al păcatului, nimeni să-I atribuie vreo dreptate. Biruința Lui a fost deplină și completă. Urmașii Săi, fiind imperfecți în carne, nu pot înfăptui perfect; și de aceea, prin harul lui Dumnezeu, a fost aranjat așa încât să poată fi acceptabili prin Isus, dacă ei au spirit de învingere, dorință de învingere — dacă manifestă dreptatea inimii. Dar ei trebuie să arate acest spirit învingător, altfel nu pot fi asociați cu Domnul nostru în Împărăția Sa. Ei trebuie să fie asemănări ale Învățătorului lor în spirit, chiar dacă sunt imperfecți în carne.

Astfel chiar în momentul când facem pasul consacrării și suntem acceptați, toate neajunsurile și imperfecțiunile ne sunt acoperite cu haina dreptății lui Cristos. Dar nu numai când avem neajunsuri avem nevoie să fim acoperiți; toți cei care sunt reprezentați în imaginea simbolică a Scripturilor sunt arătați ca fiind îmbrăcați. Imaginile date despre Tatăl ceresc Îl reprezintă ca fiind îmbrăcat și imaginile date despre Domnul nostru Îl reprezintă ca fiind îmbrăcat. Imaginile Apocalipsei Îi reprezintă pe Domnul nostru și pe sfinți îmbrăcați în haine albe. Îngerii care s-au arătat la învierea Domnului nostru sunt reprezentați îmbrăcați în alb. Domnul nostru a spus: „Ferice de cel care veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să nu i se vadă rușinea”.

Biserica glorificată este reprezentată, nu dezbrăcându-și haina dreptății, ci continuând să umble în haine albe. Nu va mai fi o haină atribuită însă; dreptatea va fi a noastră proprie. A fi îmbrăcat în haine albe atunci va însemna a fi recunoscut ca unul dintre cei curați — nu ca acum, într-o haină a dreptății socotite, ci într-o haină a dreptății reale. „Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire; este semănat în necinste și înviază în slavă; este semănat în slăbiciune și înviază în putere.”

Două cărți ale vieții

Biblia menționează două cărți ale vieții — una aparținând timpului prezent, iar cealaltă Veacului Milenar. După cum citim: „Cel care va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții”. Și: „Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții” (Apoc. 3:5; 20:12). Cartea specială a Vieții care este deschisă acum este cea în care sunt scrise numele tuturor învingătorilor din acest Veac Evanghelic. Când facem pasul consacrării și suntem concepuți de Spiritul sfânt, este potrivit să fim socotiți ca aparținând familiei lui Dumnezeu. Întocmai cum o familie ține evidența membrilor ei — Iosif, Maria, Marta etc. — așa este și cu cei care devin membri ai familiei lui Dumnezeu prin Cristos; numele lor vor fi înregistrate.

Această înregistrare a continuat în tot acest Veac. Aceasta înseamnă că cei ale căror nume sunt scrise acolo sunt nu numai membri ai familiei lui Dumnezeu, ci sunt și membri ai clasei Miresei. Pentru a-și menține această poziție, ei trebuie să fie învingători. Din unele scripturi se pare că și clasa Mulțimii Mari este inclusă; în ((1096)) alte pasaje nu este. Cei care vor constitui Turma Mică, sau cei care vor fi din Mulțimea Mare, sau cei care vor ajunge la perfecțiune ca ființe pământești, toți trebuie să fie învingători. Despre clasa Miresei se spune că sunt „mai mult decât biruitori”. Ei vor câștiga o intrare îmbelșugată în împărăția cerească. 2 Pet. 1:10, 11.

Nu putem fi siguri dacă în textul nostru este inclusă Mulțimea cea Mare sau nu. Dintr-un punct de vedere pare ca și cum ar fi, din alt punct de vedere ca și cum n-ar fi. Facem bine dacă nu stabilim prea hotărât în mintea noastră, ci așteptăm să vedem care este intenția Domnului. Știm că unele nume vor fi șterse. Toți cei care vor merge în Moartea a Doua vor fi șterși din evidența specială și numele lor nu au loc în Cartea Vieții. Poate și clasa Mulțimii Mari va fi ștearsă din evidența specială. Dar nu suntem atât de nerăbdători să-i dăm această interpretare. Ei sunt frații noștri și sunt și frații Domnului și am vrea să ne gândim la ei cât se poate de favorabil.

Prezentarea înaintea Tatălui

„Voi mărturisi numele lui.” Aceasta ne dă, întâi de toate, ideea că deși am fost concepuți de Dumnezeu, n-am fost prezentați Lui încă — în prezența Sa reală. Domnul nostru este reprezentat nu numai ca Mirele nostru, ci și ca Fratele nostru mai mare, și este ilustrat așteptându-ne de cealaltă parte până când noi, frații Săi, vom trece dincolo. Și când vom trece dincolo, Domnul nostru fiind Cel căruia Tatăl Ia delegat lucrarea de instruire a noastră în Școala lui Cristos, va fi potrivit ca El să ne prezinte Tatălui.

În alt loc, Domnul nostru spune că dacă ne rușinăm de El, și El Se va rușina de noi. Această expresie ar implica mai degrabă că Mulțimea cea Mare nu va fi inclusă aici. Dar suntem siguri de clasa Turmei Mici, că ei vor fi prezentați Tatălui și sfinților îngeri ca Mireasa lui Cristos. Acest lucru este ilustrat în Psalmul 45: „Ea va fi adusă la împărat în haine de broderie; și fecioarele, însoțitoarele ei, vor fi aduse la tine”. Cei în mod special mărturisiți, prezentați, sunt numai clasa Miresei. Și noi trebuie să sperăm și să ne străduim să putem avea un loc printre aceștia. Locul pe care Tatăl ar prefera să-l avem este locul pe care l-am prefera noi.