PRIVELIȘTE DIN TURNUL DE STRAJĂ

R 5373 W. T. 1 ianuarie 1914 (pag. 3-4)

Din toate punctele de vedere anul 1914 pare un an cu mari posibilități. Titlurile știrilor din toate ziarele din lume ne spun că prezicerea Învățătorului nostru făcută acum aproape o mie nouă sute de ani se împlinește — „Oamenii își dau sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vin pe pământ” în ordinea afacerilor sociale actuale. Peste tot se înmulțesc dovezile că învățăturile colegiilor din ultimii treizeci de ani în privința evoluției omului și Critica Radicală distructivă a Bibliei își dau roadele. Ceea ce cu câțiva ani în urmă numai cei educați și bogați cunoșteau în privința acestor chestiuni, acum cunosc oamenii din toate clasele. Îndoielile în privința inspirației Bibliei i-au condus pe oameni să facă presupuneri și să-și dea seama că toți cei care resping Biblia fac numai presupuneri despre viitor.

Această problemă afectează clasele muncitoare într-un mod în care nu-i afectează pe cei bogați și învățați. Clasele muncitoare, cu puțin sprijin financiar, nu se simt mulțumite cu presupunerile lor sau ale altora în privința unei vieți viitoare. Următorul proces logic al gândirii lor este să întrebe cum putem ști că există un Dumnezeu, și în general să se îndoiască de orice. Următorul pas este o hotărâre de a profita la maximum de viața actuală, având în vedere nesiguranța în privința celei viitoare. În astfel de condiții, ne putem mira că Socialismul în diferitele lui forme și faze se dezvoltă — că un spirit general de îndoială și nemulțumire este în creștere?

Atâta vreme cât angajările în muncă continuă cu salarii rentabile, majoritatea acestor oameni sunt prea prudenți pentru a dori o prăbușire a sistemului social, prin a cărui funcționare ei au un trai confortabil și prin a cărui distrugere confortul lor ar putea fi diminuat. Lumea, deci, trebuie să se confrunte cu faptul că, dacă apare o nevoie stringentă, cum a fost în trecut, oamenii obișnuiți, meșteșugarii lumii, vor întâmpina situația diferit de felul cum au întâmpinat-o părinții lor. Credința în Dumnezeu și în Biblie odată zdruncinată — dispărută pentru majoritatea lor — putem fi siguri că oprirea roților industriei va aduce grabnic un groaznic Timp de Strâmtorare peste lumea civilizată. Și chiar aceste condiții amenință acum. Din pricina aceasta mulți oameni bogați și influenți tremură privind viitorul apropiat.

Bărbatul sau femeia care au o speranță dincolo de mormânt, au în furtunile vieții o ancoră pentru suflet pe care ceilalți nu o au. Dacă va veni timpul, mai devreme sau mai târziu, când structura socială va fi întinsă până la punctul ruperii, când băncile vor suspenda plata banilor către deponenții lor, când fabricile și uzinele vor fi închise, când poporul va fi flămând, putem fi siguri că un urlet și o explozie nu vor fi amânate mult. Această situație îngrozitoare este exact ceea ce înfățișează Biblia. După cât putem noi judeca, anul 1914 este ultimul din ceeea ce Biblia numește „Timpurile Neamurilor” — perioada în care Dumnezeu le-a permis națiunilor Pământului să facă ce știu mai bine pentru a guverna lumea. Sfârșitul „timpurilor” lor marchează data începutului Împărăției lui Mesia, despre care Biblia spune că trebuie să fie introdusă printr-un mare Timp de Strâmtorare, exact ca cel pe care-l vedem că este iminent.

După cum am arătat deja, noi nu suntem în nici un caz încrezători că acest an, 1914, va fi martorul unor schimbări de Dispensație așa de radicale și rapide cum ne-am așteptat. Ne depășește puterea imaginației să ne gândim la o împlinire într-un singur an a tot ceea ce Scripturile par să sugereze că trebuie așteptat, înainte ca Domnia de Pace să fie introdusă.

Scrisori din toată lumea ne asigură că sentimentul cititorilor Turnului de Veghere este pe deplin în acord cu acela al editorului într-o rezoluție, că orice s-ar întâmpla în acești ani, credința noastră în marele Plan divin al Veacurilor și în Seceriș nu va fi zdruncinată nici un pic. Știm în cine am crezut. Ne-am consacrat viața în serviciul Lui — chiar până la moarte, fie că moartea va veni în acest an sau altcândva.

Semnele timpurilor indică în mod clar apropierea tocmai a necazului pe care îl așteptăm de patruzeci de ani. Semnele Fiului Omului în minunatele invenții și în progresul lumii sunt vizibile pentru noi. Noi credem că Parousia Răscumpărătorului nostru a avut loc cu treizeci și nouă de ani în urmă și că El este Factorul puternic în toate afacerile Bisericii Sale și acum ((1107)) Supraveghetorul condițiilor care în curând vor duce la stabilirea Împărăției Sale și la legarea lui Satan, Prințul Întunericului.

Credem că anul 1914 dă dovadă de posibilități mai mari de serviciu pentru Adevăr decât oricare an anterior al Secerișului. Mai mult, toți cei care au gustat din Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și care se bucură în lumina Adevărului Prezent par să fie puși în mișcare de zel pentru Dumnezeu și pentru Cauza Sa și pentru poporul Său, atât din Babilon cât și din afara Babilonului, mai mult decât oricând înainte. Pe lângă aceasta, numărul acestor deplin consacrați crește în fiecare zi. De asemenea condițiile sunt favorabile pentru deschiderea ochilor înțelegerii și desfundarea urechilor surde ale dragilor noștri frați din diferite denominații.

Să fim deci mai mult decât oricând atenți, ca să fim folosiți și folositori în serviciul Împăratului nostru. Să ne amintim că momentele și orele sunt importante, că indiferent câte griji ale vieții avem, putem întotdeauna găsi ceva timp pentru serviciul Adevărului, nu numai în inimile și casele noastre, ci și făcând bine tuturor oamenilor după cum avem ocazia, în special Casei Credinței.

În timp ce suntem atenți la final, în timp ce ne dăm seama că el va aduce Timpul de Strâmtorare, în timp ce căutăm să fim cât se poate de deplin pregătiți pentru partea noastră din acel Necaz, oricare ar fi ea, să nu accentuăm în mod nepotrivit acest aspect al Planului divin în prezentarea lucrurilor prietenilor noștri creștini din lume. Să cultivăm tot mai multă cumpătare a minții, o gingășie iubitoare a dispoziției care va căuta să spună numai cât este necesar a fi cunoscut. Să accentuăm bunătatea lui Dumnezeu și marea binecuvântare care este păstrată pentru omenire, apropierea acestei binecuvântări și marile rezultate care vor fi obținute. Să spunem că împlinirea rugăciunii Domnului, „Vie împărăția Ta”, este foarte aproape.