Vol. 16 Noiembrie-Decembrie 2008 Nr. 1


STUDIU BIBLIC FOLOSITOR

R 5364 W. T. 1 decembrie 1913 (pag. 366)

Din anul 325 d. Cr., data formării primului crez al bisericii, Crezul Nicean, și până la Reformă, o perioadă de 1200 ani, n-a existat alt studiu biblic în afară de cele ce se făceau pe alocuri în secret, de frica persecuțiilor. Predomina teoria că episcopii erau episcopi apostolici, succesori ai celor 12 apostoli ai Mielului; și a-i ignora și a te întoarce la învățăturile Noului Testament era ceva eretic, o nelegiuire.

După cei 1200 de ani fără studiu biblic, au urmat două sau trei sute de ani în care, sub constrângere, episcopii au permis poporului să aibă Biblia, dar le-a interzis s-o citească ei înșiși, fără interpretările și explicațiile presupușilor succesori apostolici. Astfel, studiul biblic a fost împiedicat, deoarece poporului i s-a dat de înțeles că înțelegerea greșită a Bibliei înseamnă erezie, și erezia înseamnă chin veșnic.

Numai acum încep studenții Bibliei să iasă de sub marele nor al doctrinei false, care timp de 1500 de ani a prezentat greșit pe Dumnezeu și Biblia, punând întunericul ca lumină. Numai acum poate fi întreprins studiul biblic în spiritul lui adevărat, fără teama de om, care aduce capcană. Numai acum educația este generală, permițând studiul biblic în acest sens adevărat. Numai acum avem Biblia la îndemână, ieftină și în fiecare casă. Numai acum avem mai mult timp liber și posibilitatea studiului biblic. Numai acum avem lumină bună la care să studiem.

Dar vai! acum că suntem gata și bine echipați pentru studiu biblic, suntem împiedicați, frânați de doctrine greșite care au intrat și s-au fixat în memorie. Unele dintre acestea au venit de la crezuri, unele din cărțile de cântări, unele din propovăduire, iar unele din pliante. Ca rezultat, suntem plini de neînțelegeri și de inconsecvențe, ceea ce face ca Biblia să pară a se contrazice pe sine. Atât de mult stă astfel cazul, încât se socotește un lucru la modă în zilele noastre, ca oamenii inteligenți să râdă de Biblie și să-i nege inspirația divină. Dar Biblia este consecventă cu sine și cu totul opusă doctrinelor crezurilor. Dar aceste fapte trebuie bine cunoscute, înainte de a putea avea încredere deplină în Biblie și a o aprecia pe deplin. Aceste binecuvântări sunt tot mai mult partea poporului Domnului, în special în ultimii 35 de ani.

Trei ajutoare excelente pentru studiu biblic

În toate aceste împrejurări, este o problemă cum să studiem Biblia așa încât să-i înțelegem sensul adevărat și să evităm erorile trecutului. Mulți care studiază Biblia cred că Dumnezeu a venit în ajutorul poporului Său la timp de lipsă, dând ajutoare pentru studenții Bibliei — cele 6 volume ale Studiilor În Scripturi.

Aceste volume n-au nici o pretenție a fi inspirate divin, ci, dimpotrivă, arată din Scripturi că n-a fost intenționată nici o astfel de inspirație divină, în afara celor 12 apostoli. Totuși, ele arată că este în deplină armonie cu Biblia să așteptăm ca, din timp în timp, după cum cer necesitățile, Domnul să ridice păstori și învățători pentru ajutorarea celor credincioși, în studierea Scripturilor — învățători care, fără să aibă inspirație deplină, vor avea, într-un mod special, conducerea și binecuvântarea Spiritul sfânt, acordată întregii Biserici. Credința multora este că Dumnezeu a folosit Studiile În Scripturi pentru a face o astfel de învățare și lucrare pastorală — conducând poporul Lui prin aceea că îi indică Scripturile și sugerează interpretări care armonizează Biblia de la Geneza la Apocalipsa.

Întrebarea următoare este: cum pot fi aceste ajutoare pentru studiu biblic cel mai bine folosite de poporul Domnului? Aceasta este o întrebare care în ultimă analiză se adresează studentului de Biblie individual, sau adunărilor de studenți ai Bibliei care doresc să le folosească. Nu există nici o poruncă divină în acest subiect. Fiecare persoană și fiecare adunare are libertatea să folosească orice îi este de ajutor în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. În toate cazurile însă, trebuie amintit că nici un învățător, nici o carte nu ia locul Bibliei, ci numai arată spre Cuvântul lui Dumnezeu și-l expune.

Multe mii din poporul Domnului au mărturisit că au primit mari binecuvântări, prin folosirea acestor chei ale Bibliei în citirea și studiul lor individual. Sute de adunări ale studenților Bibliei, din toate părțile lumii, le folosesc și, pretind ei, cu mare profit. Noi le recomandăm tuturor. Societatea de Biblii și Tratate Turnul de Veghere, a scos broșuri mici cu întrebări din diferitele volume ale acestei serii și le furnizează la preț foarte mic. Acestea nu sunt în general necesare pentru studiul individual, dar sunt foarte folositoare pentru studiul în adunare, deoarece descompun subiectul în părți și stimulează mintea și memoria la răspunsuri. Cărțile sunt un ajutor pentru răspunsuri, sprijinite de Scripturi. Acestea sunt numite studii biblice bereene, pentru că se studiază Biblia — nu broșurile de întrebări, nici cărțile care ajută să se dea răspunsuri la întrebări.

De asemenea, am sugerat un alt fel de studii biblice bereene, dat la sfârșitul unei Biblii special pregătite, din Versiunea Comună. Acestea sunt studii pe subiecte și este dată o varietate de citate din Scripturi, legate de astfel de subiecte. Acestea sunt studii folositoare, dar, după judecata noastră, nu sunt atât de bine adaptate majorității adunărilor de studiu biblic, cum sunt cele menționate anterior, suplimentate de broșurile cu întrebări.

Două metode comparate

Uneori oponenții par să ia ușor aceste metode de studiu biblic și ne spun că în adunările lor ei iau un capitol anumit din Biblie și au o discuție ((1123)) generală asupra lui. Răspunsul nostru este că, dacă au căpătat cunoștință, lumină și adevăr în acest fel, se dovedește că este o metodă bună. Dacă dimpotrivă, nu obțin rezultate satisfăcătoare, ci numai o ciorovăială și o varietate de răspunsuri, nici unul nefiind foarte satisfăcător, atunci aceasta n-ar părea o cale foarte avantajoasă de urmat.

Pentru a hotărî astfel problema, sugerăm ca o adunare de studiu biblic, una care folosește stilul obișnuit de studiere a unui capitol, să fie adusă în concurs cu o adunare care a folosit metoda noastră, de studiu biblic berean, descrisă la început. Cele două adunări să ia orice subiect biblic sugerat; curând se va recunoaște că aceia care au urmat planul nostru de studiu biblic berean, vor cunoaște de 10-20 de ori mai mult despre Biblie, asupra fiecărui subiect.

Aceste Studii În Scripturi n-au căutat să urmeze nici un crez și nici o teorie omenească, ci numai să pună laolaltă diferitele Scripturi asupra unui subiect și să găsească punctul de vedere armonios, reflectat de aceste diferite pasaje. Metoda s-a dovedit atât de satisfăcătoare pentru cei care au încercat-o, încât nu s-ar gândi să folosească nici o altă metodă de studiu biblic, considerând că toate celelalte metode au mică valoare prin comparație. Totuși, problema este numai a individului sau a adunării să hotărască ce este mai bine pentru cele mai bune interese ale lor, care servește mai bine scopului lor.