Vol. 16 Mai-Iunie 2009 Nr. 4


MAMONA — PRINCIPIUL EGOISMULUI

Nimeni nu poate sluji la doi stâpâni.” Matei 6:24.

R 5344 W. T. 1 noiembrie 1913 (pag. 332)

Un om se poate strădui să servească la doi stăpâni, sau la mai mulți, dar nimeni nu poate fi slujitor satisfăcător decât pentru unul. Nu există două interese atât de complet în unitate încât serviciul unuia dintre ele să nu diminueze mai mult sau mai puțin din serviciul celuilalt. Domnul a explicat această chestiune în Predica Sa de pe Munte. El ne spune că unul dintre stăpânii la care Se referă în textul nostru este Dumnezeu, Tatăl ceresc, și celălalt este Mamona — egoismul și păcatul, împreună cu tot ce este legat de nedreptate — tot ceea ce este contrar lui Dumnezeu și dreptății Sale.

De fapt, noi ne-am născut în sclavia Păcatului. Scripturile ne informează că suntem vânduți în această sclavie prin neascultarea primilor noștri părinți. De aceea, Păcatul stăpânește întreaga omenire. Toți sunt sclavi. Este imposibil să se elibereze din puterea acestei sclavii; căci ea este pretutindeni — în lumea din jurul nostru.

Unii sunt loiali intereselor răului; dar marea majoritate nu sunt în inima lor loiali Mamonei, dându-și seama că servindu-se pe ei înșiși se împotrivesc lui Dumnezeu. Dar în același timp, cei care servesc Mamonei, egoismului, iau ce este mai bun în sfera politică, ce este mai bun în sfera eclesiastică, în sfera socială și în sfera financiară. Egoismul are succes în timpul prezent. Toate aranjamentele umane sunt pe linia egoismului. Oricine, deci, lucrează pe această linie, se servește pe sine mai bine decât dacă nu ar fi egoist. Altfel semenii lui ar fi în opoziție cu el, neînțelegându-l etc.

Dar Isus a inaugurat o nouă ordine de lucruri. El a declarat că Dumnezeu este gata să primească înapoi la El pe cei care au abandonat păcatul și cred în El. El le spune că îi va răscumpăra; și că toți cei care vor accepta aranjamentul Său îndurător vor fi eliberați. ”Dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi.”

Egoismul — caracteristica lui Satan

Cei mai mulți oameni au egoismul atât de înrădăcinat în natura lor și atât de amestecat în toate lucrurile cu care au de-a face, din punct de vedere social sau altfel, încât majorității celor care L-au auzit pe Domnul nostru Mesajul li s-a părut nechibzuit. Li s-a părut nechibzuință că Domnul trebuia să-și piardă viața, să-și irosească viața și să nu realizeze nimic. în consecință ei au socotit o pierdere de energie ca cineva să devină asociatul Lui, și au continuat să servească Mamonei, neștiind că serveau diavolului.

Principiul Mamonei, principiul egoismului, este de la Satan. Dar el își ascunde cu grijă piciorul despicat și se preface ca înger de lumină. Când îi invită pe oameni să apuce pe calea lui, calea egoismului, în același timp el îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină falsă. și toți cei care o iau pe calea Domnului nostru sunt expuși ridicolului; căci prințul acestei lumi are multă putere. Cei care îi servesc lui nu pot vedea că altă cale ar putea fi rațională și potrivită. De aici vine diferența dintre copiii luminii și copiii întunericului.

Satan se prezintă ca înger de lumină; dar servitorii lui nu pot vedea aceasta, și astfel el îi ține continuu în dezavantaj. El spune: ”Nu trebuie să servești Mamonei, dar fii moderat în calea ta. Servește lucrurilor actuale. Fă puțin de partea asta și puțin de cealaltă”. și ei spun: ”Noi de fapt în inimile noastre îl vom servi pe Dumnezeu; dar pe dinafară trebuie să servim mamonei. Altfel vom avea necazuri în a fi în continuare întelepți în felul lumii — dacă lumea vede că noi îi servim lui Dumnezeu”. Mulți au încercat acest curs dublu. Acest principiu s-a manifestat în tot cursul Veacului Evanghelic. Dacă nu ar fi fost cazul ca Isus să folosească aceste cuvinte, putem fi siguri că nu le-ar fi folosit. Isus ne spune aici că nu putem fi servitori credincioși și acceptați pentru lume dacă vom fi loiali lui Dumnezeu; și nu putem fi satisfăcători pentru Dumnezeu dacă ne dăm inima Mamonei.

Majoritatea creștinilor sunt astăzi în această atitudine. Ei încearcă să-I servească lui Dumnezeu; și totuși încearcă să fie înțelepți în felul lumii și să-și formeze conduita și afacerile vieții actuale în armonie cu ordinea actuală a Mamonei. Domnul a vrut ca ei să știe că este imposibil să servești lui Dumnezeu și Mamonei. El a promis că le va da plată celor care îl servesc pe El. Ei trebuie să știe că nu există cale de mijloc în ceea ce-L privește pe Dumnezeu. Mamona ar putea fi dispus să dea o răsplată parțială pentru un serviciu parțial. Dar în ceea ce-L privește pe Isus, serviciul nostru trebuie să fie neîmpărțit.

Pe oricine Fiul îl face liber, va fi liber într-adevăr. în lume ei vor avea necazuri. Dar ei vor avea pacea care întrece orice înțelegere. Alții nu pot aprecia binecuvântările lor, condiția lor reală. Dacă cineva ar încerca să servească la doi stăpâni, inima sa va fi cu unul sau cu celălalt; căci el își va detesta tot mai mult condiția. Dacă va fi eliberat de către Fiul și înrolat total în serviciul Său, el va veni tot mai mult în armonie cu aranjamentul divin, cu Dreptatea, cu înțelepciunea și Iubirea exercitate de către Tatăl ceresc în Planul Său îndurător; și aprecierea acestui fapt îl va umple tot mai mult, astfel încât nu va avea timp pentru lucruri lumești.