Vol. 17, Noiembrie-Decembrie 2009, Nr. 1


RECAPITULARE DESPRE SFÂRȘITUL TIMPURILOR NEAMURILOR

R 5328 W. T. 15 octombrie 1913 (pag. 307-309)

Ne gândim la octombrie 1914, în cifră rotundă, ca la sfârșitul Timpurilor Neamurilor. De fapt însă, prima zi din octombrie nu este sfârșitul anului iudaic, an care variază în privința încheierii lui, ca și a începutului lui. Este reglat de lună, în loc de soare. Calendarul iudaic nu se poate depărta niciodată de acest aranjament fix al reglării după lună. Data 1914 nu este o dată arbitrară; este doar ceea ce se pare că învață cronologia Scripturilor. Noi n-am spus niciodată în mod hotărât că Scripturile învață așa — că favoarea iudaică va începe exact la acea dată, sau că Timpurile Neamurilor se vor sfârși exact la acea dată.

Noi spunem că potrivit celui mai bun calcul cronologic de care suntem noi capabili, este aproximativ acea dată — fie că este octombrie 1914 sau mai târziu. Fără să dogmatizăm, așteptăm anumite evenimente: (1) Terminarea Timpurilor Neamurilor — a supremației Neamurilor în lume — și (2) inaugurarea împărăției lui Mesia în lume. Împărățiile Pământului se vor sfârși, și ”Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție” (Dan. 2:44). Scripturile nu spun că necazul va veni într-o oră, sau într-o zi sau într-un an. Aluzia este că acea catastrofă care vine peste civilizația noastră va fi una foarte bruscă (Apoc. 18:8, 10,17, 21; 1 Tes. 5:3). Dar va fi foarte bruscă dacă vine în cadrul a douăsprezece luni. Potopul a cerut multe zile până să vină și multe zile până să se retragă apele.

Zilele lui Noe sunt asemănătoare timpului prezent

În legătură cu inaugurarea împărăției lui Mesia ne gândim că există o asemănare între sfârșitul ȘLumii care a fost” și sfârșitul acestui Veac Evanghelic. Nu ne gândim că toate evenimentele asociate cu inaugurarea împărăției lui Mesia vor fi momentane, instantanee — într-o oră sau zi literale; mai degrabă trebuie să așteptăm că va fi un necaz care va crește treptat. Trebuie să fie o culminare a necazului — ”cum n-a mai fost de când sunt popoarele”.

Apoi va trebui un anumit timp pentru a se introduce favoarea lui Dumnezeu — pacea, binecuvântarea. Va fi ceva vreme înainte ca această pace să se dezvolte, după cum este ilustrat prin întoarcerea porumbelului la corabie, negăsind odihnă pentru picioarele sale. Porumbelul a fost trimis din nou, și de această dată s-a întors cu o rămurică de măslin, arătând că binecuvântarea Domnului aducea din nou vegetație. Astfel Noe a știut că apele scăzuseră considerabil. Noi nu încercăm să spunem că tot necazul se va termina într-un an; dar, cu felul de necaz pe care Biblia pare să-l ilustreze pentru mintea noastră, nu vedem cum ar putea să țină mai mult de un an și totuși să rămână în viață cineva din omenire. Nimeni n-ar scăpa — toți ar fi distruși. Domnul sugerează că aceasta ar fi situația dacă acele zile n-ar fi scurtate. Mat. 24:22.

Lumină din profeție

Cei aleși vor constitui împărăția înainte de acel timp. De pe planul divin, ei vor începe atunci lucrarea de binecuvântare și Restaurare; și aceasta va avea ca efect oprirea conflictului și a necazului în lume. Astfel dificultățile nu vor fi atât de mult prelungite. Ramura de măslin va odrăsli, porumbelul va găsi un loc de odihnă și Noua Dispensație va fi inaugurată pe deplin.

Când privim în profețiile legate de Timpurile Neamurilor, aflăm că există două promisiuni — una aparținând evreilor și cealaltă lumii. În această perioadă de 2520 de ani, cunoscută ca Timpurile Neamurilor, evreul urma să aibă mai mult sau mai puțin necaz din partea Neamurilor. El nu urma să fie liber — urma să fie mai mult sau mai puțin supus ”stăpânirilor care sunt”. La sfârșitul acestei perioade Biserica va fi glorificată. Împărăția nu va fi stabilită până la acel timp. La sfârșitul Timpurilor Neamurilor Mesia Se va arăta și își va stabili împărăția.

Referitor la ultimul împărat al lui Israel, Zedechia, citim: ”și tu, nelegiuitule, gata să fii ucis, prinț al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme! Așa vorbește Stăpânul Domnul: ”La o parte cu diadema, jos coroana! ... . Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos! și nu va mai sta până ce va veni acela a căruia este dreptul; și acestuia o voi da”” (Ezech. 21:25-27, partea în italice este după Biblia de la Iași, n. t.). Dacă această perioadă de răsturnare este corect înțeleasă că este de 2520 de ani, ar părea că se sfârșește cu a Doua Venire a lui Cristos și cu stabilirea împărăției Sale. Supremația Neamurilor trebuia să treacă de la națiune la națiune până la timpul stabilirii împărăției lui Mesia. Aceasta ar dovedi că Ierusalimul va înceta să mai fie călcat în picioare — călcarea nu va continua după sfârșitul acestor Timpuri ale Neamurilor.

Arenda sau permisiunea de a guverna lumea a fost dată neamurilor la timpul când a fost luată de la evrei în zilele lui Zedechia — 606 î. Cr. și timp de 2520 de ani în care evreii urmau să nu aibă propria lor guvernare, Neamurile urmau să aibă privilegiul de a menține astfel de guvernări cum puteau. Națiune după națiune a încercat să guverneze lumea — întâi babiloniană, apoi medo-persană, apoi greacă și apoi romană — inclusiv Roma Papală — a patra care a încercat imperiul universal. Așteptăm să vină timpul când guvernarea lumii va fi predată lui Mesia. Nu putem spune că n-ar putea fi octombrie 1914 ori octombrie 1915. Este posibil ca noi să nu calculăm corect cu câțiva ani. Nu putem spune cu siguranță. Nu știm. Aceasta este o chestiune de credință, nu de cunoștință. ȘUmblăm prin credință, nu prin vedere.”

”Omul tare” trebuie dat afară

Dar când se sfârșesc aceste Timpuri ale Neamurilor, nu trebuie să așteptăm ca transferul să vină ca lumina unui fulger. De exemplu, cam pe la 1 mai, când este ziua mutării aici în New York, cel căruia i-a expirat contractul trebuie să iasă. Apoi noul chiriaș va intra. Aceasta cere puțin timp. Așa va fi și cu marea schimbare acum iminentă. Cel care a cumpărat lumea o va lua în stăpânire. Împărățiile acestei lumi vor fi evacuate. În lume, când sosește ziua mutării, unii ar putea spune: Acum este timpul să plecăm. și ei ar putea pleca în dimineața zilei de 1 mai. Unii ar putea pleca în ziua anterioară. și sunt unii care ar putea sta până la amiaza zilei când le expiră contractul. Alții, mai îndrăzneți, vor spune: Această mutare ne face mult necaz; și vor face mare scandal în legătură cu mutarea; și când pleacă, lasă casa în dezordine.

Cam așa gândim noi că va fi la sfârșitul contractului puterii Neamurilor. Evacuarea nu va fi făcută înainte de expirarea contractului. Să presupunem că ați fi proprietar și chiriașul vostru ar fi la etaj și ar refuza să iasă. Ce ar trebui făcut? Ar trebui să aduceți un polițist pentru a-l da afară. Astfel polițistul vine, îl scoate afară și pune toate lucrurile lui în stradă. Noi gândim că un astfel de procedeu este o ilustrație a felului cum ”prințul lumii”, întârziind să plece, va fi dat afară — că el va trebui legat de mâini și de picioare (Mat. 12:29). Gândim că va fi mult necaz. Dar vom ști pe deplin puțin mai târziu.

”Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos ... până ce va veni acela a căruia este dreptul, și acestuia o voi da” (Ezech. 21:27). Noul împărat nu-și va stabili împărăția într-un minut, într-o oră sau o zi. El deja a venit și va intra în posesie la timpul cuvenit. El Se pregătește să ia Casa, și ocupantul ei actual nu este foarte sigur dacă trebuie să iasă sau nu. Noi gândim că el trebuie sa fie dat afară din casă. Domnul a spus că, dacă omul cel tare ar fi știut, el ar fi vegheat și n-ar fi permis să i se spargă casa.

Glorificarea bisericii înainte de expirarea contractului

După cum înțelegem noi această chestiune, Biserica va fi glorificată înainte de acel timp. Când expiră contractul, se pare că noii chiriași vor fi gata să intre în posesie. și nu putem vedea cum noii chiriași ar putea fi gata să intre în posesie dacă n-ar fi glorificați înainte. Dacă ei ar fi încă în trup, n-ar fi gata să intre în posesie. Astfel, dacă Biserica va fi aici în 1915, ne vom gândi că am făcut ceva greșeală. Noi nu înțelegem cum vor muri toți până la sfârșitul lui 1914 — cum atât de mulți oameni, din toată lumea — oameni de un singur gând — vor trece toți dincolo de văl într-un timp atât de scurt.

Dar putem înțelege cum Domnul ar putea dinadins să ne lase într-o măsură de ignoranță în această chestiune. Nu știm sigur că octombrie 1914 va vedea toată Biserica glorificată și timpul de strâmtorare introdus. Noi spunem numai: Iată mărturiile. Iată dovezile. Uitați-vă singuri la ele și vedeți ce veți gândi atunci. Fiecare trebuie să accepte sau să respingă faptele. (Vezi Studii în scripturi, Vol. II.)

După câte putem noi raționa, această cronologie este în mod rezonabil corectă — o bună bază pentru credință. ”Umblăm prin credință, nu prin vedere.” Dumnezeu nu ne-a spus că trebuie să cunoaștem cu exactitate ora. Dar avem anumite informații valoroase și evenimentele par a împlini tot mai mult așteptările noastre pe zi ce trece.

Perspectiva actuală

Când am început să publicăm informații cu privire la aceste date și am început să descriem ce trebuia să fie așteptat în viitorul apropiat — împlinirea Apocalipsei 12 și 13, de exemplu — nu exista nici un semn de astfel de lucruri. Am arătat că va fi o Federație a Bisericilor, o unire generală a tuturor protestanților, și catolicii nu se vor uni cu ei. și pe vremea aceea nimic nu părea mai puțin probabil decât că protestanții se vor uni. Cu ani în urmă se formase Alianța Evanghelică; dar diferite denominații susțineau că era cu mult mai bine ca aceste diferite denominații să existe. Competiția este viața afacerilor, spuneau ei, și a fost și viața Bisericii. Acesta a fost argumentul lor.

Acum însă tot acel sentiment a cedat treptat și ele se unesc. Dar din politețe, diferitele secte, nu vreau să renunțe la nume, tăblița de la ușă, placa de pe sicriu; astfel ei își mențin în continuare numele. Federația se apropie tot mai mult în fiecare săptămână, în fiecare zi. Dar este adevărat că noi ne-am gândit că ”va coborî foc din cer” mult mai rapid decât a venit.

Totuși, Federația nu este încă atât de bine organizată încât să poată persecuta mult. În diferite orașe a împiedicat publicarea predicilor în ziare. Unele dintre ziare au fost forțate să renunțe la ele. Lucrul acesta a fost făcut prin slujitori care au mers în grup la biroul ziarelor și au spus: Vă vom boicota ziarul. Unii editori au spus: Dați-i drumul și boicotați! Alți editori însă au spus: Ei bine, nu vrem să mergem împotriva atâtor denominații. Pentru aceștia din urmă, această mișcare de opoziție părea mare, pentru că ea reprezenta atât de mulți slujitori. Acești editori nu s-au oprit să mediteze că relativ puțini dintre oameni se gândesc destul la acești slujitori, ca să meargă măcar și să-i audă predicând duminica! Dar predicatorii au încercat să exercite putere — și încearcă tot mai mult.

În mod sigur vine timpul când fiecare efort pe care noi îl putem face va fi frânat. Dar intenționăm să împingem ușa ca să rămână deschisă la fiecare pas atât timp cât putem. Nu intenționăm să renunțăm, nu-i așa? Aceste condiții vin treptat — și vin la timp — deși nu așa de rapid cum ne-am așteptat. Mișcările lui Dumnezeu sunt de obicei foarte lente. Dar în acest caz noi am așteptat ceva ce să vină brusc — ceva ce să indice un sfârșit foarte abrupt — o răsturnare a ordinii actuale de lucruri. și ne gândim că dacă această ”Fiară” urmează să aibă putere (Apoc. 13:11-17), aceasta trebuie să vină foarte curând.

Acum, desigur, toate acestea încă se pot întâmpla — vedem că s-ar putea ușor realiza. Ar putea fi o domnie temporară de prosperitate, o cooperare cu catolicismul. Federația poate continua să prospere încă un an și să realizeze tot ce are de realizat înainte de octombrie 1914; și căderea Babilonului va urma imediat după acea dată. Acela este unul din lucrurile care trebuie să aibă loc în acel timp.

Un alt lucru pe care îl așteptăm este întoarcerea evreilor în Palestina. Se vorbește tot mai mult despre întoarcerea evreilor în Palestina și este un interes tot mai mare în această chestiune. Când am început să atragem atenția asupra acestui subiect al întoarcerii evreilor în țara Sfântă, nu exista nici o mișcare de felul acesta. Totul a venit de atunci încoace. N-a ajuns încă la așa de mare dezvoltare cum am fi putut aștepta, dar ea vine. Astfel, când vine octombrie 1914 sau octombrie 1915, sau orice altă dată (Domnul știe) și Timpurile Neamurilor se termină, nu urmează să fie o izbucnire care va revoluționa lumea, totul într-o zi. Dar noi credem că se va întâmpla astfel la scurt timp după aceea.