Vol. 17, Noiembrie-Decembrie 2009, Nr. 1


 

Întrebări bereene la Studii în Scripturi

 W. T. 1 octombrie 1913 (pag. 303)

Volumul 6, studiul 16

Moștenirea prezentă a Noii Creații

2 noiembrie

Citiți de la pag. 671 p.2 până la pag. 674 p.4

(21) Ce circumstanțe au dus la această dorință a sf. Pavel? Pag. 671 p.2, 3.

(22) Ce alternativă este sugerată dacă noi refuzăm explicația precedentă? Pag. 672 p.1, 2, 3.

”Casa noastră pământească” și ”locuința noastră din cer”

(23) Cui îi scrie apostolul Pavel în 2 Cor. 5:1-10 și ce vrea el să spună prin Șcasa noastră pământească”? Pag. 673 p.1

(24) De ce Noua Creatură suspină în acest cort pământesc, și vrea ea să fie Șdezbrăcată”? Pag. 673, p.2, 3

(25) Ce este ”arvuna duhului” menționată în 2 Cor. 5:5? și de ce suntem noi ”totdeauna plini de încredere” cum ni se spune în versetele de la 6 până la 9? Pag. 674, p.1, 2, 3.

(26) La ce țel ne străduim să ajungem? Pag. 674 p.4

9 Noiembrie

Citiți de la pag. 675 p.1 până la pag. 677 p.2

(27) Care este semnificația versetului din 2 Cor. 5:10 și când trebuie ”toți să fim arătați înaintea scaunului de judecată a lui Cristos”? Pag. 675 p.1

(28) Toată omenirea are o natură dublă? Ce alte Scripturi se referă la Noua Creatură că are un om dinafară care piere și un om din interior care se reînnoiește zi de zi? Pag. 675 p.2

Scena schimbĂrii la față

(29) Cum și când a fost împlinită promisiunea Domnului făcută ucenicilor că unii dintre ei nu vor gusta moartea până când vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăția Sa? Pag. 675 p.3; Pag. 676 p.1

(30)A fost scena schimbării la față o apariție reală? Cum știm că Moise și Ilie nu au putut apărea personal pe munte? Pag. 676 p. 2, 3

(31) Explicați semnificația acestei ”viziuni”? Pag. 677 p. 1, 2.

16 Noiembrie

Citiți de la pag. 677 p.3 până la pag. 680 p.1

Bucuriile prezente ale Noii Creații

(32) Cum apare consacrarea spre moarte pentru cei ce nu sunt în casa credinței? Dar pentru cei consacrați? Pag. 677 p.3

(33) De ce depind bucuriile prezente ale Noii Creații? Pag. 678 p.1

ȘCereți și veți primi, pentru ca bucuria voastrĂ sĂ fie deplinĂ”

(34) Care este legătura între rugăciune și continuarea bucuriilor noastre prezente? și care este obiectul rugăciunii potrivite? Pag. 679 p.1

(35) Ce sugestii cu privire la rugăciune au fost date de Domnul nostru Isus așa cum ne sunt arătate în Mat. 6:7, 8, 25-34 și de ce i-a sfătuit așa pe ucenicii Săi? Pag. 679 p.2

(36) Care sunt cele două condiții mai importante ca o rugăciune să fie acceptabilă? (Ioan 15:7) Pag. 679, p.3; Pag. 680 p.1

23 Noiembrie

Citiți de la pag. 680 p.2 până la pag. 682 p.1

(37) Are lumea în general acces la Tronul Harului ceresc? Pag. 680 p.2

(38) Care a fost poziția lui Cornelius și cum ilustrează experiența lui pașii necesari ce trebuie făcuți de fiecare persoană înainte ca ea să se poată folosi de privilegiul comuniunii prin rugăciune? Pag. 681 p.1.

(39) Cum arată apostolul Pavel același gând în Evrei 10:17-22? Pag. 681 p.2

(40) în ce măsură membrii doar îndreptățiți ai Șcasei credinței” se bucură de privilegiul rugăciunii? Pag. 681 p.3

(41) Cum trebuie sfătuiți membrii Șcasei credinței” în ceea ce privește privilegiile lor limitate de rugăciune și privilegiile mai mari posibile pentru ei? Pag. 682 p.1

30 Noiembrie

Citiți de la pag. 683 p.1 până la pag. 685 p.2

(42) Este potrivit să se recunoască o diferență între cei doar îndreptățiți și cei consacrați, și între credincioși și necredincioși? Pag. 683 p.1

(43) Care ar fi avantajele speciale pentru aceste clase dacă asemenea diferențe ar fi clar recunoscute? Pag. 683 p.2; Pag. 684 p.1.

(44) Ce privilegii de rugăciune aparțin copiilor celor credincioși? Pag. 684 p.2

(45) Care este acel lucru pentru care toți consacrații ar trebui să se roage în mod special? Dați dovadă scripturală pentru răspunsul vostru. Pag. 685 p.1

(46) în recapitulare, cum și pentru ce lucruri trebuie să ne rugăm noi ca să nu Șcerem greșit”? Pag. 685 p.2