Vol. 17, Noiembrie-Decembrie 2009, Nr. 1


Întrebări bereene la Studii în Scripturi

 W. T. 1 noiembrie 1913 (pag. 335)

Volumul 6, studiul 16

Moștenirea prezentă a Noii Creații

7 Decembrie

Citiți de la pag. 686 p.1 până la pag. 688 p.1

(47) Ce putem cere mai mult cu privire la pregătirile Domnului pentru gloriile viitoare și bucuriile prezente ale Noii Creații? Pag. 686 p.1

(48) Ce am putea gândi sau cere mai mult pentru lume decât a aranjat deja Dumnezeu? Pag. 686 p.2

(49) Diferitele condiții care ne înconjoară ne limitează privilegiile rugăciunii către Dumnezeu? Pag. 686 p.3

(50) Care este privilegiul nostru în rugăciune pentru uz personal? Pag. 687 p.1

(51) Care sunt privilegiile și binecuvântările rugăciunii în familie? Pag. 687 p.2

(52) Care sunt binecuvântările rugăciunii în Biserică? Pag. 687 p.3

(53) De ce este esențial ca fiecare adunare a poporului Domnului pentru studiu și zidire să fie începută și încheiată cu rugăciune? Pag. 688 p.1

14 Decembrie

Citiți de la pag. 688 p.2 până la pag. 691 p.2

Credința un rod al spiritului și o parte a moștenirii prezente a Noii Creații.

(54) Credința, care este un rod al spiritului, este aceeași credință pe care am avut-o înainte să fim îndreptățiți? Dacă nu, explicați natura și sursa credinței care ne-a îndreptățit. Pag. 688 p.2

(55) Care este diferența între credință și credulitate? Pag. 689 p.1

(56) Descrieți pașii progresivi și rezonabili de creștere în credință care conduc la conceperea noastră cu Spirit sfânt. Pag. 689 p.2

(57) Descrieți rezultatele ulterioare în ceea ce privește dezvoltarea credinței pentru cei luminați spiritual. Pag. 690 p.1, 2

(58) Explicați cum această credință concepută de spirit este în realitate baza tuturor bucuriilor și speranțelor prezente ale Noii Creații. Pag. 691 p.1

(59) Ce spune apostolul Iacov despre necesitatea credinței? și cum ne putem mări credința? Pag. 691 p.2

21 Decembrie

Citiți de la pag. 693 p.1 până la pag. 695 p.3

Volumul 6 , capitolul 17

Învierea ca moștenire a Noii Creații

(1) Ce pre-condiții sunt necesare pentru a putea aprecia moștenirea viitoare a Noii Creații? Pag. 693 p.1

(2) Chiar cu atingerea deplină a credinței și a vederii spirituale, Noua Creație va fi în stare să înțeleagă perfect lucrurile viitoare? Pag. 693 p.2

(3) În ce măsură Domnul nostru a ridicat vălul și ne-a dat o sclipire a lucrurilor viitoare așa cum ne este relatat în 1 Cor. 15:41-44, și de ce este tot acest capitol de interes special pentru Biserică? Pag. 694 p.1

”După cum toți în Adam mor, tot așa toți în Hristos vor fi făcuți vii” — 1 Cor. 15:22

(4) Care este argumentul apostolului Pavel, a cărui concluzie este textul de mai sus? Pag. 695 p.1, 2

(5) Care este punctul clar al apostolului în 1 Cor. 15:21? Pag. 695 p.3

28 Decembrie

Citiți de la pag. 696 p.1 până la pag. 699 p.1

(6) De ce este evident greșită traducerea scripturii din 1 Cor. 15:22 în Versiunea Comună? Pag. 696 p.1

(7) Care este semnificația deplină a frazei ”vor fi făcuți vii” în acest text? Pag. 697 p.1

(8) Care este traducerea corectă a scripturii din 1 Cor. 15:22? Pag. 698 p.1

(9) Care este diferența între a fi ”în Adam” și a fi ”în Cristos”? și de ce nu toți câți au fost în Adam vor fi făcuți pe deplin vii prin răscumpărarea lui Adam? Pag. 698 p.2

(10) Care este declarația apostolului Pavel cu privire la ordinea învierii Bisericii? Pag. 699 p.1

(11) Pe scurt, la ce clasă se referă cuvântul ”apoi”, și ce excepție există la această ordine? Pag. 699 p.2