Vol. 17, Ianuarie-Februarie 2010, Nr. 2


FOC LITERAL SAU SIMBOLIC?

”Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin Cuvântul Său, pentru focul din ziua de judecată și de pierzare a oamenilor nelegiuiți.” 2 Petru 3:7.

R 5317 W. T. 15 septembrie 1913 (pag. 285-286)

Am fost întrebați dacă această profeție trebuie așteptată să se împlinească într-un fel mai mult sau mai puțin literal, ca, de exemplu, prin manifestări electrice, de fulgere, furtuni, sau în legătură cu zona de energie electrică despre care unii oameni de știință cred că se apropie de Pământ etc., și dacă acest gând, dacă este acceptat ca adevărat, ar fi în armonie cu Exodul 9:23: Șși Domnul a trimis tunete și piatră; și foc cădea pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste țara Egiptului”.

Noi gândim totuși că acest foc mare pe care Domnul îl menționează prin sf. Petru, Țefania, profetul David și alții, va fi un foc simbolic. Profeții declară că focul acelei mari Zile îi va arde pe cei răi — cu rădăcină și ramură. și ar părea să semnifice că Justiția, indignarea lui Dumnezeu va arde împotriva fiecăruia care este rău, și că acest foc va continua de-a lungul întregului Veac Milenar — ”Ziua aceea”, Ziua de o mie de ani. Nu va lăsa din cei răi nici rădăcină nici ramură.

Mintea umană se lărgeste față de principiile dreptății

Focul începe la începutul acestei Zile, prin marele timp de strâmtorare. Focul de aici ar părea să fie de același fel. Judecățile Domnului vor fi peste tot pe Pământ și locuitorii lumii vor învăța dreptatea. Domnul a spus că un foc era deja aprins în națiunea evreiască. Necazul a venit peste ei până când întreaga lor formă de guvernare a trecut — în anul 70 d. Cr. și astfel vedem acum că mai mult sau mai puțin există focuri care ard ici și colo, scoțând la iveală într-o oarecare măsură pe răufăcători. Isaia 26:9; Luca 12:49.

Aceasta continuă de câtăva vreme și într-o anumită măsură lărgește mintea umană față de principiile dreptății și nedreptății. Aceasta cuprinde metodele de afaceri într-un mod care n-a fost cunoscut niciodată înainte. Auzim mult despre tertipurile politice din prezent, dar lumea n-a avut niciodată aranjamente de afaceri atât de drepte, atât de juste și echitabile ca în prezent. și aceasta nu este pentru că oamenii sunt mai drepți decât strămoșii lor, ci pentru că ajung să vadă metode mai bune de afaceri. Dar condițiile actuale se vor sfârși într-un mare timp de necaz, în care elementul Capital și elementul Muncă vor încerca să se ardă unul pe altul — și va fi, fără îndoială, o mare conflagrație. Întreaga structură va fi implicată în anarhie, care însă va fi numai temporară, datorită stabilirii împărăției lui Mesia.

Să veghem, mai degrabă decât să speculăm

După cum pare să sugereze apostolul Petru, că ”cerurile” vor fi în foc și ”pământul” de asemenea, conflagrația ar putea să aibă începutul în Biserică. Vedem mai multă sau mai puțină frământare acum printre teologi și în toate clasele. Vedem că oamenii își pierd mai mult sau mai puțin încrederea în conducătorii lor din trecut, și arată ca și cum Șcerurile” vor trece cu mare luptă și zguduire. Chiar acum au o mică diversiune cu atac special asupra noastră. Ei nu au încă atât de mult unul împotriva altuia, pentru că toți sunt foarte ocupați să facă tot ce pot împotriva noastră.

Toate acestea nu sunt în conflict cu faptele prezentate în Studiile în Scripturi — privitor la schimbarea de Dispensații. Avem asigurarea din Scripturi că împărăția lui Mesia va aduce lumii mari binecuvântări, și ne întrebăm cum vor veni aceste binecuvântări. Va fi un nou aranjament de lucruri în afacerile Pământului, dar exact care va fi natura schimbărilor fizice, sau cum vor fi ele împlinite, nu știm. Nu trebuie să presupunem că va fi o altă boltă de apă pentru a provoca un alt Potop, căci Domnul a declarat că nu va mai fi alt potop pe întregul Pământ.

Ar fi foarte neînțelept din partea noastră să speculăm asupra vreunui lucru care nu este descoperit în Biblie. Preferăm să ținem ochii deschiși și să nu permitem minții noastre să stăruiască în mod special asupra unei teorii. Încrederea noastră nu este în vreo metodă, ci în Cel care are toată puterea. Suntem siguri că tot ceea ce a promis El va fi împlinit. Nu este necesar să decidem punctul nici chiar în mintea noastră, cu atât mai mult să-l menționăm altora.

Semne ale schimbărilor dispensaționale

Apoi trebuie avut în minte că relatarea lui Ioel despre binecuvântarea de la Cincizecime este împărțită în două părți — binecuvântarea peste servitori și servitoare, și apoi peste toată carnea. Conform acesteia, servitorii și servitoarele Domnului au binecuvântare specială în prezent. Cu încheierea binecuvântării servitorilor și servitoarelor vine împlinirea altei profeții — turnarea Spiritului sfânt peste toată carnea. Aceasta evident se referă la binecuvântarea întregii lumi prin Biserică în timpul miei de ani. și în legătură cu aceasta vedem că Domnul va arăta semne și minuni, nori, Șsânge, foc și stâlpi de fum”. Noi nu avem cunoștință clară că acest limbaj este simbolic. Se poate referi la revoltă și agitație socială, tulburări politice, tulburări financiare, și de asemenea unele manifestări fizice ale Puterii divine în legătură cu timpul de strâmtorare.

Dar toate acestea sunt doar presupuneri. Noi așteptăm o schimbare; și dacă această schimbare va fi însoțită de tulburări fizice, acum este timpul să vină. Căci Domnul spune: ”Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt” — împărăție. Presupunerea că va fi o catastrofă atunci, n-ar fi în armonie cu această profeție. Mai degrabă, timpul potrivit, dacă trebuie să fie astfel de calamități și schimbări, fizice și electrice, ar părea să fie chiar acum — chiar la timpul când, după cum a prevenit Domnul, va fi ”un timp de strâmtorare cum n-a fost de când există popoare” — la timpul când se pare că cele Șpatru vânturi”, îngerii căzuți, vor fi dezlegate.

Toate aceste lucruri împreună vor constitui ”timpul de strâmtorare cum n-a fost niciodată înainte”. și ”Vegheați deci tot timpul și rugați-vă ca să fiți socotiți vrednici să scăpați” de acest timp de strâmtoare. Vegheați ca să puteți Șscăpa de toate acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului”. Luca 21:36.