Vol. 17, Martie-Aprilie 2010, Nr. 3


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

 W. T. 1 septembrie 1913 (pag. 271)

Volumul 6 cap. 16

5 Octombrie

Citiți de la pag. 659 până la pag. 661 p.1

(1) Care sunt primele roade ale Spiritului — o pregustare a binecuvântărilor viitoare — care sunt posedate de Noua Creație în viața prezentă? Pag. 659 primele 18 rânduri

(2) Care este natura speranțelor și bucuriilor pământești? Pag. 659 de la al 18-lea rând până la sfârșitul paragrafului

(3) Cum diferă bucuriile, speranțele și ambițiile Noii Creații de cele ale unui om natural? Pag. 660 p. 1, 2

SPERANȚELE ADEVĂRATE FAȚĂ

DE SPERANȚELE FALSE

(4) Când și cu ce scop se transformă Satan într un “înger de lumină”? Pag. 660 p.3

(5) Ce speranță falsă a fost introdusă de către Adversar cu privire la cei morți? Pag. 661 p.1

12 Octombrie

Citiți de la pag. 661 p.2 până la pag. 663 p.2

(6) Cum a înșelat Satan Biserica printr-o speranță falsă cu privire la timpul pentru răsplătirea urmașilor credincioși ai Domnului? Pag. 661 p.2

(7) Aceste speranțe false, cum au fost deosebit de vătămătoare pentru poporul Domnului? Pag. 662 p.1

(8) Având în vedere cele anterioare, care este motivul pentru speranța noastră prezentă a unei schimbări instantanee a membrilor credincioși din Noua Creație? pag. 662 p.2

(9) Care este speranța noastră în ceea ce-i privește pe credincioșii din întregul Veac Evanghelic până la 1878 și pentru cei care au murit și mor de la acea dată încoace? Pag. 663 p.1

(10) Cum devin speranțele Noii Creații o groază pentru “lumea creștină”? Pag. 663 p.2

19 Octombrie

Citiți de la pag. 664 p.1 până la pag. 668 p.1

(11) De ce le este groază creștinilor nominali de învierea morților? Pag. 664 p.1

(12) Remarcați speranțele bucuroase referitoare la a Doua Venire a lui Cristos și la Înviere, după cum sunt arătate în Scripturi. Pag. 664 până la pag. 666

TÂLHARUL ÎN PARADIS

(13) Care este interpretarea potrivită a întâmplării cu “tâlharul de pe cruce”? Luca 23:42, 43. Pag. 667 p.1

(14) Pentru a putea întelege corect această Scriptură, cum trebuie să considerăm circumstanțele, împrejurările și relațiile? Pag. 667 p.2, 3, 4

(15) A cerut tâlharul de la Domnul să-l ducă în cer? Și cum schimbarea poziției virgulei clarifică întregul subiect? Pag. 668 p.1

26 Octombrie

Citiți de la pag. 668 p.2 până la pag. 671 p.1

(16) Ce explicație ulterioară ar fi putut să-i dea Domnul tâlharului pocăit? Pag. 668 p.2, 3

(17) Care este semnificația scripturală a cuvântului paradis? Pag. 669 p.1

(18) Explicați de ce avem dreptul să schimbăm poziția virgulei și citați alte exemple în care cuvântul “astăzi” este folosit în mod asemănător? Pag. 669 p.2 până la pag. 670

DORINȚA INTENSĂ A SFÂNTULUI PAVEL

(19) Cum redă traducerea Diaglott scriptura din Filipeni 1:21-24, și cum diferă această traducere de traducerea obișnuită? Pag. 670 p.1, 2

(20) Cum este folosit cuvântul Analusai, “întoarcere”, în literatura greacă și încă numai într-un caz din Noul Testament, și anume în Luca 12:36? Pag. 671 p.1