Vol. 17, Iulie-August 2010, Nr. 5 


Nu de drept, ci prin har

Întrebare: A dat moartea lui Cristos fiecărei persoane dreptul la înviere?

Răspuns: Nu! Moartea lui Cristos n-a dat nimic nici unei persoane în afară de Cristos însuși. Credincioșia Domnului nostru până la moarte I-a dat dreptul la o înviere mai bună, conform promisiunii Tatălui. Primind acea înviere mai bună, El nu mai are nevoie de viața pământească și de drepturile pământești, pe care “le-a depus” în ascultare de programul Tatălui. Totuși, deoarece El n-a pierdut acele drepturi pământești și nu le-a predat, ele sunt încă ale Lui.

Neavând nevoie de ele acum, pentru că le are ca răsplată pe cele mai bune, spirituale, Domnul are acele drepturi pământești în mâinile Tatălui în contul Său în cărțile Dreptății. El ține acest cont în cărțile Dreptății și intenționează, conform aranjamentului Tatălui, să-l folosească la timpul cuvenit pentru cumpărarea lumii. La sfârșitul acestui Veac Evanghelic, El va prezenta meritul sacrificiului Său “pentru tot poporul”. Suntem siguri că acesta va fi acceptat de Dreptate și că toată omenirea va ieși din moarte, va fi predată Răscumpărătorului, care își va lua marea Sa putere și va domni o mie de ani, ca Mijlocitor între Dumnezeu și om. Această mijlocire va ajunge la omenire prin Israel, cu acesta urmând să fie inaugurat Noul Legământ.

În timp ce așteptăm să vină timpul când El va da drepturile pământești ca o binecuvântare a Restabilirii pentru omenire, Răscumpărătorul, în împlinirea programului Tatălui, folosește meritul Său în interesul acelora pe care Tatăl îi atrage și-i cheamă să fie Biserica întâilor-născuți. Pentru fiecare dintre cei chemați și ascultători care se întorc de la păcat și își prezintă corpul ca jertfă vie Tatălui, Răscumpărătorul, ca Avocatul lui, îi atribuie o îndestulare din Meritul Său pentru a face jertfa acceptabilă. Apoi, de îndată ce jertfa este acceptată și completată, meritul atribuit al lui Cristos va fi prin aceasta eliberat și returnat, astfel încât la sfârșitul acestui Veac, după ce Biserica a fost ajutată prin atribuirea meritului lui Cristos, meritul originar din mâinile Dreptății va fi întreg — suficient pentru păcatele lumii întregi — suficient pentru a da binecuvântarea Restabilirii lui Adam și tuturor urmașilor lui.