Vol. 17, Iulie-August 2010, Nr. 5 


PROMISIUNI SPIRITUALE PENTRU ISRAELUL NATURAL

R 5295 W. T. 15 august 1913 (pag. 249-250)

În Scripturi cuvântul spiritual este în gene­ral folosit în mod special cu referire la acei care au fost concepuți de Spirit sfânt, ca Domnul nostru și toți cei care îl acceptă și se consacră să facă voia lui Dumnezeu. Toate promisiunile și toate lucrurile care aparțin acestora sunt în mod special clasificate și numite promisiuni spirituale și lucruri spirituale. “Dar omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate cunoaște, pentru că ele se înțeleg duhovnicește” (1 Cor. 2:14). Astfel deci, dacă Dumnezeu a dat ceva spiritual israeliților înainte de Dispensația spirituală, ei nu au apreciat, deoarece nimeni nu putea face aceasta decât prin concepere de spirit.

Cu toate acestea, au existat lucruri spirituale date Israelului natural, pe care ei nu au fost în stare să le primească. Apostolul spune: “Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut păcatului” (Rom. 7:14). Acea Lege dată la Sinai a venit de la Ființa Spirituală de cel mai înalt ordin — Însuși Dumnezeu. Aceasta nu se aplica numai la instinctele cărnii și nu stăpânea numai trupul, ci se aplica la inimă, la minte și la voință. Nici unul dintre evrei n-a putut ține acea Lege deoarece erau vânduți Păcatului. A fost o Lege spirituală care putea fi ținută numai de o persoană concepută de spirit sau de o persoană în chipul lui Dumnezeu.

LECȚII SPIRITUALE ÎN LEGE

Anumite lecții din Lege erau și spirituale; ca, de exemplu, stânca din pustiu, care, fiind lovită, a dat apă din abundență, și mana, fiecare a dat o lecție spirituală. Dar Israel n-a înțeles nimic despre Stânca spirituală sau despre Apa spirituală a Vieții. Așa a fost cu Legea dată lor: ei au putut vedea numai partea sau învelișul exterior. Nimeni n-a putut vedea mai departe, până la timpul potrivit al conceperii de Spirit. Am putea spune deci, că multe lucruri spirituale i-au fost date lui Israel, dar numai aceia dintre ei care erau israeliți adevărați și în armonie cu Dumnezeu au fost făcuți în stare să le vadă la timpul potrivit.

Lucrurile spirituale au fost în Lege tot timpul, dar ele n-au fost dezvăluite, n-au fost vizibile, văzute de evreu, din pricina stării minții lui; și primul israelit căruia i-a fost permis să vadă lucrurile spirituale a fost însuși Isus, după ce a fost conceput de Spirit și în stare să aprecieze aceste lucruri. Dar națiunea iudee, neridicându-se la standardul cerut, n-a fost în stare să le aprecieze. Unii care au dorit să meargă în urmele lui Isus au primit prin El o acoperire și au fost concepuți de Spirit sfânt și au putut aprecia lucrurile spirituale. Astfel apostolul spune că dreptatea Legii este “împlinită în noi, care umblăm nu potrivit firii păcătoase, ci potrivit Duhului”. Noi nu putem ține Legea în trupul nostru, ci în inimile și mințile noastre. “Cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu.” Rom. 8:4; 7:25.

Baza pătrunderii spirituale

Când Dumnezeu a făcut un Legământ cu Avraam, spunând, “În tine și sămânța ta se vor binecuvânta toate familiile pământului”, El a spus că sămânța lui Avraam va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Aceasta este o Promisiune spirituală pe care, desigur, evreii la acel timp n-au putut să o aprecieze, după cum sugerează apostolul Petru. Când și-au dat seama că ei ca națiune au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, mulți au spus: Ce să facem? Sf. Petru a răspuns: “Pocăiți-vă ... Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri …” (Fapt. 2:38, 39). Aceasta a fost o Promisiune spirituală și le aparținea lor, dar cu condiția ca ei să facă anumiți pași.

Numai puțini dintre evrei au fost într-o atitudine potrivită ca să împlinească această condiție. “A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul îprivilegiulș să fie copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:11, 12). Și acestora, intrând în relație de israeliți spirituali, le-a fost permis prin această concepere a Spiritului sfânt să aprecieze lucrurile spirituale date unor astfel de israeliți. Toate adevărurile pe care le avem sunt extrase din acele lucruri pe care Dumnezeu le-a dat israeliților naturali. Și noi le putem înțelege, deși israeliții naturali n-au putut. Apostolul spune: “Israel n-a căpătat ce căuta, iar cei aleși au căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți” (Rom. 11:7). Astfel deci, ei căutau cele spirituale, fie că au înțeles, fie că nu. Cu excepția câtorva însă, ei n-au obținut cele spirituale, din pricina unei stări nepotrivite a inimii. Dar cele spirituale trebuiau să fie acolo pentru cei care le căutau, altfel nu le puteau căuta.