Vol. 17, Iulie-August 2010, Nr. 5 


“DUHURILE CELOR DREPȚI FĂCUȚI DESĂVÂRȘIȚI”

“Ci v-ați apropiat de Muntele Sionului și de cetatea Dumnezeului Celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri, de adunarea în sărbătoare și de Biserica celor întâi-născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor drepți făcuți desăvârșiți.” Evrei 12:22, 23 .

R 5294 W. T. 15 august 1913 (pag. 248-249)

Apostolul se adresează aici Bisericii, și indică spre sfârșitul sau încheierea acestui Veac. Contextul arată că la sfârșitul acestui Veac tot ce poate fi clătinat va fi clătinat — și totul va fi clătinat cu excepția a ceea ce nu poate fi clătinat. Și lucrul care nu poate fi clătinat este împărăția, care va fi introdusă atunci. Apostolul aseamănă timpul inaugurării ei cu inaugurarea Legământului Legii la Muntele Sinai, când tot poporul a auzit tunetele și sunetul trâmbițelor și a văzut fulgerele și muntele fumegând, și când Moise “s-a apopiat de întunericul gros în care era Dumnezeu” și s-a urcat pe munte. Toate acestea au fost tipice — pecetluirea Legământului Legii prin mijlocitorul tipic, Moise. Exodul 20:18-22.

De ceea ce ne apropiem noi acum este antitipul — la ceea ce va ajunge Biserica la sfârșitul acestui Veac. Atunci va fi în lume tulburare și conflict — tunete, fulgere. Și cum a fost în tip, așa este și în antitip, oamenii vor fi descurajați și în mare frică și strâmtorare. La sfârșitul timpului de necaz, Noul Legământ va fi inaugurat. Mijlocitorul va fi Isus Mesia, Capul glorificat, și Biserica Trupul Său.

Apostolul spune (vezi redarea Diaglott) că noi ne apropiem de adunarea generală a Bisericii întâilor-născuți. În aceasta vor fi incluși Cristos, Capul, și toți credincioșii din Veacul trecut și din cel prezent. Va cuprinde Turma Mică și Mulțimea Mare; căci ele împreună constituie Biserica întâilor-născuți, ale căror nume sunt scrise în ceruri. Prin urmare, această demonstrație se va face după ce Turma Mică va fi fost adunată. Cu fiecare zi ne apropiem mai mult de acel timp — chiar și acum am intrat întrucâtva în el.

Apostolul spune de asemenea că noi ne apropiem de punctul unde “duhurile celor drepți” vor fi făcute desăvârșite. N-ar fi rațional să presupunem că el ar menționa mai întâi Biserica întâilor-născuți, incluzându-i pe toți, și apoi să menționeze o parte din ei. Prin urmare, conchidem că această expresie se referă la altă clasă. în mintea noastră ne întrebăm în mod natural, gândindu-ne la Vrednicii din Vechime — o clasă care așteaptă numai până când Biserica va fi glorificată. Astfel aceștia vin la rândul sau în ordinea potrivită. Astfel, după ce vorbește despre adunarea Bisericii întâilor-născuți, sf. Pavel vorbește despre cealaltă clasă — “duhurile celor drepți făcuți desăvârșiți”. Dar există încă un motiv pentru care aceștia n-ar putea fi Biserica, ci ar fi Vrednicii din Vechime — și acela este că nici Biserica, nici Mulțimea Mare nu vor fi “făcuți desăvârșiți” ca oameni. însăși condiția pe baza căreia Biserica devine clasă spirituală este că ei renunță la natura umană.

Dar cum vom aplica această expresie la Vrednicii din Vechime? Facem aceasta prin transpunerea câtorva cuvinte astfel: “Ne apropiem de oamenii desăvârșiți ale căror duhuri sunt drepte”. Și Vrednicii din Vechime au fost drepți, deși au avut imperfecțiuni trupești. Apostolul s-a referit la această clasă și ne-a spus că ei vor avea o înviere mai bună, deși nu așa de bună cum va avea Biserica. Vrednicii din Vechime vor ajunge la învierea mai bună prin aceea că vor fi în trup desăvârșit când vor ieși din mormânt. După cum au fost drepți în spirit, tot așa vor fi oameni perfecți la începutul timpului de Restabilire.

Ilustrația unui munte este una în general folosită în Scripturi pentru o împărăție. Muntele Sionului reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Această împărăție a Muntelui Sionului va cuprinde întreg Pământul. Această împărăție este pe cale de a fi stabilită. Despre stabilirea ei vorbește apostolul. O împărăție este ilustrată și printr-o cetate; dar strict vorbind un munte reprezintă națiunea, iar cetatea reprezintă guvernul acelei națiuni. Această figură de stil este foarte obișnuită astăzi. Dacă citim că Berlinul face așa și pe dincolo, știm că se referă la guvernul german; sau dacă citim despre St. Petersburg că face așa și pe dincolo, aceasta înseamnă guvernul rus; în mod asemănător, Washingtonul ar reprezenta guvernul Statelor Unite, iar Londra guvernul britanic.

Textul nostru se referă la împărăția sfântă a lui Dumnezeu. Și apoi, pentru a nu-și pierde identitatea, ci pentru a da ideea că cetatea reprezintă întreaga împărăție, apostolul vorbește despre Cetatea lui Dumnezeu ca Ierusalimul ceresc. Astfel el ne conduce mintea la ideea că după cum Ierusalimul literal a fost capitala împărăției tipice a lui Dumnezeu, tot așa va fi și un Nou Ierusalim — un Guvern de ordin mai înalt — împărăția lui Dumnezeu care să conducă peste tot Pământul. Astfel aceste diferite ilustrații sunt folosite pentru a ne arăta antitipul împărăției Sionului pământesc, al Ierusalimului. Apoi urmează celelalte afirmații, și cea care se referă la cei drepți în duh făcuți desăvărșiți. Ei erau deja drepți în duh și acum ei vor fi făcuți desăvârșiți, având această înviere mai bună pe care Domnul a primis-o.

În legătură cu aceasta avem afirmația, “zecile de mii de îngeri”. Aceștia gândim că vor fi îngerii spirituali ai lui Dumnezeu, care au atât de mult de făcut în serviciul lui Dumnezeu. Gândim că sunt aceiași îngeri despre care Domnul a vorbit când a spus că ne va mărturisi înaintea Tatălui Său și înaintea sfinților îngeri — cei care au fost slujitorii sfinților în tot acest Veac. Este foarte potrivit ca ei să ne întâlnească și să vadă prezentarea noastră înaintea Tatălui.