Vol. 17, Septembrie-Octombrie 2010, Nr. 6 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W. T. 1 august 1913 (pag. 239)

Volumul 6 studiul 15

VRĂJMAȘII ȘI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAȚII

7 Septembrie

Citiți de la pag. 642 până la pag. 646 p.1

Iubiți dreptatea — urâți nelegiuirea

(62) Cum să înțelegem filosofia procedurilor lui Dumnezeu cu Noua Creație prin supunerea lor la astfel de încercări de foc, deosebite? Pag. 642; pag. 643 p.1

(63) Ce ilustrație din natură ne poate ajuta să înțelegem procedurile providențiale ale lui Dumnezeu față de Noua Creație, și ce speranță avem noi în răsturnarea definitivă a răului când acesta a servit scopului Divin? Pag. 643 p.2

(64) Ce scop special a servit păcatul și boala atât în cazul lumii cât și în cazul Domnului nostru și a micii Sale turme? Pag. 644 p.1

(65) Din moment ce Noua Creație a fost simbolizată de Israelul natural în multe privințe, de ce nu s-ar aștepta ei să fie liberi de încercările și dificultățile lumii exact așa cum a fost scăpat Israel de ele? Pag. 645 p.1

(66) Ce consolare specială oferă Scripturile pentru Noua Creație care suferă diferite greutăți și încercări de foc? Pag. 646 p.1

14 Septembrie

Citiți de la pag. 647 până la pag. 654 inclusiv

(67) Ar trebui ca încrederea noastră în grija protectoare a Domnului să ne conducă la indiferență în ceea ce privește lucrurile naturale? Și cum ar trebui să ne examinăm când vin peste noi dezastre fizice sau financiare în ciuda celor mai bune străduințe ale noastre? Pag. 647, 648

(68) Cum putem dovedi că Scriptura “El îți vindecă toate bolile tale” (Psa. 103:3) nu se aplică la bolile fizice ale Noii Creații? Pag. 648 p.1

(69) Cum se armonizează cele dinainte cu Marcu 16:9-20? Pag. 649 p.1

(70) Care au fost experiențele Domnului nostru și ale apostolilor cu privire la infirmitățile fizice? Pag. 650 până la pag. 652 jos.

(71) Avem vreo mărturie că apostolii au folosit puterea divină pentru alinarea bolii lor proprii sau a altor urmași consacrați ai lui Cristos? Cum trebuie să le acceptăm și să le urmăm exemplul? Pag. 653, 654

21 Septembrie

Citiți de la pag. 654 până la pag. 657 p.1

BISERICA NOMINALĂ CA ADVERSAR AL NOII CREAȚII

(72) Cum este recunoscută Biserica Nominală față de Adevărata Biserică a lui Cristos? Pag. 654

(73) O diferență mare între aceste două clase ar fi în avantajul sau dezavantajul Adevăratei Biserici? Pag. 655 p.1

(74) Care a fost întotdeauna poziția celor cu adevărat consacrați în timp ce erau în sistemele nominale și ce serviciu a făcut “Babilonul” pentru aceștia? Pag. 655 p.2

(75) În ce mod este Noua Creație supusă continuu ispitei din partea Bisericii Nominale? Pag. 656 p.1

ARMĂTURA LUI DUMNEZEU

(76) Care este îndemnul apostolului cu privire la Armătura lui Dumnezeu? Care este armătura, și de ce este necesar să îmbrăcăm “toată armătura” în prezent? Pag. 657 p.1

28 Septembrie

Citiți de la pag. 657 p.2 până la pag. 658 p.3

(77) Ce reprezintă cingătoarea? Pag. 657 p.2

(78) Ce reprezintă platoșa? Pag. 657 p.3

(79) Ce reprezintă încălțămintea? Pag. 657 p.4

(80) Ce este scutul și de ce este absolut indispensabil? Pag. 658 p.1

(81) Ce este coiful mântuirii și de ce este atât de important astăzi? Pag. 658 p.2

(82) Care este singura armă ofensivă a Noii Creații? Și cum poate fi obținută și folosită? Pag. 658 p.3