Vol. 18, Noiembrie-Decembrie 2010, Nr. 1 


DE CE EXISTĂ DIVERSITATE ÎN POPORUL DOMNULUI

“Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?” 1 Cor. 4:7 .

R 5284-a W. T. 1 august 1913 (pag. 231)

Deși este adevărat că toți oamenii s-au născut cu drepturi și privilegii inalienabile, totuși nici un om nu s-a născut fără păcat. Scripturile declară foarte potrivit că rasa lui Adam a fost vândută păcatului acum șase mii de ani. În acest sens deci, noi nu ne-am născut liberi, ci robi ai Păcatului. Nici nu ne-am născut egali. Nici chiar două persoane nu se aseamănă exact în ocazii, talent și capacități. Ne deosebim unul de altul. Dumnezeu nu i-a creat pe unii mai buni și pe alții mai răi — pe unii mai bogat înzestrați și pe unii mai slab înzestrați. Trebuie să luăm afirmația Bibliei despre originea omenirii și să înțelegem că Dumnezeu l-a făcut pe Adam perfect. Toate imperfecțiunile care împovărează rasa umană sunt rezultatele procesului morții. Păcatul ne-a făcut pe toți să ne deosebim, prin urmare, de chipul și asemănarea originară a lui Dumnezeu. Satan a cauzat această deosebire prin Mama Eva.

În textul nostru însă, apostolul Pavel are în vedere o Nouă Creație în Isus Cristos — un nou ordin — printre ai cărei membri există deosebire. Unii din Biserică au mulți talanți, alții puțini; unii au talanți speciali, alții au talanți obișnuiți. Dar Satan nu este acuzat de a fi dat talanți mai mulți sau mai puțini acestora. Apostolul spune că Dumnezeu este Cel care a pus diferitele membre în Corp așa cum I-a plăcut Lui; și că atât această punere sau repartizare a diferitelor membre ale Corpului, cât și aducerea gradelor diferite de rod sunt manifestări ale harului lui Dumnezeu în inimile noastre. Astfel suntem făcuți să ne deosebim unul de altul.

CAUZA DEOSEBIRILOR ÎN REALIZĂRI

Chestiunea creșterii în Spirit sfânt este una care depinde în mare măsură de zelul fiecăruia de a cunoaște, a face voia lui Dumnezeu. Noi suntem puși în Școala lui Cristos să învățăm despre El. Unii învață mai repede, alții mai încet. În măsura în care învață, ei au ocazii și binecuvântări mai mari. Tuturor le este dată o măsură de Spirit sfânt — tuturor le-a fost dată o binecuvântare. Cei care sunt nerăbdători să cunoască voia Domnului și să o studieze cresc mai repede și astfel au mai mult Spirit sfânt. Aceștia sunt zeloși să facă voia Domnului. Progresul nu le este atribuit în întregime lor, ci în mod special favorii lui Dumnezeu.

Apostolul continuă și spune: Voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu; “Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după buna Sa plăcere, și voința și înfăptuirea”. Noi nu am putea face această lucrare singuri. Puterea care lucrează în noi este de la Dumnezeu. El pregătește un Templu glorios. El a prevăzut cine va fi piatra unghiulară principală a acestui Templu și cine vor fi membrii clasei Templului. Noi nu ne putem alege locurile singuri. Dar în providența lui Dumnezeu, fiecare am răspuns la chemarea de a fi o piatră vie. Pietrele au fost mai întâi scoase din cariera întunecoasă, iar acum ele sunt în proces de formare și pregătire pentru locuri în clădirea glorioasă.

Alt fel de diversitate

Marele Maestru face o lucrare cu noi. El ne cizelează și ne modelează. Ne face ceea ce suntem. În consecință, să nu ne lăudăm. Fiecare dintre noi are o oarecare măsură de personalitate însă, și dacă este prea multă împotrivire în piatră, aceasta va fi abandonată. După cum îndeamnă apostolul Petru, trebuie să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca să ne poată înălța la vremea cuvenită. Același apostol ne reamintește de asemenea că trebuie să privim în sus la Dumnezeu și să-I aducem laudă pentru tot ceea ce avem și suntem. 1 Pet. 5:6; 4:11.

Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu. Îi aducem lui Dumnezeu laudă pentru că ne-a făcut să ne deosebim de ceea ce am fost, că ne face să ne deosebim tot mai mult pe zi ce trece, și că El va continua lucrarea bună pe măsură ce trec zilele și căutăm să facem voia Lui. Ce avem noi al nostru? Nimic! Am fost complet morți prin neascultarea Tatălui Adam; am fost născuți în această stare, neavând nici un drept la viață veșnică. Dar Dumnezeu are un Plan care include toată lumea în aranjamentul lui de binecuvântare. El ne-a oferit nouă binecuvântările celui mai înalt aspect al acestui Plan și ne-a invitat să venim la El înaintea lumii. Și aceasta o primim prin harul Său.