Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 3 
ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W.T. 1 iulie 1913 (pag. 207)

Vol. 6 studiul15

VRĂJMAȘII ȘI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAȚII

3 August

Citiți de la pag. 619 p. 2 până la pag. 624 p. 2

Asociații lui Satan la rău — legiunile de demoni

(32) A avut Satan ceva îngeri asociați la începutul rebeliunii sale? Dacă nu, cum și când a primit el aderenți din rândurile îngerilor sfinți? Pag. 619 p. 2

(33) Cum au cooperat cu Satan acești îngeri căzuți în înșelarea și degradarea lumii? Pag. 620 p. 1

(34) Ce implică afirmația c㠓omul este un liber arbitru moral”? Și de ce este posibil pentru demoni să controleze în mod absolut ființele umane ca medii? Pag. 620 p. 2

(35) Care sunt metodele generale și scopurile acestor îngeri căzuți? Amintiți opt învățături eronate pe care ei le-au răspândit cu succes în lume. Pag. 621 p. 1 până la pag. 623 p. 2

(36) Din moment ce spiritismul nu a avut succes să înșele majoritatea creștinilor, care alte două înșelări mai subtile le-a introdus recent Satan pentru a-i captura? Pag. 623 p. 3; pag. 624 p. 1

(37) De ce Satan și-a întors recent atenția spre vindecarea celor bolnavi? Și ce înseamnă aceasta? Pag. 624 p. 2

10 August

Citiți de la pag. 624 p. 3 până la pag. 629 p. 2

(38) Care a fost efectul degradant al acestor lucrări ale diavolului asupra păgânilor? Pag. 624 p. 3

(39) Care au fost experiențele Domnului și ale apostolilor cu acești îngeri căzuți? Pag. 625 p. 1, 2

“Lupta noastră nu este [numai] împotriva sângelui și cărnii”

(40) Înțelegând deci influența mare și demoralizatoare a acestor spirite rele asupra omenirii, de ce le permite Dumnezeu să-și exercite puterile lor rele? Și, în consecință, care sunt cele trei lecții mari pe care le va fi învățat omenirea la sfârșitul Veacului Milenar? Pag. 626, 627

Slujirea răului

(41) Între timp, care au fost rezultatele be­nefice ale permisiunii răului? Pag. 627 p. 1; Pag. 628 p. 1

(42) Între oameni, cine sunt cei mai mari împotrivitori ai lui Dumnezeu și ai Împăcării, din punctul de vedere popular și din punctul de vedere divin? Pag. 629 p. 1

(43) Care este speranța noastră pentru unii dintre cei mai violenți dar ignoranți împotrivitori ai Adevărului? Și care este poziția mai gravă ocupată de împotrivitorii cu bună știință ai Adevărului din prezent, și care ar trebui să fie atitudinea noastră față de aceștia? Pag. 629 p. 2

17 August

Citiți de la pag. 630 p. 1 până la pag. 633 p. 3

Atacurile din partea Adversarului

(44) Ale cui experiențe cu Adversarul ilustrează toate ispitele la care este supus Corpul lui Cristos? Pag. 630 p. 1

(45) Care este unul din atacurile Adversarului care apelează în special la carne și la mintea ei veche? Pag. 630 p. 2; pag. 631 p. 1

(46) Care este adevărul cu privire la relația dintre cele mai bune interese ale Noii Creații și condițiile ei fizice? Pag. 631 p. 2

(47) De ce este esențial ca Noua Creatură s㠓umble prin credință, nu prin vedere”? Pag. 631 p. 3

(48) Este posibil ca noi să luăm infirmitățile altora așa cum a făcut Domnul nostru? Și a fost vitalitatea lui Cristos folosită pentru Biserică? Pag. 632 p. 1, 2

(49) Care este natura și costurile “suferințelor lui Cristos” care sunt îndurate de membrii Corpului Său? Pag. 633 p. 1, 2

(50) Cum putem face deosebire între suferințele pentru dreptate și suferințele pentru indiscreție sau fapte rele? Pag. 633 p. 3

24 August

Citiți de la pag. 634 p. 1 până la pag. 638 p. 1

(51) Dacă bolile trupului vin dintr-o cauză nepăcătoasă sau neegoistă, cum trebuie ele pri­mite și îndurate de către Noua Creatură? Pag. 634 p. 1

(52) Cum trebuie să-și privească Noua Creatură corpul ei muritor, și ce libertate are cu privire la folosirea remediilor legitime pentru calmarea sau vindecarea bolii? Pag. 634 p. 2; pag. 635 p. 1

(53) Având în vedere minunile Domnului nostru, ar trebui să luăm ca exemplu pe cei vindecați sau pe Vindecător? Pag. 636 p. 1

(54) Ar fi fost corect ca Domnul nostru să-Și fi folosit puterile spirituale pentru nevoile Sale naturale? Și n-ar trebui ca Biserica să-I urmeze pașii în această privință? Pag. 636 p. 2; pag. 637 p. 1

  “Rugăciunea credinței va vindeca pe cel bolnav”

(55) Pe ce Scripturi se sprijină în principal cei care vindecă prin credință? Și cum sunt ele aplicate greșit? Pag. 637 p. 2; pag. 638 p. 1

31 August

Citiți de la pag. 638 p. 1 până la pag. 641 p. 1

Dacă Satan scoate afară pe Satan, împărăția lui este în declin

(56) Cărei puteri au atribuit fariseii minunile Domnului nostru și care a fost răspunsul Lui? Pag. 638 p. 2

(57) Care a fost scopul principal al miracolelor de la începutul acestui Veac, și de ce trebuie să privim cu suspiciune așa-numitele miracole de la sfârșitul Veacului? Pag. 638 p. 3; pag. 639 p. 1

(58) Care este proba sigură a tuturor acestor înșelări? Pag. 639 p. 2

(59) Dacă cei care hulesc numele lui Dumnezeu fac lucrări minunate de vindecare, să presupunem că Domnul sprijină acum învățăturile lor false? Pag. 640 p. 1

(60) Presupunând că alții care vindecă boli sunt zeloși în lucrarea misionară, ar trebui ca acest lucru să ne schimbe opinia despre respectiva mișcare în general? Pag. 640 p. 2

(61) Care sunt dovezile că Satan aproape a ajuns la limită? Pag. 641 p. 1