Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 3 
“EL VINE CU NORII”

“Iată, El vine cu norii și orice ochi Îl va vedea, și cei care L-au străpuns. Și toate semințiile pământului vor plânge din pricina Lui.” Apocalipsa 1:7.

R 5269 W. T. 1 iulie 1913 (pag. 200-201)

Această scriptură este în general citată ca o dovadă că Domnul nostru Isus la a doua Sa Venire va fi văzut de întreaga familie umană; că toți se vor boci când Îl vor vedea; că va fi o zi tristă pentru ei — în special pentru evrei. Gândul nostru referitor la acest pasaj, în lumina altor scripturi, este diferit de acesta. Mai întâi, Domnul Însuși a spus: “Încă puțin, și lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea”. Numai urmașii credincioși ai Domnului urmau să-L vadă. Apostolul Pavel explică faptul că urmașii lui Isus Îl vor vedea pentru că ei trebuie să fie schimbați prin Întâia Înviere, “într-o clipă, într-o clipeală din ochi”. Scripturile arată clar că starea actuală a Domnului nostru este cerească, stare spirituală, nu numai ca starea pe care a avut-o înainte de a veni în lume, ci una încă și mai înaltă.

Domnul S-a rugat Tatălui să fie slăvit cu slava pe care a avut-o înainte de a veni în lume — “înainte de a fi lumea”. Tatăl L-a asigurat că L-a slăvit și Îl va mai slăvi (Ioan 17:5; 12:28 Manuscrisul Vatican). Scripturile de asemenea ne asigură că Domnul nostru în starea Sa slăvită este mult mai presus de îngeri, stăpâniri și puteri (Filip. 2:9, 10). Când a fost om, a fost “cu puțin mai prejos decât îngerii” (Evr. 2:6-9). Scripturile declară că Domnul este acum reprezentarea exactă a persoanei Tatălui (Evr. 1:3), și de asemenea declară despre El: “pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea”.

Altă Scriptură ne spune că venirea lui Cristos va fi pentru binecuvântarea lumii. Chiar obiectivul venirii Sale va fi pentru ridicarea rasei sărmane și căzute. Sf. Petru ne spune că vor fi “timpuri de înviorare”, “timpurile restabilirii tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura TUTUROR sfinților Săi proroci din vechime”. Fapte 3:19-21.

Cum vom armoniza această din urmă afirmație cu cea din textul nostru, care spune că El va veni cu nori; că orice ochi Îl va vedea; și că toată omenirea “va plânge din pricina Lui”? Răspunsul este că, în armonie cu alte scripturi, venirea cu norii ar semnifica venirea într-o perioadă de necaz —­­ cuvântul “nori” fiind folosit să semnifice necaz — în Ziua întunecată. El vine în nori, prin aceea că la timpul când Se va arăta lumii va fi o Zi foarte întunecată pentru ea — “un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi (Mat. 24:21). Aceea va fi o Zi întunecată, noroasă.

În Ziua aceea, în cele din urmă toți ochii vor fi deschiși; și toată omenirea Îl va vedea cu ochii înțelegerii — Îl va vedea în sensul în care Îl vedem noi acum și avem cunoștință despre El și despre Tatăl. Un orb vede în același sens. El spune: “Acum văd” — însemnând că vede cu vederea mintală. Este cu mult mai bine să vezi cu mintea decât cu vederea naturală.

Întunericul acoperă acum pământul. “Dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile celor necredincioși” (2 Cor. 4:4). Există foarte multe minți oarbe în prezent. Ele nu cunosc obiectivul venirii lui Cristos. Nu au învățătura scripturală în privința venirii Lui. Dar ochii lor orbi vor fi deschiși. Orice ființă umană va ajunge la înțelegerea faptului că Împărăția Domnului este pentru binecuvântarea “tuturor familiilor pământului” conform promisiunii lui Dumnezeu, făcută lui Avraam și tuturor profeților care i-au urmat.

Evreii vor ajunge să-L recunoască. Apostolul Pavel spune: “O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până va intra plinătatea neamurilor. Și în felul acesta tot Israelul va fi mântuit” (Rom. 11:25, 26) din orbirea lui, din ignoranța lui, din înțelegerea greșită când El li S-a prezentat la prima Venire. Altă scriptură spune că atunci când Îl vor vedea, vor recunoaște “semnul Fiului Omului, atunci toate popoarele pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă” (Mat. 24:30). Profetul spune că acei care “L-au străpuns” Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu (Zah. 12:10). Astfel Îl vor aprecia pe Cristos și ochii lor vor fi primii care se vor deschide. Dar în același timp, când ochii lor vor începe să vadă din întunecime, nu va fi ceva ce se poate vedea cu ochii naturali.

Înainte de toate trebuie să fie o parousia, sau prezență a lui Cristos care va fi cunoscută numai de Biserica Sa, clasa Miresei Sale. Punctul culminant al lucrării Sale în parousia va fi adunarea Bisericii la Sine prin Întâia Înviere. Scripturile continuă și spun că El Se va descoperi într-o flacără de foc, aducând răzbunare.

“Norii cerului” reprezintă bine confuzia în ge­neral. Lumea pentru un timp nu va fi conștientă de prezența Sa. Dar treptat va ajunge să știe că se află în timp de strâmtorare, Ziua mâniei, în care trebuie să se sfârșească acest Veac. Atunci se vor jeli. Toată lumea se va boci. Dacă lumea s-a bocit în trecut, cu atât mai mult ne așteptăm la aceasta când necazul va fi general. În mijlocul acelui necaz vor învăța treptat despre harul lui Dumnezeu. Vor afla că egoismul omului a fost așa controlat încât să ducă la Împărăția glorioasă a lui Mesia, prin care trebuie să vină toate binecuvântările pe care le-a promis Dumnezeu.