Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 5 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W.T. 1 iunie 1913 (pag. 175)

Volumul 6 cap. 15

VRĂJMAȘII ȘI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAȚII

6 Iulie

Citiți de la pag. 603 p. 1 până la pag. 605 p. 2

(7) Ce este “fanatismul” și cum trebuie evitat? și ce este absolut necesar pentru a aplica potrivit principiile dreptății în viețile noastre zilnice? Pag. 603 p. 1

(8) Ce gând ar trebui ținut constant în minte de Noua Creatură? Și care este singura restricție ce trebuie s-o recunoaștem în această direcție? Pag. 603 p. 2

LUMEA CA VRĂJMAȘ AL NOII CREAȚII

(9) De ce este spiritul lumii în general opus standardului Noii Creații? Pag. 604 p. 1, 2

(10) De ce este lumea unul dintre cei mai mari vrăjmași ai Noii Creații și de ce un antagonism este inevitabil? Pag. 604 p. 3

(11) Explicați de ce și cele mai nobile obiective și scopuri ale lumii în general sunt contrare standardelor Noii Creații? Pag. 605 p. 1

(12) Cu ce spirit ar trebui primite de către noi ura și opoziția din partea lumii? Pag. 605 p. 2

13 Iulie

Citiți de la pag. 606 p. 1 până la pag. 611 p. 1

(13) Explicați îndemnul Scripturii “nu iubiți lumea” etc. (1 Ioan 2:15) Pag. 606 p. 1, 2

(14) A stabilit Domnul pentru noi lucrarea herculeană de a reforma lumea? Și ar fi potrivit pentru noi să ne înrolăm în denunțarea ordinii prezente a lucrurilor? Pag. 607 p. 1, 2

(15) Ce exemple scripturale putem urma în această direcție? Pag. 608 p. 1

(16) Care este lucrarea specială a Preoțimii Împărătești în timpul prezent? Pag. 608 p. 2, 3

Marele adversar, Satan

(17) Citați dovezi Scripturale ale caracterului lui Satan. Pag. 609 până la pag. 611

(18) Ce dovadă Scripturală avem că Satan nu este numai vrajmașul Bisericii, ci și al întregii omeniri? Pag. 611 p. 1

20 Iulie

Citiți de la pag. 611 p. 2 până la pag. 614 p. 1

(19) Explicați cum opoziția lui Satan față de Noua Creație diferă de cea a lumii și a propriei noastre cărni? Pag. 611 p. 2

El de la început a fost mincinos și ucigaș

(20) Ce Scriptură declară că Satan a fost cel care a început revolta împotriva lui Dumnezeu și i-a condus pe primii noștrii părinți în păcat și moarte? Pag. 612 p. 1 primele 13 rânduri

(21) Dați dovadă Scripturală că Satan a fost creat perfect și drept. Pag. 612 p. 1, ultima parte

(22) Cum a creat Dumnezeu toate creaturile Sale inteligente astfel încât a fi perfect nu garantează a rămâne în perfecțiune? Pag. 612 p. 2

(23) Sunt între îngeri diferite ranguri și poziții? Și cum au privit îngerii crearea omului? Pag. 613 p. 1

(24) Care a fost probabil gândul lui Satan în ceea ce-i privește pe primii noștrii părinți? Pag. 613 p. 2; pag. 614 p. 1

27 Iulie

Citiți de la pg. 614 p. 2 până la pag. 619 p. 1

(25) Cum a putut sugera Satan minții Evei gândul de nedreptate din partea lui Iehova? Pag. 614 p. 2; pag. 615 p. 1

(26) Care a fost probabil dezamăgirea lui Satan văzând rezultatele înșelării lui? Și de ce a fost responsabilitatea lui Adam mai mare decât a Evei? Pag. 615 p. 2

(27) Rezultatele primei minciuni a lui Satan l-au înclinat spre reformare? Pag. 616 p. 1

(28) Care a fost scopul suprem al tuturor eforturilor lui Satan? Pag. 616 p. 2

(29) Din moment ce Adevărul este mult mai rezonabil decât Eroarea, de ce nu a predominat, și ce sistem religios a fost capodopera și reprezentantul vrednic al lui Satan? Pag. 617 p. 1

(30) Arătați cum Isaia 14:12-17 se aplică la Satan și la principalul său sistem reprezentativ? Pag. 618 p. 1, 2

(31) Care este asemănarea între Babilonul literal și cel simbolic? Și care va fi soarta lor precum și soarta lui Satan? Pag. 619 p. 1