Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 6 


“BLÂNDEȚEA VOASTRĂ SĂ FIE CUNOSCUTĂ DE TOȚI OAMENII”

R 5249 W. T. 1 iunie 1913 (pag. 167-168)

Sf. Pavel ne îndeamnă: “Blândețea îmoderația în trad. englezăș voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape” (Fil. 4:5). Partea din urmă a acestui îndemn implică faptul că se referă în special la sfârșitul acestui Veac Evanghelic — la deschiderea Noii Dispensații. Desigur, găsim că aceste cuvinte ale lui sunt aplicabile la noi — da, la noi și la întreaga omenire!

Desigur că niciodată n-a fost un timp când acest sfat pentru blândețe să fi fost atât de necesar ca și acum! Chiar aerul pare încărcat cu ceva forță care agită și enervează. Oamenii buni, oamenii înțelepți, oamenii cugetători, par să fie cu ușurință tulburați și predispuși să-și piardă echilibrul până și la sugestia unor lucruri ridicole și nechibzuite. Dacă vreunul dintre noi găsește că astfel ne este starea, să se roage pentru Înțelepciunea care vine de sus, pentru a ne întări și a ne stabili inimile și viețile în voința lui Dumnezeu.

Agitația în privința vreunui capriciu de interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu poate să ne fie dăunător, dăunător celor asupra cărora putem avea vreo influență și dăunător în încurajarea celui care propune interpretarea nechibzuită, fie că această interpretare este legată de această revistă, de editorul ei, de interesele generale ale lucrării Secerișului, fie că este legată de alte chestiuni și persoane.

Este inevitabil ca politicienii, socialiștii, anarhiștii și alții, încercând să prezică viitorul în ceea ce-i privește pe ei și lumea, să fie entuziasmați de ideile lor și să piardă legătura între ele, și să vorbească irațional. Poporul lui Dumnezeu, dimpotrivă, trebuie să fie cei mai moderați în toate lucrurile. În primul rând, ei trebuie să-și recunoască micimea și incapacitatea lor, și măreția și îndestularea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei trebuie să-și amintească faptul că Dumnezeu ordonează toate afacerile și interesele Bisericii Sale și de asemenea cele ale lumii; și că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care-L iubesc și care sunt chemați potrivit scopului Său — să fie membri ai Bisericii Sale alese, Mireasa lui Cristos. Rom. 8:28-30.

Această recunoaștere a micimii personale și a măreției divine ar trebui să ne țină foarte umili și să ne rețină de la orice lăudăroșenie și încăpățânare și de la atitudinea că noi “le știm pe toate”. Ar trebui să fim foarte recunoscători și să apreciem foarte mult ceea ce Dumnezeu ne-a făcut cunoscut din scopurile Sale pline de har, dar ar trebui să evităm în mod strict orice încercare de a alerga înaintea Domnului și de a forța în mod grosolan vreo trăsătură a Planului Său care încă n-a fost dezvăluită. Să ne amintim că orice cunoștință am putea câștiga înainte de timpul potrivit al lui Dumnezeu ne-ar fi dăunătoare. Ca, de exemplu, mama Eva, care deja poseda cunoștința binelui, prin neascultare a forțat și a câștigat cunoștința răului, înainte de reglementarea divină. Cunoștința astfel câștigată a costat-o scump.

EVITAȚI ORICE DĂ NAȘTERE LA CEARTĂ

Noi îndemnăm pe cititorii Turnului de Veghere să exercite moderație în ceea ce privește credința și conduita lor în toate chestiunile — inclusiv prezicerile lor cronologice în ceea ce privește viitorul. După judecata noastră, este foarte neînțelept să se cheltuie timp valoros și energie în a ghici ce va avea loc anul acesta, anul viitor etc. Dimpotrivă, noi ar trebui să folosim cunoștința pe care o posedăm — fâcând cu toată puterea ceea ce mâinile găsesc de făcut. Adversarul fără îndoială ar vrea să ne atragă de la lucrurile pe care le știm deja și de la privilegiile de serviciu, la speculații în privința lucrurilor despre care nu avem nici o cunoștință. Îndemnăm ca poporul Domnului să-și înăbușe curiozitatea și să se abțină de a se băga în lucruri care nu sunt arătate clar în Cuvântul lui Dumnezeu, fiind dăunător pentru ei, vătămător Cauzei căreia cu toții vrem să-i servim, și lucrează la împiedicarea lucrării harului în inimile noastre și în inimile celor pentru care noi suntem ambasadorii Domnului și purtătorii Lui de cuvânt.

Ne folosim de această ocazie ca să amintim din nou cititorilor noștri că nicăieri în scrierile noastre n-au găsit nimic afirmat categoric în privința anilor de încheiere a acestui Veac, decât că noi înțelegem că Timpurile Neamurilor se vor sfârși în octombrie 1914, și în consecință așteptăm, grabnic după acea dată, transferul stăpânirii Pământului în mâinile marelui Rege al gloriei, într-un “timp de strâmtorare cum n-a fost de când sunt popoarele”. Am arătat că înaintea acelei date se va desfășura o lucrare de încercare în Biserică — un timp în care întrebarea va fi, nu atât de mult, cine va cădea, cât, cine va putea sta în picioare în acea zi rea? Efes. 6:11.

Am făcut o sugestie în discuția despre Marea Piramidă — în seria Studiilor În Scripturi — că se poate ca o anumită măsurătoare a treptei de la capătul de sus al Marii Galerii ar putea însemna ceva important în legătură cu sfârșitul lui 1910. Dar sperăm că am clarificat faptul că nu am construit nimic pe acea sugestie — că a fost doar o sugestie, o presupunere numai, un indicator că anul 1911 ar putea fi privit cu interes. Putem spune însă că acum fiecare an este plin de interes și activitate de gândire, atât pentru cititorii noștri cât și pentru întreaga lume civilizată. În mod sigur,

“Noi trăim, noi viețuim,

În timp mare, important;

În Veac ce prevestește veacuri,

În care a trăi e minunat!”

De fapt, în privința anului 1914, pe care l-am subliniat și în privința căruia ne-am exprimat în mod repetat credința, convingerea — chiar în privința acestei date n-am vorbit niciodată, după câte știm, în termeni infailibili. Am admis întotdeauna că aceasta este o chestiune de credință și convingere, mai degrabă decât o cunoștință absolută. Invităm la o reexaminare atentă a capitolului despre cronologie, deoarece o astfel de citire se va dovedi de ajutor și rațională. Acolo arătăm că, dacă cunoștința noastră ar fi total bazată pe cronologie, noi am fi departe de a fi siguri de acea dată — că credința noastră în ea se bazează în mare măsură pe confirmarea, întrețeserea și întrepătrunderea diferitelor profeții care par să dovedească vrednicia de încredere a cronologiei biblice și a felului cum o folosim noi în legătură cu această dată.

“LA ACESTEA SĂ VĂ GÂNDIȚI”

Nu vedem nici un motiv să subapreciem data și convingerile legate de ea. Deși numai un an și jumătate rămâne pentru împlinirea marilor evenimente din lucrare, să nu uităm că în minunata noastră zi se poate împlini într-un an cât se putea împlini înainte în cinci ani. Mai mult, susținem că o cunoaștere a timpurilor și perioadelor legate de Planul divin al Veacurilor este de ajutor, încurajatoare și inspiratoare. Cu toate acestea, astfel de cunoaștere nu este prin ea însăși Evanghelia. Dacă fiecare dată a cronologiei și fiecare profeție ar fi ștearsă, ar trebui să fim totuși bucuroși în Domnul, și să ne bucurăm în Evanghelia Sa glorioasă, al cărei centru îl constituie Isus și marele Său sacrificiu, iar participarea noastră promisă cu El ca membri ai Săi în binecuvântarea tuturor familiilor Pământului constituie circumferința.

Aceasta este Vestea Bună a harului lui Dumnezeu în Cristos — fie că completarea Bisericii va fi împlinită înainte de 1914, fie că nu. Să predicăm Mesajul harului lui Dumnezeu și inimile noastre să fie stimulate de Mesajul lui Dumnezeu prin profeți, în sensul că binecuvântarea este foarte aproape. Moderația noastră să fie arătată față de toți, și faptul că știm numai în parte și înțelegem numai în parte să ne ajute să ne păstrăm umiliți și moderați în cuvânt, faptă și gând. Astfel vom servi cel mai bine intereselor Învățătorului nostru și Cauzei Sale, și vom fi cel mai bine în armonie cu învățăturile Cuvântul Său.

Convingerea noastră este că marele timp de strâmtorare va veni peste lume prin marele adversar, Satan, și prin oastea sa decăzută. Nu vom fi surprinși să găsim dovezi mai multe că toată lucrarea de slăbire a voinței umane prin hipnotism etc., este parte din marea uneltire prin care în scurt timp, din ce în ce mai mult, puterea lui va fi exercitată asupra minții oamenilor — pentru a-i provoca la neînțelepciune și patimă. Copiii lui Dumnezeu care vor fi învățat lecțiile din Cuvântul Său pe linia moderației în gândire, a odihnei inimii în Domnul, așteptând cu răbdare timpul și modul Său, și ajutați de Angajament pentru o atentă examinare și stăpânire de sine zilnică, vor fi mult binecuvântați și prin aceste mijloace vor fi feriți de cursa adversarului — ceasul ispitei care vine peste toți cei care locuiesc pe fața întregului Pământ. Apoc. 3:10.