Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 6 


VAIURI VECHI ȘI MODERNE

Amos 6:1-8

“Căutați binele și nu răul, ca să trăiți.” Amos 5:14 .

R 5242a W. T. 15 mai 1913 (pag. 155-156)

Putem spune că toți caută binele, nu răul. Toată lumea caută plăcerea, nu suferința — fericirea, nu necazul. Dificultatea este că judecata noastră a tuturor este mai mult sau mai puțin pervertită. Unii au mai multă înțelepciune decât alții; dar nu este nimeni perfect, “nici unul drept, nici unul măcar”. Nici unul nu ajunge la standardul glorios pe care l-a stabilit Dumnezeu. Dificultatea este că noi toți ne-am născut în păcat și toți suntem deformați. Nu numai corpul nostru este imperfect, dar în mod asemănător și creierul nostru este dezechilibrat — la unii într-un fel, la alții în altul. În consecință, tinerii și tinerele, privind din copilărie și din tinerețe la problemele vieții, au diferite concepții despre fericire, plăcere, bucurie, și iau diferite hotărâri și se străduiesc în privința umplerii paharului lor cu binecuvântări — viață lungă, bogății, tihnă, onoare etc.

Învățătorii din școlile și colegiile publice au cea mai minunată ocazie de a influența cursul umanității. Noi ne bucurăm la gândul că învățătorii lumii în general se străduiesc în mod nobil pentru împlinirea idealurilor înalte, binevoitoare, și își folosesc ocaziile pentru binecuvântarea și ridicarea elevilor lor. Și totuși, mulți dintre ei au doar o apreciere slabă a marilor lor privilegii. Iar unii, desigur, asemenea restului lumii, sunt egoiști și se gândesc la munca lor ca la o afacere — atâta efort, atâta plată.

Noi am încuraja cu bucurie pe profesorii lumii să nu privească numai la răsplata din prezent, ci în special la o răsplată mai importantă din viitor.  Vederea studenților Bibilei este că tot mai mult fiecare faptă și cuvânt al nostru, ba chiar gândurile noastre, motivele noastre, au de-a face nu numai cu experiențele noastre din prezent, ci și cu viața noastră viitoare — asigurată pentru toți prin Sacrificiul de răscumpărare de pe Calvar.

Desigur, prima și cea mai importantă responsabilitate pentru copii le revine părinților. Și fără îndoială majoritatea părinților, într-o oarecare măsură, își dau seama de responsabilitatea lor în ochii lui Dumnezeu și ai omului pentru copiii pe care îi aduc pe lume. Dar ei trudesc sub dificultățile propriei lor ignoranțe. Ei înșiși n-au cunoscut calea potrivită pe care să apuce în viață. Viața lor a fost o succesiune de greșeli — unele mai serioase, altele mai puțin serioase. Ei presupun că și copiii lor trebuie să greșească în mod asemănător și că succesul va fi în mare măsură o chestiune de noroc. Nevăzând principiile care stau la baza experiențelor vieții, ei nu sunt în stare să-și îndrume copiii în mod inteligent. Aici își găsesc ocazia profesorii, moraliștii, religioniștii și umanitariștii. Dar cât de puțin se pare că realizează cineva în aceste direcții! Și cât de descurajați devin filantropii!

În ansamblu însă, o privire largă, comparând timpul prezent cu cel de acum cincizeci de ani, arată că se face progres în multe direcții. Orașele noastre sunt mai curate — atât fizic cât și moral — cel puțin în ceea ce privește aparența și standardele exterioare. Oricât de șocați și rușinați am putea fi la dezvăluirea ocazională a corupției și viciului, cei ale căror amintiri merg înapoi cu o jumătate de secol pot spune că nu mai avem josnicele “taverne” din trecut, cu bieți alcoolici șezând, zăcând, în diferite grade de beție înăuntru sau în afara localului. Viciul nu se mai mândrește în fața societății. Bătălia împotriva beției și a răului social face progres prin aceea că cel puțin a făcut imposibile condițiile anterioare.

În unele State au fost făcute progrese mai mari decât în altele. “Tavernele” au fost transferate în palate aurite. Bețivul este disprețuit chiar de către omul care contribuie la căderea lui, prin ispitirea apetitului său peste puterea lui de voință.

 Acum, noi probleme — noi ispite

Lecția noastră vorbește despre un timp din istoria lui Israel când clasa prosperă devenise bogată — când mulți din cei mai înțelepți și cei mai strălucuți oameni ai națiunii s-au instalat în tihnă și lux — în mulțumire de sine. Ei au considerat că au câștigat în bătălia vieții și că acum vor sta tihniți și se vor bucura de roadele luptei și sârguinței lor. Îi vor lăsa pe ceilalți semeni să se îngrijoreze pentru o vreme, iar ei vor trăi în confort.

Domnul prin profet i-a mustrat, asigurându-i că nu-I plăcea astfel de curs. El le spune că trebuie să se aștepte la necazuri ca rezultat. Amos a fost însarcinat să atragă atenția asupra faptului că egoismul agresiv acumulase mari bogății, că cei bogați trăiau în mare lux și că aceste condiții au nutrit mândria și slăbirea normelor morale printre bogați, în timp ce săracii erau plini de lăcomie, pierzându-și respectul pentru Dumnezeu și pentru religie, pentru adevăr și milă, și pentru dorința de mai multă cunoștință de Dumnezeu. Societatea era pe marginea unui mare vulcan și Dumnezeu a declarat că o erupție era foarte aproape. Amos era purtătorul Lui de cuvânt. Lecția de astăzi este o parte a Mesajului pe care el l-a dat.

condițiile din ziua de azi corespund

Lecția noastră este potrivită și pentru timpurile noastre. În ciuda progresului care s-a făcut pe multe linii bune și în ciuda sentimentelor filantropice ale multora, dinăuntru și dinafara denominațiilor creștine, cu toate acestea există pericol. În primul rând, să ne gândim la pericolul bogaților. Bogăția din zilele noastre ajunge într-o anumită măsură la cei mai umili și împarte binecuvântări tuturor.

Dar cantitatea cea mai mare a bogăției lumii este numai în mâinile celor puțini. Cei excesiv de bogați sunt în mare pericol de a se prejudicia singuri. Unii dintre aceștia nu pot găsi căi și mijloace prin care să-și consume nici chiar veniturile lor. Ei gustă luxul de toate felurile în speranța de a găsi odihnă, fericire, bucurie, pace. Negăsindu-le pe acestea, omenirea totuși le urmărește, căutând noi căi spre fericire. Bogăția aduce mai multe ocazii de păcat în diferitele lui forme, inclusiv destrăbălarea.

Influența asupra săracilor este notabilă. Aceștia din urmă, căutând plăcerea, își imaginează în mod eronat că bogații și indolenții o găsesc, în timp ce ei caută în zadar. Astfel cei mai săraci, înconjurați de minunatele binecuvântări ale zilelor noastre, sunt adesea nefericiți, din cauză că mintea lor este nemulțumită. Ei vreau fericire, bucurie, plăcere și cred că le pot obține numai prin bogăție. Rezultatul este că inima lor se umple de mânie, răutate și invidie pe bogați. Calea este astfel pavată pentru condiții foarte rele și atroce, și mulți sunt pe deplin convinși că aceste condiții sociale favorabile din prezent sunt menținute doar prin poliție și putere militară, susținute de tot ajutorul timpurilor moderne — telegraf, telefon etc.

“poruncește celor bogați”

Aceste cuvinte ale apostolului n-au fost niciodată mai la timp ca acum. Cei care se încred în nesiguranța bogățiilor trebuie să se trezească. Ei trebuie să învețe lecția că plăcerea pe care o caută nu stă în direcția indulgenței față de sine, ci mai degrabă în sacrificiul de sine — în a-i servi pe alții. Într-adevăr, aceasta este marea lecție de învățat pentru toți — atât bogați cât și săraci. În timp ce milioane de oameni caută bucurie, plăcere, numai remarcabil de puțini le găsesc. Acei puțini sunt poporul evlavios al lui Dumnezeu — fie catolici, fie protestanți.

Secretul succesului lor în găsirea a ceea ce alții mai caută, constă în faptul că ei au fost îndrumați din cer și că au urmat îndrumarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și cu cât mai multă atenție au acordat instrucțiunilor Lui, cu atât mai mare a fost binecuvântarea lor. Mesajul lui Dumnezeu pentru toți este: Căutați mai întâi dreptatea lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, Conducerea divină sau Împărăția. Tatăl Adam s-a răsculat împotriva voinței divine, și călcând legământul Lui și-a atras asupră-și o avalanșă de imperfecțiuni și moartea, care de atunci a rămas peste lume — domnia păcatului și a morții.

Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie că la timpul potrivit El va îndepărta blestemul și va aduce binecuvântări și ocazii fiecărui membru al rasei noastre. Dar între timp, El va aduna o clasă specială pentru un scop special — Biserica Întâilor-născuți, ale căror nume sunt scrise în cer (Evrei 12:23). Aceștia vor fi mult înălțați și vor fi folosiți de Cel Atotputernic împreună cu Mântuitorul Isus în marea lucrare de binecuvântare a lumii întregi. Aceștia sunt Sămânța lui Avraam, Corpul lui Mesia, al cărui Cap este Isus. Galateni 3:16-29.

Cel mai mare privilegiu al timpului de acum este acela de a intra în această companie aleasă de sfinți ai lui Dumnezeu. Credința și ascultarea sunt cerințele necesare pentru a putea intra în această companie. Acea credință trebuie să-L recunoască pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu, Purtătorul păcatului. Trebuie să-L recunoască și ca Model și Exemplu. Răsplata va fi a celor care au spiritul Lui, dispoziția Lui, și care vor merge în viața de acum în urmele Lui. Aceștia vor câștiga în cele din urmă cu El gloria, onoarea și nemurirea — Împărăția.

În timpul actual, lumii i se va părea că ei sunt de partea nefavorabilă, o bătălie împotriva lumii, a cărnii și a Adversarului. Lumea nu poate înțelege de ce plăcere și binecuvântare se bucură aceștia de fapt, datorită faptului că renunță la voința lor pentru a face voința lui Dumnezeu și datorită Spiritului Domnului, pe care îl primesc în consecință. Dar numai aceștia au pacea, bucuria și binecuvântarea pe care lumea nu le poate nici da, nici lua. Ceea ce alți oameni caută și nu reușesc să găsească, de aceasta se bucură sfinții lui Dumnezeu.

“Ei au o pace fără măsură,

Și bucurii ce nu se sfârșesc.”