Vol. 19, Mai-Iunie 2011, Nr. 4 


PURTAREA CRUCII, CALEA DE CREȘTERE

“Oricine nu-și poartă crucea și vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.” Luca 14:27 .

R 5223 W. T. 15 aprilie 1913 (pag. 121)

Un ucenic este un elev, unul care urmează un învățător sau conducător. Domnul a promis ucenicilor Săi anumite binecuvântări mari. Dacă ei vor fi ascultători, vor fi binecuvântați cu viață veșnică, vor sta cu El pe Tronul Său și vor fi cu El acolo unde este El.

Prin urmare, ce înseamnă ucenicia, este o întrebare importantă. Este o chestiune ușoară sau grea? Cum putem intra în Școala lui Cristos? Domnul ne spune despre termeni aici și în altă parte. În alt text spune: “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze”. “Oricine nu-și ia crucea și vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.” Mat. 16:24; Luca 14:27.

Este, prin urmare, un proces în această chestiune. Mai întâi persoana trebuie să vadă ce înseamnă ucenicia și ce înseamnă crucea. Unii pot înțelege mai clar sau mai puțin clar decât alții. Pentru unii ar putea fi un chin foarte mare să ia crucea. Unii judecă greutatea unui lucru prin percepție, alții prin experiență.

Domnul nostru a spus că ar fi mai bine să nu luăm crucea dacă nu avem hotărârea să continuăm până la sfârșit. El ilustrează aceasta zicând: “Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu”. Luca 9:62.

Domnul a spus foarte clar ce va însemna crucea pentru cei care vor deveni ucenicii Lui. A spus că oricine vrea să devină ucenicul Său va suferi persecuție. Ne-a prevenit că purtarea crucii va fi o chestiune serioasă. Dacă, prin urmare, hotărăști că vrei să fii ucenicul Lui, stai jos și socotește prețul. Dacă iei crucea, aceasta nu trebuie să fie numai ridicată de jos, ci dusă cu credincioșie până la moarte.

Ce constituie purtarea crucii

Luarea crucii deci, se face după ce am ajuns la o cunoștință a Adevărului. Lumea nu poartă crucea deloc; nici acei cărora li se face mereu ceva împotriva voinței lor. Mulți bărbați spun: “De când m-am căsătorit, am de dus crucea mea cu soția”; și multe soții spun că au de dus crucea lor cu soțul. Dar nici una din acestea nu este crucea lui Cristos — dificultatea este că judecata în privința căsătoriei a fost greșită. Perechile sunt nepotrivite.

Totuși, astfel de lucru ar putea deveni o purtare a crucii. Dacă, de exemplu, împotrivirea soțului sau a soției ar fi cauzată de credincioșia față de Domnul, suportarea acesteia ar fi purtarea crucii, fiindcă ar fi îndurată pentru Cristos, pentru Adevăr. Suportarea împotrivirii din partea concurenței în afaceri din pricina credincioșiei față de Cristos ar fi parte din purtarea crucii. Probabil că este bine pentru noi că nu vedem tot timpul ce înseamnă crucea.

“Noi nu știm ce ne-așteaptă,

Domnul din grație,

Aceasta o ține-n taină

Și pân-sfârșim calea,

Scene noi ne descoperă.”

Noi nu putem lua crucea până când vedem ce este crucea și ne angajăm să luăm acea cruce și să devenim ucenicii lui Cristos. După ce am luat crucea, aceasta trebuie purtată, cum ne spune Domnul nostru. Purtarea ei nu înseamnă a fugi de ea sau a ne alarma din pricina ei. A o purta înseamnă a suporta. Noi trebuie să urmăm instrucțiunile în această privință.

Domnul nostru spune: “Când vă vor persecuta într-o cetate să fugiți în alta”. Oricine este credincios va suferi persecuție. De aceea, a nu avea împotrivire este o dovadă, nu a faptului că suntem favorizați de Dumnezeu, ci a faptului că El nu lucrează cu noi ca fii. Numai cei cu care lucrează ca fii vor fi din Preoțimea împărătească și vor participa în Împărăția Sa glorioasă. Oricine se gândește să fugă de greutățile care vin, face o greșeală.

Scopul Realizat Prin Încercări

Atunci pe ce baza ne-am putea elibera de încercări? Să nu căutăm să ne eliberăm decât dacă ne dăm seama că prin suportare nu facem nici un serviciu pentru Adevăr. Atunci am putea căuta să vedem dacă Domnul deschide altă ușă. Dacă, de exemplu, cineva constată că suferă pur și simplu fără nici un rost, să se uite în jur și să-I ceară Domnului în rugăciune să-i arate ce să facă. Poate că Domnul va deschide o cale de scăpare. Nu vom scăpa de încercările și de imperfecțiunile noastre însă, până când vom scăpa de carnea muritoare; deoarece cursul lumii nu este în acord cu dreptatea. Întreaga lume este deviată de pe cale prin ignoranță, superstiție, orbire; și în mijlocul lumii trebuie să ne străduim să vestim virtuțile Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

Astfel deci, urmarea în urmele Domnului pare că este lucrul accentuat în mod special în textul nostru. Purtarea crucii este calea creșterii în caracter pentru copilul consacrat al lui Dumnezeu. Dacă nu avem încercări sau dificultăți, dacă apetiturile sau dorințele noastre nu sunt împiedicate în serviciul nostru pentru Domnul și pentru Adevăr, putem fi siguri că facem ceva greșeală. N-am devenit ucenici ai Lui.

Dar dacă vom avea astfel de încercări, apostolul spune că trebuie să le considerăm numai ca necazuri ușoare și numai pentru o clipă; și că acestea lucreaz㠓pentru noi mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă”. În prezent căutăm, nu lucrurile care se văd — aplauze și slavă pământească — ci gloria cerească — lucrurile pe care Domnul le-a promis celor care-L iubesc. 2 Cor. 4:17, 18.