Vol. 19, Iulie-August 2011, Nr. 5 


 

Unitatea corpului lui Cristos

“Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, dar toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Căci printr-un singur Duh, noi toți am fost botezați într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.” 1 Cor. 12:12, 13 .

R 5212a W. T. 1 aprilie 1913 (pag. 105)

 

Noi toți suntem botezați de un singur Spirit într-un singur Trup. Ilustrația unui trup uman din multe membre, funcționând împreună pentru binele general și pentru realizarea unui scop gene­ral, a unei lucrări, este o imagine mintală care este folosită foarte mult de către toată lumea. Nu este limitată numai la Biserică. În țara noastră, vorbim despre președinte, șeful Executivului, ca despre capul guver­nului. Vorbim despre corpul Congresului și despre corpul Senatului, și despre cooperarea diferiților membri la o lucrare pentru binele general.

Cei care sunt chemați în mod special de către Dumnezeu în acest Veac Evanghelic, fie că sunt chemați dintre evrei sau dintre neamuri, sunt un singur Corp, deoarece Corpul este unul, și nu un Corp împărțit. În această privință, Corpul lui Cristos este diferit de corpurile politice de astăzi. În Statele Unite, de exemplu, există partidul Republican și partidul Democrat. Ele nu sunt unite în sensul cel mai de dorit. Dar Domnul spune prin apostol că Biserica este un Corp al lui Cristos, că mulți membri compun acest Corp și toți membrii sunt înrudiți unii cu alții.

Toți membrii Corpului lui Cristos au în vedere o lucrare, un scop sau obiectiv, și o metodă prin care să atingă acel scop. Ei sunt chemați la un serviciu special — să vestească virtuțile lui Dumnezeu. Lumea caută să vestească virtuțile regelui sau ale reginei, sau ale sectei, sau câte altele. Dar această clasă are numai un scop sau obiectiv în viață — să servească pe Dumnezeu. Ei sunt reprezentanții Lui în lume.

Dumnezeu este adevăratul Împărat sau Conducător al Universului. Dar supușii lui din această parte a Domeniului Său sunt sub un blestem al morții. El nu intenționează să-i lase în această stare. Intenționează să îndepărteze acest blestem în cele din urmă și să aducă o binecuvântare.

Mulți care în trecut au auzit despre acest scop n-au înțeles; și mulți care au înțeles, au constatat că le slăbesc speranțele, deoarece timpul a fost lung. Scripturile spun că planurile lui Dumnezeu nu vor da greș; că Planul Său în prezent este alegerea sau selecția Bisericii, iar scopul alegerii Bisericii este binecuvântarea celor nealeși. Dumnezeu a avut acest scop în minte înainte de întemeierea lumii și El îl va duce la îndeplinire. Biserica se alege că să fie asociată cu Fiul lui Dumnezeu, Logosul, Mijlocitorul, în Împărăție.

Ilustrația Unității Corpului

Toți care sunt chemați acum primesc o concepere de Spirit sfânt. Toți sunt botezați de același Spirit în același Corp. Membrii Lui sunt părtași în suferințele din timpul de acum. Ei urmează să fie părtași în gloriile care vor urma. Astfel aici apostolul Pavel dezvoltă această anumită fază a subiectului. Un mădular nu poate spune: “Nu sunt necesar”; căci Dumnezeu a pus pe fiecare mădular în Trup așa cum I-a plăcut. Și Corpul nu va fi complet fără fiecare dintre ele, decât dacă vreunul nu-și face chemarea și alegerea sigură.

Cu această vedere a lucrurilor, să fim foarte compătimitori unul cu altul. În corpul uman nu este nici o dezbinare. Totuși o mână este separată de cealaltă; este separare și între mână și picior. Dar fiecare parte a corpului are de făcut o lucrare. Mâna și piciorul sunt legate prin intermediul capului. Creierul este în legătură cu toate părțile corpului prin nervi. Hrana trece de la stațiile centrale la diferitele părți ale corpului. Așa este și în Corpul spiritual. Nu toți facem același lucru. Dumnezeu are multe lucruri care trebuie făcute. El îi dă unuia să facă o lucrare într-un departament, iar altuia îi dă altă lucrare în alt departament.

Apostolul continuă și spune că dacă un membru suferă, toate celelalte membre vin în ajutorul lui. Dacă un membru din Corpul lui Cristos suferă, toate celelalte membre suferă cu el. Și nici un membru nu poate fi bolnav fără cunoștința și compătimirea membrului Cap, Cristos. Domnul nostru i-a zis lui Saul din Tars: “Eu sunt Isus pe care-L persecuți”. Când Saul îi persecuta pe unii dintre membrii Bisericii, Îl persecuta pe Isus. Fie că era un membru care trăia în zilele lui Isus, fie că este unul care trăiește astăzi, este același Corp. Există un Dumnezeu și Tată al tuturor, un Domn și Mântuitor Isus Cristos și un Spirit sfânt prin care toți trebuie să fie controlați și îndrumați.

Este un fapt binecuvântat să remarcăm această untitate între Cristos Isus și membrii Corpului Său. Domnul nostru nu Își ia în mod egoist toată slava și nu caută s-o rețină pentru Sine. Dimpotrivă, cu grijă iubitoare El remarcă progresul membrilor Corpului Său, pe măsură ce ei se dezvoltă în asemănarea caracterului Său, și spune: “Eu sunt preamărit în ei” (Ioan 17:10); și vrea ca toți să fie legați împreună cu Sine în Iubirea Tatălui. Vrea de asemenea ca ei să fie cu El, privind și împărtășind slava pe care Tatăl I-a conferit-o ca răsplată pentru loialitate și ascultare prin toate încercările necesare care au venit asupra Lui.

Toată familia divină este legată împreună într-o legătură a iubirii și părtășiei, a încrederii, a compătimirii, armoniei și interesului comun; iar onoarea și slava unuia, sunt onoarea și lauda tuturor. Rugăciunea Domnului este plină de cereri pentru această unitate. Să remarcăm expresia: “Ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine” (Spiritul sau dispoziția și scopurile și ținta fiind comune pentru noi toți) (Ioan 17:21). Prin urmare, El vrea ca noi să adoptăm același Spirit, țintă și scop ale Tatălui, și să ne dedicăm toate puterile cu zel și credincioșie pentru realizarea voinței Tatălui.

Nu fi servitorul oamenilor: cugetă ce preț scump

A fost plătit ca tu să poți fi servitorul Lui,

Serviciu care este libertate perfectă.

Aceasta să-ți țină inima tare,

Cererea Lui e mare.

Pe toți care-s ai Lui să-i servești:

Frații lui Cristos au nevoie de ajutor.

Când îi servești pe ei, pe El Îl servești.

Cel mai mic dintre ei este un membru scump al Lui,

Răscumpărarea celui mai slab L-a costat sângele Său.