Vol. 19, Septembrie-Octombrie 2011, Nr. 6 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W. T. 1 aprilie 1913 (pag. 111)

Volumul 6, studiul 14 — Diferite obligații pământești ale Noii Creații

4 Mai

Citiți de la pagina 568 p.2 până la

pagina 571 p.1

(13) Care este îndemnul Scripturilor cu privire la a fi girant pentru altul?

(14) Cum ar trebui Noua Creație să-și regleze treburile casei cu privire la luarea sau darea cu împrumut măruntă, ca între vecini? Pag. 569 p.1, 2.

(15) Cum ar trebui să vadă Noua Creație împrumutarea timpului altora? Pag. 570 p.1

(16) Care a fost exemplul frumos dat nouă de Domnul nostru cu privire la așteptarea unei invitații clare și a asigurării de bine-primire înainte de acceptarea ospitalității cuiva? Pag. 570 p.2

(17) În ce măsură ar trebui Noua Creație să permită primirea unor oaspeți neinvitați, fie ei frați de credință sau rude de corp? Pag. 571 p.1

11 Mai

Citiți de la pagina 572, p.1 până la

pagina 574 p. 3

“Nu vă îngrijorați de ziua de mâine”

(18) Ne învață Mat. 6:34, 19, 20 să nu facem nici o pregătire pentru viitor? Ce exemplu ne-a dat Tatăl Ceresc în această privință? Pag. 572 p.1

(19) Care este interpretarea potrivită a lui Mat. 6:34? Pag. 572 p.2

(20) Care este diferența dintre grijă și îngrijorare în ceea ce privește ziua de mâine și cum este ilustrată aceasta în Scriptură? Pag. 573 p.1

(21) Sugerează Mat. 6:19, 20 neglijență cu privire la interesele zilnice din viața prezentă? Pag. 573 p.2

(22) Cum trebuie să privească posesiunile pământești toți cei care au “ales pe Cristos” ca Învățătorul lor? Pag. 573 p.3; pag. 574 p.1

(23) Cum trebuie priviți banii de către Noua Creație? Pag. 574 p. 2, 3

18 Mai

Citiți de la pagina 575 p.1 până la

pagina 578 p.1

(24) Ce cere o deplină consacrare Domnului atât de la cei săraci cât și de la cei bogați? Pag. 575 p.1

(25) Sugerați ce explicație ulterioară i-ar fi putut da Domnul nostru “tânărului bogat” dacă acesta ar fi avut o stare de inimă potrivită? Pag. 576 p. 1, 2

(26) Consacrarea a tot ce avem Domnului înseamnă folosirea tuturor bunurilor noastre exclusiv în lucrarea religioasă? Pag. 576 p.3; pag. 577 p.1

(27) Ce instrucțiuni ne dau Scripturile cu privire la facerea de pregătiri pentru viitor pentru familia noastră? Pag. 577 p.2

(28) Care este datoria fiecărui părinte cu privire la pregătirea rezonabilă pentru interesele și necesitățile prezente și viitoare ale copiilor lui? Pag. 578 p. 1

25 Mai

Citiți de la pagina 578 p.2 până la

pagina 582 p.2

Organizații de ajutor reciproc

(29) Este chestiunea Companiilor de asigurare o problemă religioasă sau pur și simplu una de afaceri? Pag. 578 p.2

(30) În cazul în care soția nu are apreciere pentru Adevărul Prezent, ce curs ar fi de dorit din partea soțului? Pag. 579 p.1

(31) Având în vedere marele Timp de Strâmtorare, ce se poate aștepta de la Companiile de asigurări, în special de la cele care au un așa-zis caracter frățesc? Pag. 579 p.2; pag. 580 p.1

(32) Ar trebui Noua Creație să devină membri ai Francmasoneriei sau ai altor societăți secrete? Pag. 580 p.2; pag. 581 p.1

(33) Ce fel de libertate de alegere poate să exercite Noua Creație cu privire la asocierea cu alte societăți de ajutor reciproc care nu au nimic de natură religioasă.  Pag. 581 p.2

(34) Ce sfat este sugerat cu privire la a fi membri în organizațiile muncitorești? Pag. 582 p.1, 2.