MILITARISMUL ȘI CONȘTIINȚA

W. T. 15 Iulie 1916 (pag. 222)

Deși creștinii sunt îndemnați să se supună „puterilor care sunt” — regilor, guvernatorilor, magistraților etc. — totuși aceasta nu trebuie să se înțeleagă că înseamnă renunțare la fidelitatea față de Regele regilor și Domnul domnilor. El este Domnul nostru Suveran. Supunerea noastră la domnii și la puterile pământești și la poruncile lor este numai în măsura în care ele nu vin în conflict cu poruncile Domnului nostru Suveran. Evreii, când au renunțat la Isus, au strigat: „N-avem alt rege în afară de Cezar!” Poziția creștinului este: „Dă-i Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu”. Ori de câte ori Cezarul și legile lui vin în conflict cu cerințele divine, adevărații soldați ai crucii nu au alternativă.

Nu ni se cade nouă să fixăm norme pentru alții. Conștiința este o problemă individuală. Ar fi tot atât de greșit din partea studenților Bibliei să lupte împotriva guvernelor pământești, și să se opună înrolării în armată și marină la chemarea guvernelor pământești, cum ar fi greșit ca alții să-și forțeze opiniile asupra studenților Bibliei, contrar conștiinței noastre. Fiecare om să fie pe deplin convins în mintea sa. Studenții Bibliei trebuie să-și amintească faptul că ei sunt cetățeni ai Împărăției cerești și nu trebuie să insiste în mod special asupra drepturilor pământești, cu excepția acelora la care s-ar putea aștepta în mod rezonabil străinii. Împărăția lui Mesia nu va fi stabilită cu sabia studenților Bibliei, nici prin discursuri împotriva altora, nici prin încălcarea legilor țării în care locuiesc, nici prin ostilitate față de guvernele care încearcă a le garanta viața și fericirea. Noi trebuie să fim supuși acestor guverne. Noi trebuie să le apreciem. Dar toate acestea nu ne vor rupe relația cu Regele ceresc și cu poruncile Sale. La studenții Bibliei acestea vin întâi — fiecare conform propriei conștiințe în privința sensului Cuvântului Domnului.

În prezent, în Marea Britanie mulți frați dragi suferă cu mare loialitate experiențe grele. Închisoare și muncă grea este pedeapsa aspră pentru un străin care se supune legii, dar care refuză să se angajeze în război fiindcă așa i-a poruncit Suveranul său. Totuși suferințele celor credincioși sunt, poate, și mai mari în alte direcții. Cineva este într-o situație foarte grea când degetul disprețului este îndreptat spre el; când este declarat laș; când este dat afară din serviciu care-i aduce pâinea zilnică, în timp ce alții care iau sabia sunt aclamați. Fără să punem la ((130)) îndoială valoarea și curajul celor din urmă, noi credem că mai mult curaj se cere pentru a fi în rândurile celor dintâi — a rămâne loiali Regelui regilor când întâmpinăm disprețul vecinilor și prietenilor.

Cu toate acestea, noi suntem siguri că Domnul aduce o binecuvântare tuturor celor care caută cu credincioșie să-I cunoască și să-I facă voia. Mai mult, noi credem că se dă o mărturie într-o țară mare, la un popor mare — la un popor care, ca întreg, este temător de Dumnezeu — așa cum nu s-a mai dat din zilele persecuțiilor. Cât de mult folosește Domnul experiențele prezente pentru a găsi și a aduce la coacere pe cei din clasa grâu din poporul englez, nu putem spune.

Frații de la biroul din Londra s-au pus în mișcare pentru a face față la condițiile care predomină în jurul lor. Ei au trimis scrisori către diferite adunări, sfătuind că Bătrânii aleși de adunare, ca slujitori ai Evangheliei, pot cere scutire de serviciul militar, și sfătuind ca ei astfel să raporteze când sunt chemați, iar adunările să raporteze numele Bătrânilor lor. O petiție semnată de aproximativ cinci mii a fost înmânată guvernului, după cum urmează:

PETIȚIE

Către distinsul deputat H. H. Asquith, membru al Parlamentului.

Domnule: Noi, membrii subsemnați ai Asociației Internaționale a Studenților Bibliei, vă rugăm să prezentați această petiție în folosul tinerilor asociați cu noi în părtășie creștină, care sunt afectați de măsurile serviciului militar în vigoare acum, dar ale căror convingeri religioasele interzic angajarea în astfel de serviciu. Mulți și-au dovedit deja prin suferință fidelitatea față de conștiință, și numărul lor crește zi de zi. Nu cunoaștem nici unul care ar refuza dacă i s-ar da posibilitatea să lucreze ceva de importanță națională sub supravegherea comitetului numit de guvern.

Cu toată convingerea cerem ca aceia care din motive de conștiință se simt obligați să refuze serviciul militar de orice fel, să fie recunoscuți ca cetățeni loiali și supuși legii, și să li se dea posibilitatea de a efectua serviciu pentru țară în afara mecanismului de război și să nu fie tratați ca infractori.

Funcția și influența dumneavoastră bună, în a pune capăt situației intolerabile prezente, vor fi întotdeauna mult apreciate de către fiecare din subsemnații.

SemnatĂ de 5000

Împreună cu această petiție și cu aceste semnături a fost trimisă scrisoarea care urmează. Încă nu am aflat rezultatul. Rugăciunea noastră este ca voia Domnului să se facă, numele Lui să fie glorificat și poporul Lui să fie întărit cu puterea și harul necesar pentru a face față la orice ar permite providența divină. S-ar putea ca situația fraților din Marea Britanie să se regăsească mai târziu printre frații din Australia și Canada. Și cine știe dacă aceleași condiții nu vor predomina în cele din urmă și în Statele Unite? Cât de recunoscători suntem pentru promisiunea divină „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune”!

OBIECTORI DE CONȘTIINȚĂ

Către distinsul deputat H. H. Asquith, membru al Parlamentului.

Domnule: În calitate de asociație britanică înregistrată, cunoscută ca Asociația Internațională a Studenților Bibliei, și ca cetățeni ai Marii Britanii care se supun legii, dorim să vă rugăm pe dumneavoastră, în calitate de cap al guvernului Maiestății Sale, să obțineți din partea guvernului considerație pentru membrii acestei asociații a căror conștiință nu permite satisfacerea datoriilor militare de nici un fel, pentru ca acestora să li se acorde permisiunea să facă o muncă de importanță națională, așa cum este prescris de Comitetul guvernamental, permisiune deja acordată unor cetățeni care de asemenea sunt obiectori de conștiință pe motive similare. Credem că este bine să vă explicăm că prin această asociație nu se face nici o presiune, de nici un fel, asupra membrilor ei împotriva militarismului; toți sunt liberi să acționeze așa cum sunt conduși de propria lor conștiință, așa încât cazul lor este un caz de adevărată convingere personală.

În prezent se găsesc cel puțin 40 dintre membrii noștri în închisori militare sub sentințe care diferă de la câteva zile la doi ani, cu muncă grea, și suntem informați că opt au fost trimiși în Franța. Acești oameni declară că nimic nu-i poate determina să-și schimbe atitudinea față de militarism, și acțiunile lor sunt până acum în armonie cu această declarație. Aproape în fiecare zi crește numărul celor închiși, și extinderea Actului, pentru a afecta și pe bărbații căsătoriți, va crește mai mult numărul în viitor. Permiteți-ne să vă supunem spre considerație faptul că acești oameni sunt în prezent o cheltuială pentru țară și un necaz pentru autorități, în vreme ce serviciile lor sunt disponibile pentru binele public dacă li se permite să facă o muncă nesupusă controlului militar.

Simțim că nu este decât cuvenit să declarăm că această asociație, care este afiliată în activitatea ei religioasă la Societatea de Biblii și tratate Turnul de Veghere din America, nu este aliată cu nici un alt corp — politic sau religios — care se opune militarismului, și să mai declarăm că nu avem nici o intenție de a ne alia cu nici un asemenea corp.

Pentru această petiție trimitem alăturat liste conținând 5000 de semnături; de asemenea o listă cu numele acelora dintre membrii noștri despre care știm că sunt întemnițați, rugând guvernul să-și extindă clemența asupra acestora, acordându-le și lor scutirea dorită de sub control militar.

Ai voștri cu credincioșie,

AISB