COMPARAREA FUNCȚIEI DE AVOCAT CU ACEEA DE MIJLOCITOR

W. T. 15 Iulie 1916 (pag. 220)

În ultimii douăzeci de ani a devenit tot mai clar faptul că Biserica este „Taina lui Dumnezeu”. Știm că Cristos și Biserica sunt separați de lume și distincți în toate amănuntele. Ei nu sunt nici sub vechiul Legământ al Legii, nici sub Noul Legământ al Legii, ci sunt un popor special, chemat, sfințit, dezvoltat sub un Legământ special, numai ei, în care nimeni din lume nu va participa vreodată. Scripturile îl numesc Legământul de Jertfă: „Adunați-Mi (zice Domnul) pe credincioșii (sfinții) Mei care au făcut Legământ cu Mine prin jertfă” (Ps. 50:5). Această clasă specială de sfinți, care au făcut Legământ de Jertfă, au drept cap pe însuși Domnul Isus. Când această companie își va fi completat Legământul de Jertfă, vârsta prezentă se va sfârși. Moise, din Legământul Legii dat lui Israel, a reprezentat în mod special Legământul Legii care va fi dat lumii prin antitipul lui Moise — Cristosul. Cu alte cuvinte, mijlocitorul Legământului Legii a fost un om; dar mijlocitorul Noului Legământ al Legii din vârsta Milenară este Omul cel nou, al cărui Cap este Isus — și apostolul declară că membrele sunt formate din cei aleși dintre evrei și neamuri.

Din vremea lui Isus încoace, Mijlocitorul Noului Legământ este în proces de selecționare, iar „jertfele mai bune”, ca bază pentru Noul Legământ, sunt în proces de oferire. În timpul vârstei Evanghelice, Isus nu Și-a exercitat funcția de Mijlocitor pentru lume; iar lumea nu are nici o relație cu Dumnezeu, ci zace încă în cel rău. Însuși Mijlocitorul este în proces de dezvoltare. După cum spune apostolul, Dumnezeu a ridicat întâi pe Isus, iar de atunci încoace ridică Biserica, și curând va sfârși ridicarea. Acesta este Mijlocitorul sau Profetul despre care Sf. Petru vorbește în Fapte 3:22, 23. (Vezi de asemenea 1 Tim. 2:5, 6). Nici o mijlocire nu se poate face până când Mijlocitorul format din „mulți membri” se califică pentru slujbă. Calificarea sa constă în jertfirea sa, conform Legământului Său de Jertfă. Cristosul, Cap și corp, sunt, prin urmare, Mijlocitorul în perspectivă pentru lume — în același sens în care s-a putut spune despre Isus pruncul că era Mântuitorul și Regele. El numai acum devine Rege, și până acum a mântuit numai pe puțini din poporul Său.

Este o mare deosebire între lucrarea unui mijlocitor și lucrarea unui avocat. Marele Mijlocitor între Dumnezeu și om — Cristosul măririi — va deține funcția mijlocitoare timp de o mie de ani și o va completa numai la sfârșitul acelui timp, când va preda Tatălui, reconciliați pe deplin, pe toți care pot fi aduși în armonie cu aranjamentul divin. Lucrarea unui avocat este diferită și, conform Bibliei, este legată numai de lucrarea pe care Isus o realizează în folosul Bisericii în timpul acestei vârste. Biserica nu va avea nevoie de avocat în viitor. Lumea nu are avocat acum. „Noi avem un avocat la Tatăl, pe Isus Cristos cel drept”. Isus personal este avocat pentru „Biserică”, pentru noi „corpul Său”. El ne apără cauza — mai întâi acordându-ne meritul jertfei Sale, făcându-ne astfel plăcuți în prezența Tatălui și acceptabili ca fii ai lui Dumnezeu. Prin faptul că El ne susține, noi am primit Spiritul Sfânt și suntem Creații Noi în Cristos. Ca și Creații Noi, avem totuși nevoie de Avocatul nostru, fiindcă nu putem face lucrurile pe care le-am vrea — perfect. Avem imperfecțiunile cărnii, pe care, ca și Noi Creații, nu le putem controla deplin. Prin urmare, avem nevoie de un tron de Har și de un Avocat prin care ne putem menține relația prezentă cu Tatăl, și astfel să nu fim condamnați cu lumea.