„SĂ-ȘI CUMPERE O SABIE”

W.T. 1 Iulie 1916 (pag.206-207)

De ce a zis Domnul nostru către ucenicii Săi: „Și cine nu are, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie” (Luca 22:36, 38), iar după aceea i-a spus Sf.Petru: „Pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri?” Matei 26:51, 52.

Să ne amintim împrejurările. Isus știa că venise ceasul să fie trădat, luat prizonier, și în ziua următoare să fie răstignit. A fost necesar să arate că prinderea Lui nu se făcea prin forță, ci El S-a lăsat de la Sine să fie luat și răstignit. Tatăl putea ști, îngerii puteau ști, ucenicii Săi puteau ști că El avea puterea să ceară Tatălui legiuni de îngeri pentru apărarea și protejarea Sa de vrăjmași; dar alții nu puteau ști acest lucru. Era de dorit să fie dovedit clar că Isus și ucenicii Săi s-ar fi putut apăra singuri, așa cum Sf. Petru a început de fapt s-o facă atunci când și-a scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot. Isus i-a vindecat imediat urechea, i-a spus lui Petru să nu opună rezistență și S-a predat, cerând numai ca ucenicii să nu fie molestați.

Situația a dovedit că Domnul nostru S-a predat voluntar, și în aceasta a constat lecția. Dacă n-ar fi fost nici o sabie printre ucenici, s-ar fi putut pretinde că nu s-au putut apăra. Faptul că au avut săbii a permis manifestarea curajului ucenicilor și voința lui Isus de a Se supune.

Când Isus a spus să-și vândă hainele dacă era necesar și să cumpere o sabie, apostolii au răspuns că aveau la ei două săbii; iar Isus a răspuns: „Destul”. Acestea erau numai pentru demonstrație, și nu pentru apărare.

Nimic din aceste Scripturi nu pare să justifice războiul, nici sugestia unora că Isus a dorit ca ucenicii Săi să ia sabia. Este adevărat că nu toți care au luat sabia au pierit de sabie, și nu toți care au evitat sabia și-au păstrat viața, dar acesta este un principiu general pe care Domnul îl discută. Cel care se pregătește de război și tulburare cât se poate de sigur că le va avea din belșug, conform mersului general al naturii umane căzute. Pe de altă parte, ucenicii Domnului sunt îndemnați să „urmărească pacea cu toți oamenii, și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”. Evrei 12:14.