Vol. 20, Mai-Iunie 2013, Nr. 4 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XIII — Obligațiile părintești ale Noii Creații

W. T. 1 februarie 1913 (pag. 47)

2 Martie

Citiți de la pag. 541 p.1 până la pag. 554 p.3

OCUPAREA CUVENITĂ A MINȚII COPILULUI

(30) Cum trebuie învățat un copil să aleagă ce să citească și ce să nu citească? Pag. 541 p.1

(31) Cât de serioasă și îndelungată este influența sugestiilor rele? Pag. 541 p.2

(32) Cine trebuie să fie îndrumătorul copilului în pregătirea religioasă? Și de ce este nedrept și de asemenea dezavantajos să se încerce instruirea religioasă în școlile publice? Pag. 542 p.1; pag. 543 p.1, 2.

Influența Școlilor duminicale

(33) Din ce punct de vedere poate fi considerată folositoare Școala duminicală? Pag. 544 p.1

(34) În ce fel au fost Școlile duminicale vătămătoare pentru părinții creștini? Pag. 544 p.2

(35) De ce este Școala duminicală un dezavantaj pentru copiii celor credincioși? Pag. 544 p.3

9 Martie

Citiți de la pag. 545 p.1, 2 până la pag. 547 p.2

(36) Cum este Școala duminicală un dezavantaj atât pentru părinți cât și pentru copii? Pag. 545 p.1, 2

(37) Arătați avantajul decisiv al aranjamentului Scriptural atât pentru copil cât și pentru părinte în pregătirea religioasă a copilului? Pag. 545 p.3; pag. 546 p.1

(38) Cum este aranjamentul Școlii duminicale în mod natural în acord cu sectarismul? Pag. 546 p.2

(39) Care este originea Școlii duminicale? Pag. 546 p.3

(40) Cum poate Noua creație să îndrepte greșelile din trecut în privința pregătirii religioase a copiilor săi? Pag. 547 p.1

Încrederea copiilor

(41) Care trebuie să fie baza încrederii copilului în părinții săi? Pag. 547 p.2

16 Martie

Citiți de la pag. 548 p.1 până la pag. 550 p.1

(42) Cum să fie încurajate și date răspunsuri de către părinte la întrebările confidențiale ale copilului? Pag. 548 p.1

(43) Cum va privi cuvântul sau porunca părintelui un copil educat corect? Și care trei elemente ale caracterului trebuie să fie combinate în părinte pentru ca puterea și autoritatea lui să fie de valoare în casă? Pag. 548 p,2

Puterea sugestiei În educarea copilului

(44) Care este importanța voinței umane și cum este influențată mintea copilului prin sugestii? Pag. 549 p.1

(45) Cum este acest principiu ilustrat în Biblie și în toate predicile potrivite? Pag. 549 p.2

(46) Explicați secretul succesului la un părinte în privința acestei metode a sugestiei. Pag. 550 p.1

23 Martie

Citiți de la pag. 550 p.2 până la pag. 554 p.1

(47) Cum poate sugestia unei mame înțelepte anticipa descurajarea unui copil legată de o zi ploioasă? Și cum sunt aceste sugestii folositoare și pentru părinte? Pag. 550 p.2 și nota de subsol.

(48) Explicați cum metoda sugestiei poate fi aplicată cu folos în dieta copilului. Pag. 551 p.1

(49) Poate sugestia fi la fel de puternică pentru copil în învățarea lecțiilor morale? Pag. 552 p.1

(50) Din ce punct de vedere trebuie administrată mustrarea în cazul neascultării din partea copilului? Pag. 553 p.1

(51) Care trebuie să fie standardul în toate sugestiile? Pag. 554 p.1

30 martie

Citiți de la pag. 554 p.1 până la pag. 556 p.2

COPIII NOȘTRII ÎN TIMPUL DE STRÂMTORARE

(52) Poate Noua Creatură să se aștepte în mod rezonabil la o protecție miraculoasă pentru copiii săi în marele timp de strâmtorare? Pag. 554 p.2

(53) Ce promisiune scripturală pare să se aplice atât la copii cât și la toți cei care iubesc dreptatea? Pag. 555 p.1

(54) Care este neliniștea naturală a părinților pentru copiii lor în această perioadă și cum trebuie ea învinsă? Pag. 555 p.2

(55) Explicați care este cea mai bună pregătire posibilă ce poate să o facă o Nouă Creatură pentru protejarea copiilor săi în timpul de strâmtorare. Pag. 556 p.1

Distracțiile cuvenite

(56) Care trebuie să fie atitudinea Noii Creaturi față de distracțiile pentru copiii săi? Pag. 556 p.2