Vol. 20, Iulie-August 2013, Nr. 5 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul 6, studiul 13 — Obligațiile părintești ale Noii Creații

W. T.1 ianuarie 1913 (pag. 15)

2  februarie

Citiți de la pag. 524 p1 până la pag. 526 p2

“Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze”

(7) Cum trebuie conduse căminele Noilor Creații și când și cum trebuie folosită nuiaua dacă este necesar? Pag. 524 p1, 2

(8) Definiți cuvântul ordine, care a fost numit㠓prima lege a cerului”, și arătați cum răsplățile și pedepsele sunt însoțitoarele necesare ale Legii Iubirii într-un cămin ideal. Pag. 525 p1, 2

(9) Cum să aibă grijă părinții atunci când corectează pe copii prin cuvânt sau faptă? Pag. 526 p1

(10) Cum să discute părinții creștini cu copiii lor și să-i ajute să înțeleagă cerințele divine și necesitatea pentru disciplină? Pag. 526 p2

9 februarie

Citiți de la pag. 527 p1 până la pag. 530 p2

(11) Cât de devreme poate un copil să aprecieze principiile dreptății și când trebuie să înceapă un părinte clădirea caracterului în copil? Pag. 527 p1

(12) Care este lucrul atotimportant să ni-l amintim în educarea unui copil? Pag. 528 p1

(13) Care va fi pierderea precum și experiența amară a părinților care nu reușesc să-și educe copiii în mod potrivit? Pag. 528 p2

(14) Care element ar trebui să caracterizeze în principal atmosfera unui cămin, oricât de sărac ar fi? Pag. 529 p1

(15) Ce se poate aștepta de la un copil educat în mod potrivit în ceea ce privește consacrarea față de Domnul? Pag. 529 p2

(16) Cum se manifestă în părinți și copii influența rea a unui cămin în care egoismul este legea? Pag. 530 p1, 2

16 februarie

Citiți de la pag. 531 p1 până la pag. 536 p1

Copiii născuți în îndreptățire

(17) Explicați cum copiii născuți din părinți consacrați sunt îndreptățiți? Pag. 531 p1

(18) Care este pregătirea harului divin în ce-i privește pe copii, atunci când doar unul din părinți este credincios? Pag. 532 p1, 2

(19) În cazul de mai înainte, asupra cărui părinte cade răspunderea de cap al familiei, dacă soția ar fi Nouă Creatură? Pag. 532 p3

(20) În cazul în care soțul ar fi Noua Creatură, care trebuie să fie calea sa în privința familiei? Pag. 533 p1

(21) În cazul în care copiii nu au fost educați în mod potrivit când erau mai mici, ce încurajare și sugestii pot fi oferite părinților? Pag. 534 p1 până la pag. 535 p2

(22) Care două principii în special, ar trebui să ghideze pe părinți în educarea copiilor lor? Pag. 536 p1

23 februarie

Citiți de la pag. 536 p2 până la pag. 540 p2

(23) Cum să fie recunoscute și luate în considerare de către părinte drepturile unui copil ajuns la maturitate? Pag. 536 p2

(24) Cum trebuie privită educația unui copil în special în ceea ce privește urmarea unui colegiu? Pag. 537 p1; pag. 538 p1

(25) Ce fel de educație trebuie privită ca mult superioară în orice privință față de cea obținută în școlile acestei lumi? Pag. 538 p2

(26) Care ar fi o educație potrivită în privința unei pregătiri ocupaționale rezonabile? Și de ce este aceasta preferabilă față de un curs la colegiu? Pag. 539 p1

(27) În ce privește joaca: Care sunt avantajele unei activități fizice potrivite și influența deteriorantă a plăcerilor nefolositoare și inutile? pag. 539 p2

(28) Cum pot fi învățați copiii să le placă ocupațiile folositoare și de ajutor? Pag. 540 p1

(29) De ce trebuie să fie introduse în mintea tânără economia de timp și de mijloace? Pag. 540 p2