Vol. 20, Septembrie-Octombrie 2013, Nr. 6 


LUCRAREA DE SECERIȘ ÎN LUME

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A STUDENȚILOR BIBLIEI

R 5155a W. T. 1 ianuarie 1913 (pag. 6-7)

Această asociație a apărut spontan și treptat în ultimii treizeci de ani, dar mai ales în ultimii zece ani. Este formată din creștini cugetători de diferite vârste, care studiază Bibila reverențios și cu folos. Nu există condiții în privința membrilor, cu excepția acelor condiții care în mod potrivit ar putea fi aplicate pentru orice creștin adevărat: 1) Credință în Dumnezeu ca marele Creator și Tată ceresc; 2) Credință în Domnul Isus ca Răscumpărătorul lumii; 3) Credință în Biblie — că este Mesajul inspirat al lui Dumnezeu în privința voinței și scopurilor Sale legate de omenire; 4) O viață curată și onorabilă.

Asociația noastră găsește că această platformă este destul de largă pentru toți creștinii adevărați, indiferent de liniile denominaționale, capricii și fasoane. N-avem nici o robie și oricine este liber să părăsească adunarea, după cum este liber și să intre în ea. Într-adevăr, urmând exemplul Bisericii timpurii, în aceasta ca și în alte chestiuni, evităm orice fel special de intrare în astfel de adunări, sau orice înrolare specială, sau orice angajament special în privința credinței și a practicii, altele decât principiile largi menționate deja.

Asociația InternaționalĂ a Studenților Bibliei are adunări în aproape fiecare oraș din multe țări, și poate doriți să știți despre acestea și despre relația lor una cu alta și cu asociația.

Fiecare adunare a Asociației Internaționale a Studenților Bibliei este independentă, își administrează propriile rânduieli, își conduce propriile servicii și se îngrijește de propriile cheltuieli. Asociația furnizează instructori și slujitori publici să prezinte subiecte biblice și să dea sugestii în privința metodelor Bisericii primare, și în privința celor mai bune mijloace de a conduce adunările Biblice Bereene. Nici o adunare nu este obligată să primească aceste prezentări, nici literatura pe care o publică asociația pentru a-i ajuta. Dar toți găsesc a fi foarte convenabil să se folosească de aceste ajutoare de studiu biblic; și când ei cer, asociația le dă ajutor în măsura posibilității — sub rezerva limitelor și accesibilității adunărilor, și a stării fondurilor.

În privința persoanelor care compun adunările, ele sunt din toate ocupațiile — muncitori și medici, elevi și profesori, casnice și oameni de societate. În general sunt serioși, dar au fost nemulțumiți ani de zile și Îl căutau pe Dumnezeu și să-și satisfacă sufletele înfometate. Sunt din toate denominațiile — baptiști, presbiterieni, catolici, episcopali, evrei; și un mare procent au fost odată agnostici. De asemenea, sunt din toate naționalitățile: englezi, scoțieni, irlandezi, francezi, italieni, chinezi, japonezi etc. Într-adevăr, găsim că peste tot în lume există o clasă de oameni inteligenți care înfometează după Dumnezeu, dreptate și Adevăr, și care n-au găsit nimic satisfăcător în crezuri, dar găsesc acum că Biblia îi mulțumește.

Aici, ca și în altă parte, suntem întrebați dacă aceste adunări sunt limitate la America. Noi răspundem, “nu, nicidecum!”

Aceste adunări se pot găsi peste tot în Marea Britanie, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Grecia, Norvegia, Suedia, Danemarca, India, China, Japonia, Australia, Africa de Sud, precum și în Canada și în Statele Unite. De fapt, statutul originar al asociației a fost britanic, sediul fiind în Londra. Statutul internațional al lucrării este motivul pentru acel aspect al numelui asociației.

Este bine înțeles că mulți dintre acești studenți ai Bibliei au fost nesatisfăcuți când au studiat Biblia din diferite puncte de vedere denominaționale, iar acum sunt satisfăcuți, și suntem întrebați cum explicăm aceasta. Folosim noi aceeași Biblie? Sau cum se explică faptul că presbiterienii, baptiștii, metodiștii etc., pot obține o lumină mai clară din studiile Asociației Internaționale a Studenților Bibliei decât din liniile și adunările lor denominaționale?

Există o deosebire. Fiecare denominație caută să-și susțină propriile tradiții ale trecutului, dintre care unele sunt adevărate iar altele false. Dar în metodele noastre toate predilecțiile denominaționale sunt ignorate. Nu ne oprim să întrebăm ce a învățat fratele Calvin sau fratele Wesley, nici ce au învățat alții dinaintea lor sau de atunci încoace. Mergem la învățăturile lui Cristos, ale apostolilor și ale profeților și ignorăm orice altă învățătură. Este adevărat, toate denominațiile pretind mai mult sau mai puțin că fac aceasta, dar ele sunt mai mult sau mai puțin împiedicate de tradițiile și crezurile lor. Ele privesc prin ochelari colorați. Noi ignorăm toate acestea și ne străduim să privim Cuvintele de Inspirație doar în lumina contextului, sau în lumina reflectată de alte pasaje scripturale.

Mai este un motiv pentru care poziția noastră este binecuvântată de Dumnezeu — a sosit timpul menționat în Scripturi, când cei înțelepți din poporul lui Dumnezeu să înțeleagă. Scripturile arată ceea ce toți oamenii încep să-și dea seama în mod clar — că ne aflăm în zorile Noii Dispensații. Toate invențiile minunate din ultimii optzeci de ani întăresc mărturia că acestea sunt razele prevestitoare ale Noii Dispensații; iar acum, când aceste binecuvântări pământești sunt în creștere, este timpul despre care Dumnezeu a promis că va da iluminare specială în privința Cuvântului și Planului Său, pe care El declară că le-a ținut intenționat sub un văl, o taină parțială. Taina lui Dumnezeu trebuie să se sfârșească, în întregime, și Planul lui Dumnezeu trebuie să fie descoperit în această Nouă Dispensație care deja se ivește.

De asemenea suntem întrebați: “Este Asociația InternaționalĂ a Studenților Bibliei afiliată uneia din organizațiile sau crezurile obișnuite?

Nu este. În mod intenționat evităm orice astfel de piedici în gândire. Totuși, avem simpatie față de toți creștinii de orice crez. Ne dăm seama că diferitele denominații au fost organizate, nu cu scopul de a despărți și tulbura turma Domnului, ci fiecare în străduința de a găsi lumina și Adevărul. Îndemnăm pe toți creștinii să ignore toate cătușele și capriciile, și subliniem că există o singură Biserică și un singur Cap al Bisericii.

Adunările noastre publice se țin de preferință în săli mari publice, teatre etc., căci acestea se dovedesc a fi locuri obișnuite de întâlnire pentru oamenii de toate credințele, precum și pentru aceia fără nici o înclinație denominațională — toți cei care caută Adevărul, nesatisfăcuți de hoaspele cu care s-au străduit să se hrănească de ceva timp.

Ni se spune adesea că interesul și comentariile considerabile sunt legate de faptul că asociația noastră face în mod constant publicitate la adunările ei, cu “intrarea liberă și fără colecte”. Acesta a devenit un semn distinctiv pentru asociația noastră, fiindcă este atât de deosebit față de practica obișnuită; și s-a cerut o explicație în privința obiectivului acesteia și cum ne descurcăm fără bani, sau cum se adună bani pentru a acoperi cheltuielile, care adesea sunt destul de mari.

Ca oameni cugetători, am observat timp de ani de zile că problema banilor este problema arzătoare în aproape toate adunările religioase. Membrii bisericii sunt de obicei evaluați după măsura bunăvoinței lor, sau chiar mai mult, iar colectele publice se fac în special pentru a “mulge caprele” — pentru a aduna bani de la cei lumești. Noi nu găsim că această metodă are aprobare scripturală și căutăm să urmăm învățăturile și exemplul lui Isus și al apostolilor.

Lucrarea pornită pe linia acestor exemple cu treizeci de ani în urmă pare să se recomande tuturor studenților Bibliei. Ei au primit ajutor fără obligații; ei sunt bucuroși să dea ajutor altora fără bani, fără preț, fără colectă. Colectele nu se găsesc a fi necesare. Asociația primește orice contribuții îi sunt trimise pentru continuarea lucrării. Astfel de bani nu sunt puși în Fondul de bază, nici nu sunt consumați pentru clădiri scumpe, ci sunt consumați promp, larg, pentru diseminarea literaturii gratuite și pentru a ține adunări publice gratuite. Asociația este mulțumită să cheltuie ceea ce Domnul îi trimite astfel, și nu intră în datorii sau nu face apeluri pentru mai mulți bani.

Fiecare adunare locală, când aranjează adunări publice, urmează aceeași cale. Totuși, în cazul unor adunări noi, sau al celor slabe din punct de vedere financiar, asociația generală ajută la cheltuieli. Toate serviciile conduse de vorbitorii care reprezintă asociația și sub auspiciile ei, sunt strict gratuite.

“Din moment ce voi nu adunați pe oameni în diferite denominații și din moment ce Asociația InternaționalĂ a Studenților Bibliei nu are alt crez decât Biblia, ce ați zice de faptul că Asociația voastră are ca scop să adune pe oameni în ea, și ce ați răspunde dacă ați fi acuzați că încercați să formați o nouă denominație pe socoteala altora”, ar putea fi întrebarea.

Asociația noastră se străduiește să aducă pe toți creștinii în relație cu Domnul Isus Cristos, ca membri ai Lui. Noi recunoaștem că diferitele denominații conțin oameni ai lui Dumnezeu adevărați și suntem în deplină simpatie cu aceștia, și suntem bucuroși să cooperăm cu ei în orice fel, pentru propășirea lucrării Domnului în armonie cu Scripturile. Singura noastră împotrivire la sectarism este că el încearcă să despartă poporul Domnului, insistă asupra teoriilor din Veacurile Întunecate și refuză să recunoască Biblia ca autoritatea cea mai înaltă. Îndemnăm pe creștini să apere Caracterul, Planul și Cuvântul divin, chiar dacă aceasta ar însemna împotrivire și persecuție din partea celor cu un spirit sectar.

Asociația InternaționalĂ a Studenților Bibliei lucrează în mod special pentru unitate creștină, pe baza Bibliei, în armonie cu cuvintele apostolului, c㠓Printr-un singur duh, noi toți am fost botezați într-un singur trup”. 1 Cor. 12:13.

Asociația Tribuna Poporului

Aceasta este o asociație afiliată, organizată să conducă interesele și afacerile Casei Credinței din Statul New York, și de la acel centru, potrivit cerinței legilor acelui Stat, ea îndrumă interesele studenților Bibliei în privința adunărilor publice, punând la dispoziție gratuit vorbitori și literatură.

Societatea de Biblii Și tratate Turnul

de Veghere

Aceasta este organizația de bază, prin care sunt furnizați banii pentru toate părțile lucrării. Acolo trebuie făcute toate donațiile voluntare pentru lucrare.

Fratele Charles Taze Russell este președintele tuturor acestor trei organizații. Ziarele și publicul se referă la el în mod frecvent cu titlurile “reve­rend”, “domnul” și “doctor”; dar el preferă să fie cunoscut ca “frate” și “pastor”, fiindcă aceștia sunt termeni biblici.