Vol. 20, Septembrie-Octombrie 2013, Nr. 6 


Un text sugerat pentru anul 1913

R 5155W. T. 1 ianuarie 1913 (pag. 6)

Sugerăm tuturor cititorilor Turnului de Veghere ca text special pentru acest an cuvintele psalmistului: “Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul mântuirilor și voi chema Numele Domnului. Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului în fața întregului Său popor”. Ps. 116:12-14.

De câteva luni, editorul acestui jurnal a încercat planul de a se gândi la acest text în momentul când se trezește dimineața. El a găsit că este de foarte mare ajutor, și acum îl sugerează tuturor cititorilor acestui jurnal.

Cât de potrivit este ca fiecare zi să înceapă cu întrebarea care sunt posibilitățile noastre de serviciu sau de sacrificiu în cauza Domnului! Ce este mai potrivit decât să ne amintim beneficiile pe care le-am primit, precum și cele pe care sperăm să le primim de la îndurătorul nostru Tată ceresc? Ce ar putea fi mai potrivit decât să hotărâm din nou în fiecare dimineață să luăm paharul mântuirii, amintindu-ne că paharul mântuirii este paharul suferinței, paharul încercării — paharul Lui — paharul comuniunii sau părtășiei în suferințele lui Cristos? Cum a zis Învățătorul, așa să zicem și noi, în fiecare zi: “Paharul pe care Tatăl Mi l-a dat, oare să nu-l beau?”

Ce este mai potrivit decât ca fiecare dintre noi să fim bucuroși să-L urmăm pe Învățătorul nostru, fiind făcuți părtași la suferințele lui Cristos, ca să fim părtași și la slava Sa? Ce ar putea fi mai potrivit decât ca primele gânduri când ne trezim să fie la Angajamentul pe care l-am făcut Domnului, și ca acele gânduri să fie deschise față de toată adunarea poporului Domnului? Noi nu vom ține în secret chestiunea Angajamentului nostru, nici chestiunea ascultării noastre, ci ne vom stimula unul pe altul pe calea cea bună.

Mai mult, chemăm numele Domnului pentru ajutor, asistență, pentru ca vorbele gurii noastre, meditațiile inimii noastre și conduita vieții noastre de-a lungul zilei să poată fi plăcute și acceptabile în ochii Domnului. Ziua începută astfel va fi desigur o zi fericită pentru cei care au făcut angajamentul deplinei consacrări Domnului. Și ce gând fericitor avem în legătură cu aceasta; și anume, că atâția dintre iubiții frați și surori pot în același timp să-și ridice inimile în mulțumire și să ia din nou hotărâri.