Vol. 20, Septembrie-Octombrie 2013, Nr. 6 


 

Indexul titlurilor articolelor din anul 1913

A discerne voia lui Dumnezeu. . . . . . . . . . . . 1394

A lupta împotriva lui Dumnezeu . . . . . . . . . 1285

A trăi potrivit firii păcătoase. . . . . . . . . . . . . 1290

„Aceste lucruri au fost tipuri”. . . . . . . . . . . . 1293

Alegerea bătrânilor și a diaconilor. . . . . 1147, 1169

„Alegeți astăzi”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141

Alergarea din acest veac – „Norul de martori” ai 

acesteia. . . . . . . . . . . . 1203

Anularea legală și reală a păcatului. . . . . . . . . . 1344

Asemănarea de caracter cu Domnul nostru. . .1132

Aurora dimineții. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164

„Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii”

. . . . . . . . . . . . 1326

Bunul samaritean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118

„Ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul”

. . . . . . . . . . . . 1438

Calitățile și atributele lui Iehova. . . . . . . . . . . . 1396

Căderea Ierihonului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156

Căsătoria este onorabilă. . . . . . . . . . . . . . . . . 1140

Ce cale ar trebui să urmăm?. . . . . . . . . . . . . 1149

Ce înseamnă a mânca trupul și a bea sângele     

Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . 1161

Cel mai mare lucru din univers -  Partea I . . . 1296

Cel mai mare lucru din univers - Partea II . . . 1277

Cele două părți ale sfințirii . . . . . . . . . . . . . . . . 1201

Cele zece porunci ale lui Dumnezeu . . . . . . . . . 1262

Cereri individuale de răsplătire . . . . . . . . . . . . . 1308

Cine este aproapele meu? . . . . . . . . . . . . . . . . 1261

Compătimirea lui Dumnezeu față de poporul Său

 . . . . . . . . . . . . . 1383

Conducerea lui Dumnezeu în lume și în biserică

 . . . . . . . . . . . . . 1230

Conflictul între carne și spirit . . . . . . . . . . . . . . . 1395

Convenția de la Londra – 1-4 August 1913 . . . 1209

„Cu ce judecată judecați” . . . . . . . . . . . . . . . . 1306

Cum a trecut Israel Iordanul . . . . . . . . . . . . . . . . 1158

Cum se formează caracterul drept . . . . . . . . 1487

Cunoștința Domnului nostru despre

preexistența sa . . . . . . . 1489

Cunoștința și credința în privința cronologiei . . .

. . . . . . . . . . . . . 1119

Curcubeul, legământul lui Dumnezeu . . . . . . 1482

Darurile de la Rusalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371

De ce există diversitate în poporul Domnului . . .

. . . . . . . . . . . . . 1268

Deosebirea dintre carne și spirit . . . . . . . . . . . . 1215

Deosebirea între ținerea și împlinirea legii . . 1476

Diferiții pași ai îndreptățirii . . . . . . . . . . . . . . . . 1405

Doctrine mai mult sau mai puțin importante . . .

. . . . . . . . . . . . . 1267

Dovezi ale ungerii Spiritului Sfânt . . . . . . . . . . 1365

„Dumnezeu arătat în trup” . . . . . . . . . . . . . . . . 1257

Dumnezeu L-a îngropat pe Moise, servitorul Său

 . . . . . . . . . . . . . 1173

Editorul la congresul internațional al purității . .

. . . . . . . . . . . . . 1128

Efectul potopului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484

„El vine cu norii” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292

Evanghelia speranței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391

Faceți cunoștință cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . 1189

„Ferice de cei blânzi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115

Foc literal sau simbolic? . . . . . . . . . . . . . . . . 1208

Furtuni pe marea vieții . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345

Gelozia și invidia pedepsite. . . . . . . . . . . . . . . . . 1225

Influența transformatoare a gândului . . . . . . . 1330

Instrumentul lui Dumnezeu în pregătire . . . . 1320

Israelul cruțat sau ocolit . . . . . . . . . . . . . . . . 1283

Israelul sub un nou conducător . . . . . . . . . . . . . . 1170

Isus și copiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127

Iubirile pământești în comparație cu iubirea

cerească . . . . . . . . . . . . . . . . 1328

În necaz, totuși mângâietorul altora . . . . . . . . . . 1385

Înălțimile și adâncimile legii divine . . . . . . . . . 1131

Încercarea apostolilor și lecția ei . . . . . . . . . . . . 1179

Închinare acceptabiă și neacceptabilă . . . . . . . 1199

Întrebare despre îndreptățire . . . . . . . . . . . . . . . 1206

Întrebare interesantă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367

Întrebări bereene la studii în scripturi . . . 1139,

1187, 1188, 1223, 1260, 1289,

1319, 1351, 1411, 1421, 1482

Întrebări interesante . . . . . . . . . . . . . . . . 1301, 1333

Învierea lui Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374

Lecții învățate de frații lui Iosif . . . . . . . . . . 1356

Legământul Avraamic și legământul nou . . . . 1368

Legământul lui Dumnezeu la muntele Sinai . . .1265

Logosul făcut trup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143

Lucrarea de seceriș în lume . . . . . . . . . . . . . . 1492

Lucrarea lui Dumnezeu în voința și mintea noastră

  . . . . . . . . . . . 1232

„Lucrători împreună cu Dumnezeu” . . . . . . . . 1235

Lupta Noii Creaturi pentru existență . . . . . . . . 1379

Mamona – principiul egoismului . . . . . . . . . . . . . 1155

Mana din cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273

Mântuirea – universală și limitată . . . . . . . . . . . 1116

Mesagerii lui Dumnezeu în „Zilele din urmă” . . . .

 . . . . . . . . . . . 1313

Mici căi de a face bine altora . . . . . . . . . . . . . . . . 1133

Mila este mai bună decât sacrificiul . . . . . . . . . .1353

Mila și adevărul – elemente componente ale

                        caracterului creștin . . . . . . . . . . . 1221

Moartea și învierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473

Modul ispitirii mamei Eva . . . . . . . . . . . . . . . . 1347

Moise chemat la serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . 1304

Moise, copilul frumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322

Mormintele lăcomiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227

Noul legământ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 1253

O dovadă convingătoare a învierii . . . . . . . . . . .1348

O rasă de robi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

Oameni ai destinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302

„Pacea lui Dumnezeu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268

„Paharul binecuvântării” . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162

Partea bisericii în jertfa pentru păcat . . . . . . . . 1427

Păcatul lăcomiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145

Păcatul unui om bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209

„Pentru că iubim pe frați” . . . . . . . . . . . . . . . . 1152

Poarta cerurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422

Porția lui Beniamin de cinci ori mai mare . . . . 1358

Pregătirea pentru locuri de membri în Împărăție

 . . . . . . . . . . . . . . . . 1380

Privilegiile fiilor lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . 1382

Privilegiul și necesitatea rugăciunii . . . . . . . . . 1413

Purtarea crucii, calea de creștere . . . . . . . . . . . . 1377

Purtarea crucii un privilegiu . . . . . . . . . . . . . . . . 1378

Pustia va înflori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307

Raportul iscoadelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213

Răbdarea, un har de bază al caracterului . . . . .1177

„Răscumpărarea voastră este aproape” . . . . . . 1316

Răufăcători și amestecători în treburile altora

 . . . . . . . . . . . . . . . . 1281

Râvna spiritului necesară pentru învingere . .1175

Recapitulare despre sfârșitul timpurilor

neamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 1185

Reguli iubitoare și reguli parlamentare . . . . . . 1114

Relația de legământ cu Dumnezeu este esențială

pentru viața veșnică . . . . 1478

„Robii Lui Îi vor sluji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116

Rugăciunea, suflarea vitală a Noii Creaturi . .1218

Să locuim împreună în unitate . . . . . . . . . . . . . . . 1363

Să ne facem prieteni cu ajutorul mamonei . . . . 1408

Să veghem unii asupra altora . . . . . . . . . . . . . . . . 1193

Se cere mult curaj pentru învingere . . . . . . . . . . .1181

„Se naște un popor dintr-o dată?” . . . . . . . . . . . . . 1401

Semănatul și seceratul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369

Serviciul fraților un zel potrivit . . . . . . . . . . . . . 1325

Speranța Veacului Evanghelic . . . . . . . . . . . . . . 1113

Spiritul de serviciu, spiritul uceniciei . . . . . . . 1197

Studiu Biblic folositor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122

Sunt sinucigașii răspunzători din punct de vedere

moral? . . . . . . . . . . . . . . . . 1205

Suntem în realitate, sau suntem socotiți Noi

Creaturi . . . . . . . . . 1190

Superioritatea legământului originar Avraamic

 . . . . . . . . . . . . . 1237

Șaptezeci de slujitori unși . . . . . . . . . . . . . . . . 1125

Toate lucrurile lucrează spre binele lor . . . . . . 1341

Trecerea Mării Roșii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275

Turneul convențiilor sudice. . . . . . . . . . . . . . . . . 1403

Uitare, nu anihilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192

Un cuvânt pentru veghetori . . . . . . . . . . . . . . . . 1315

Un om rău, temător de Dumnezeu . . . . . . . . . . . 1195

Un text sugerat pentru anul 1913 . . . . . . . . . 1494

Ungerea „picioarelor” lui Cristos . . . . . . . . . . . . 1361

Unitatea corpului lui Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . 1393

Urât fără temei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389

Următoarea Cină de amintire . . . . . . . . . . . . . . . . 1430

Va fi ars pământul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123

Vaiuri vechi și moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338

Vedere din Turnul de Strajă . . . . . . . . . . . . . 1494

Vederea spirituală proporțională cu puritatea

inimii . . . . . . . . . . . . . . . . 1310

Victoriile credinței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335

Vinderea dreptului de întâi-născut . . . . . . . . .1425