Vol. 21, Noiembrie-Decembrie 2013, Nr. 1 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XII — Privilegiile și obligațiile Noii Creații cu privire la căsătorie, precum și la alte lucruri

W. T. 1 decembrie 1912 (pag. 379)

 

5 Ianuarie

Citiți de la pag. 501 p.1 până la pag. 505 p.1

(27) Ce dificultăți pot apare în cazul când două Noi Creaturi se potrivesc bine, și după un timp devin nepotrivite? Pag. 501 p.1 până la pag. 502 p.1

(28) Explicați dificultățile ce se ivesc în cazul când un soț și o soție nu se potrivesc nici după trup și nici spiritual, și care este comportamentul potrivit al soțului care este Nouă Creatură. Pag. 502 p.2

(29) Când soția este un membru al Noii Creații dar se potrivește bine după trup cu un soț lumesc, care este situația? Și ce curs trebuie să urmeze soția? Pag. 503 p.1

(30) Când doi sunt “nepotrivit înjugați” și în plus sunt nepotriviți după trup, soția fiind superioară, ce sfat ne oferă apostolul? Pag. 504 p.1

(31) Care este punctul principal care trebuie ținut minte de cel credincios? Și doar în ce situație poate Noua Creatură să se recăsătorească în cazul divorțului? Pag. 504 p.2

(32) Textul care zice c㠓dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă” îi dă libertatea celui părăsit să se recăsătorească? Și ce înseamn㠓părăsire constructivă”? Pag. 505 p.1

12 Ianuarie

Citiți de la pag. 505 p.2 până la pag. 512 p.2

(33) Ce curs poate urma un astfel de soț “părăsit”? Pag. 505 p.2

(34) În ce condiții se poate considera o soție “părăsită” și care sunt libertățile ei în astfel de caz? Pag. 506 p.1 până la pag. 507 p.1

(35) De ce să nu fim surprinși dacă ne vin asemenea încercări? Și care este sfatul scriptural cu privire la calea de scăpare? Pag. 507 p.2

CONȘTIINȚA, PROBA FINALĂ

(36) Ce este conștiința? Și cum trebuie Noua Creatură să-și educe conștiința astfel încât ea să poată fi un îndrumător potrivit? Pag. 508

Fameni, fecioare, celibat

(37) Învățătura și exemplul Domnului nostru, și gândirea apostolului Pavel în ce privește celibatul. Mat. 19:12; 1 Cor. 7:25-40. Pag. 509 până la pag. 512 se pot citi cu voce tare și fără să se discute.

(38) Ar fi potrivit ca după căsătorie, fie soțul fie soția, sau amândoi, să se hotărască a trăi o viață de celibat? (1 Cor. 7:3-9) La această întrebare se poate răspunde potrivit doar prin citirea referinței. Pag. 512 p.1, 2

19 Ianuarie

Citiți de la pag. 513 p.1 până la pag. 517 p.1

“Numai În Domnul”

(39) De ce se intră cu atât de puțină pregătire și cu atât de puțină înțelepciune într-o astfel de chestiune importantă cum este căsătoria? Și cum trebuie privită natura umană în mod potrivit? Pag. 513 p.1,2

(40) Ce reguli și circumstanțe trebuie să fie respectate chiar de către oamenii naturali atunci când își aleg tovarăș de viață? Pag. 513 p.3

(41) Ce sfaturi în plus se aplică la Noua Creatură care ia hotărârea să se căsătorească? Pag. 514 p.1 până la pag. 515 p.1

(42) Ce înseamn㠓în Domnul”? Pag. 515 p.2

(43) Dacă căsătoria ar fi mai general privită din acest punct de vedere înalt, care ar fi rezultatele? Pag. 516 p.1

(44) Ce fel de protecție specială are Noua Creatură în chestiunea căsătoriei, fie că aceasta are un rezultat favorabil fie nefavorabil? Și ce lucru trebuie ținut minte în mod constant ca cel mai important lucru? Pag. 517 p.1

Studiul 13 — Obligațiile părintești ale Noii Creații

26 Ianuarie

Citiți de la pag. 519 p.1 până la pag. 522 p.1

(1) Punctul de vedere potrivit din care trebuie privită puterea de înmulțire a omului ca agentul lui Dumnezeu. Citiți pag. 519 p. 1

(2) Acest simț al responsabilității să se intensifice prin înțelegerea influențelor prenatale! Citiți pag. 519 p.2

(3) Este potrivit a pretinde că tot răul din lume este datorită moștenirii părintești? Pag. 520 p.1

(4) Ar fi posibil ca în condițiile prezente să se nască un copil perfect? Pag. 520 p.2

(5) Ce avantaj ar trebui să aibă Noile Creaturi față de ceilalți din lume în propagarea și educarea copiilor? Pag. 521 p.1

(6) Ce lecții pot fi învățate din experimentele științifice cu animalele inferioare? Pag. 521 p.2 până la pag. 522 p.1