Vol. 21, Martie-Aprilie 2014, Nr. 3 


MAI MULȚI BĂTRÂNI, MAI MULTĂ LUCRARE

R 5131a W. T. 1 noiembrie 1912 (pag. 347)

Unele dintre adunările Studenților Bibliei fac un serviciu excelent în lucrarea extinsă a adunării și, natural, ne informează în mod regulat. Adesea prezența la adunările extinse este bună. În mod frecvent primele trei întâlniri continuă cu alte trei și apoi sunt urmate de înființarea unor noi adunări. Recomandăm ca ori unde este posibil aceste adunări noi să aibă întâlnirile locale într-o seară din săptămână și să se străduiască să aibă întâlnire cu adunarea centrală cel puțin duminica.

Am fost surprinși că unele adunări mari în care sunt numeroși frați bine calificați pentru lucrare fac puțin sau nu fac nimic în privința extinderii adunării. Am încercat să ne gândim la cauza acestei aparente lipse de zel în lucrarea Secerișului. Știind că prietenii dragi sunt zeloși, știind că talentul din mijlocul lor stă nefolosit, am fost forțați să tragem concluzia pe care vrem s-o prezentăm: și anume, că frații care sunt capabili de lucrare extinsă în astfel de adunări sunt prea modești pentru a sugera astfel de lucrare, ca să nu pară că ei încearcă să facă adunarea să-i aleagă ca bătrâni și să-i autorizeze să înceapă lucrarea extinsă. Modestia este întotdeauna o calitate excelentă; dar trebuie să fie în mod special greu pentru frații dragi care au ceva capacitate, să se abțină de a vesti vestea bună — să se abțină de a merge în afară și a începe mici adunări noi.

Sunt desigur adunări în care lipsește materialul pentru lucrare extinsă — adunări care au nevoie de toți frații care posedă vreo capacitate în mijlocul lor. Dar sunt alte adunări care trebuie să se trezească, să observe frații care au ceva capacitate și să-i încurajeze să-și folosească timpul și puterea în lucrarea extinsă a adunării. Îndemnăm, prin urmare, ca adunarea să considere ca bunuri disponibile materialul uman pe care-l are, și să caute să slăvească pe Domnul în folosirea acestor bunuri.

În cazurile în care frații care posedă capacitatea de a ține discursuri asupra Planului divin văd ocazii pentru lucrarea extinsă și se pot descurca ei înșiși din punct de vedere financiar, sfătuim să înceapă să țină adunări. Recomandăm însă ca întâi să menționeze adunării chestiunea, așa încât, dacă este posibil, să se asigure de cooperarea din partea tuturor, și toți să se alăture unei lucrări bune și în bucuriile și binecuvântările care rezultă.