Vol. 21, Iulie-August 2014, Nr. 5 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XI — Paștile noii creații

W. T. 15 octombrie 1912 (pag. 331)

3 NOIEMBRIE

(13) Explicați semnificația antitipică a pâinii nedospite și a ierburilor amare. Pag. 463 p.3.

(14) Ce a vrut să spună Domnul nostru când a zis: „Să faceți lucrul acesta în amintirea mea”? Și care este semnificația expresiei „Ori de câte ori veți bea din el”? Pag. 464 p. 1.

(15) Cum arată 1 Cor. 11:26 că pentru toți urmașii Domnnului celebrarea anuală a Paștilor trebuie să aibă o nouă semnificație? A fost Cina de Amintire pusă asupra creștinilor ca o lege? Pag. 465 p. 1.

„NOI CARE SUNTEM MULȚI, SUNTEM

O SINGURĂ PÂINE”

(16) Cum arată apostolul Pavel în 1 Cor. 10:16, 17 semnificația secundară a „pâinii pe care o frângem” și a „paharului binecuvântării” din care ne împărtășim? Pag. 465 p. 3 și pag. 467 p. 1, 2.

(17) Cum să avem grijă să nu punem mai mare im­portanță pe simboluri decât pe realitate? Pag. 466 p. 1.

(18) Cum accentuează 1 Ioan 3:14, 16 unitatea noastră în calitate de corp al lui Cristos? Pag. 467 p.3 până la pag. 469.

10 NOIEMBRIE

(19) Cum dovedește alegerea Bisericii în acest timp când predomină răul, măsura iubirii și a loialității noastre față de Domnul și față de urmașii Săi? Pag. 469 p. 1.

COMEMORAREA ESTE ÎNCĂ POTRIVITĂ

(20) Ce metodă a fost folosită de evrei pentru socotirea datei Paștilor? Pag. 469 p. 2 și nota de subsol de la pag. 470.

(21) Explicați învățătura falsă a Liturghiei și arătați cum aceasta a luat practic locul Cinei Domnului. Pag. 470 până la pag. 472 sus.

(22) Cum sărbătoresc „Ucenicii” Cina Domnului și de ce este nescriptural acest mod? Pag. 472 sus și p. 1.

CINE POATE CELEBRA

(23) Cine sunt singurii invitați să celebreze sărbă­toarea simbolică a Cinei Domnului?Pag. 472 p. 2.

(24) Care este prevenirea făcută de apostol exprimată în 1 Cor. 11:27-29? Pag. 473 p. 2, 3.

17 NOIEMBRIE

(25) Care trebuie să fie atitudinea fiecărui membru adevărat al Bisericii în ceea ce privește împărtășirea din această Cină de Amintire? Pag. 474 p. 1.

CINE POATE OFICIA

(26) Ce învățături false au condus la impresia populară că numai un „slujitor rânduit” poate administra pâinea și vinul? Și care este însărcinarea divină cu privire la aceasta? Pag. 474 p. 2.

(27) Totuși, având în vedere necesitatea ordinii în ecclesie, ce procedură este recomandată? Pag. 475 p. 1.

(28) Care declarație a Domnului Isus se aplică la această Comemorare cât și la toate celelalte întruniri ale poporului Său? Și care este privilegiul nostru în cazul în care nu putem comemora în prezența altor membri ai „Corpului Său”? Pag. 475 p. 2.

O ORDINE A SERVICIULUI

(29) Ce ordine a serviciului a fost sugerată ca rezonabilă și potrivită pentru celebrarea Cinei de Amintire? Pag. 476 până la pag. 478 p. 1.

(30) Dați câteva gânduri ajutătoare sugerate de ideea că noi toți suntem „membri ai aceleiași pâini”. Pag. 478 p. 2.

24 NOIEMBRIE

(31) Cum să tragem folos din experiența lui Iuda? Pag. 478 p. 3.

PAȘTILE CREȘTINILOR — PAȘTILE EVREILOR

(32) Care este originea cuvântului „Easter” și cum s-a ajuns să fie aplicat la sezonul paștilor? Și cărei zile, mai curând decât perioade, a fost atașat numele „Easter”? Și care ar trebui considerată cea mai potrivită zi pentru celebrarea învierii Domnului? Pag. 479 p. 1.

(33) Care este vederea mai largă a termenului „Easter” ținută de catolici, și ce a înlocuit celebrarea Cinei de Amintire la timpul ei potrivit? Pag. 480 p. 1.

(34) Care a fost schimbarea în calcularea datei morții Domnului și când a fost instituită? Cum diferă aceasta de calculul evreiesc? Pag. 480 p.2

(35) Care a fost potrivirea deosebită a faptului că Domnul nostru a fost răstignit tocmai când luna era plină? Pag. 481 p.1, 2.

(36) Citiți afirmații din Enciclopedia lui McClintock și Strong, o autoritate recunoscută, care confirmă gândul arătat mai înainte. Pag. 481 până la pag. 484