Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


PIATRA ALBĂ DATĂ ÎNVINGĂTORILOR

„Celui care va birui îi voi da ... o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care-l primește.” Apoc. 2:17.

R 5113a W. T. 1 octombrie 1912 (Pag. 315)

În vremurile din vechime grecii și romanii aveau obiceiul să marcheze și să perpetueze o prietenie printr-o piatră albă. Piatra era împărțită în două și fiecare persoană își înscria numele pe suprafața plată, după aceea schimbau între ei părțile pietrei. Arătarea jumătății de piatră era suficientă pentru asigurarea ajutorului prietenesc, chiar și pentru descendenții acelora care au împărțit prima dată piatra. Un obicei similar era uneori respectat de unii regi, care spărgeau o piatră albă în două părți, din care pe una o rețineau și pe cealaltă o dădeau unui ambasador special. Acea parte putea fi trimisă regelui oricând și-i asigura ajutorul. Astfel piatra împărțită devenea un semn de identificare.

Apocalipsa 2:17 pare să se refere la acest obicei antic. Piatra albă semnifică un semn prețios al iubirii Domnului și numele nou scris pe piatră sugerează numele Mirelui. Declarația indică o relație specială cu marele Împărat al împăraților ținută secret între el și individ. Învingătorii nu trebuie recunoscuți numai ca o clasă — clasa Miresei — ci fiecare va avea favoarea personală a Domnului. Despre aceasta nimeni nu va ști în afară de el și de Împărat. Există o prietenie individuală și personală între Domnul și învingători, despre care se poate spune că primesc semnul de identificare — piatra albă antitipică — acum, în această viață.

Acest semn este pecetea Spiritului sfânt prin care Domnul îi identifică pe învingători. Deși se spune că aceasta este o parte a răsplății finale a Bisericii, totuși chiar de la începutul experienței noastre avem această relație personală cu Domnul. Sigiliul deplin al Spiritului sfânt va fi dat la Înviere, când primim noul corp. Atunci vom avea cunoștința deplină a numelui, după care vom fi cunoscuți de Domnul și El de noi pentru totdeauna.