Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


PRIVELIȘTE DIN TURNUL DE STRAJĂ

R 5107 1 octombrie 1912 (pag. 303-304)

SIONISMUL favorizat de Turcia

Palestina își ridică cu speranță capul. Noul guvernator al Ierusalimului a făcut recent o declarație foarte plină de simțire. Se crede că el exprimă sentimentul guvernului turc. Pretutindeni Pașa, Muhdi Bey, este primit cu entuziasm de coloniștii evrei. Principalul dintre aceștia, Richon-le-Zion, a dat o cină festivă în onoarea Pașei. La aceasta coloniștii au exprimat fidelitatea fermă a evreilor față de guvernul constituțional otoman.

Guvernatorul a ținut un discurs destul de lung, a cărui esență a fost raportată după cum urmează:

„Domnilor, permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc pentru primirea cordială pe care mi-ați făcut-o.

Ați auzit fără îndoială atât de la oameni cât și din presa din străinătate că Guvernul nostru obiectează în privința Sionismului. Aceasta este incorect. Noi, otomanii, îi cunoaștem prea bine pe evrei pentru a-i suspecta de neloialitate.

Noi știm că evreii nu vin în Palestina numai din motive politice. Asocierile sfinte legate de această țară sunt cele care acționează magnetic asupra lor; de aceea guvernul nostru otoman nu are niciun motiv să se opună Sionismului.

Istoria dovedește că Turcia i-a primit întotdeauna pe evrei în timpurile de persecuție și necaz și a primit cu brațele deschise exilații din țările iudeofobe.

Ne bucurăm să vedem minunatul progres pe care l-ați făcut în Palestina în cei câțiva ani de eforturi neobosite și în ziua de azi sunteți un model pentru sătenii arabi din jurul vostru. Sunteți o lecție obiectivă pentru vecinii voștri băștinași, care nu pot nici să citească nici să scrie, încât ei pot să vadă marile posibilități ale țării. De aceea pun în fața voastră următoarea propunere:

PROPUNEREA GUVERNAMENTALĂ

Pentru ca viața și proprietatea voastră să fie puse în afara oricărei primejdii, este datoria voastră obligatorie să vă stabiliți pe o bază fermă, și aceasta ar trebui să faceți.

Alegeți dintre voi un conducător municipal, a cărui numire va fi ratificată de guvern, pentru a administra justiția și a executa judecata conform regulilor și regulamentelor provinciilor otomane.

Va trebui să numiți gărzi și jandarmi, ale căror nume vor fi înregistrate de guvernul local, care le va da uniforme și toate echipamentele necesare, și-i va învesti cu autoritate.

De asemenea trebuie să instalați comunicații telefonice între colonii, între sate, astfel încât orice atac sau ultragiu să poată fi imediat notificate la cartierul general și jefuitorii să poată fi arestați și pedepsiți.

Știu că există posibilități nelimitate în această țară, dar din păcate noi suntem încă dezavantajați. Am încredere însă că încet-încet scopul va fi atins, spre marele beneficiu al țării.

Cât mă privește pe mine, voi încerca să vă pun în posesia dunelor de nisip de pe malul mării și să va dau pentru ele acte legale de proprietate.

O parte o voi aloca pentru o Clădire Guvernamentală spațioasă care va servi ca local administrativ central.

Frați și neamuri, dați o mână de ajutor Guvernului, și Guvernul din partea lui vă va ajuta mai departe să progresați.”

„VIE ÎMPĂRĂȚIA TA”!

Următoarele, din punct de vedere lumesc, se leagă strâns de prezicerile Bibliei, prin urmare le reproducem din Women’s World (Lumea Femeilor — n. t.):

DOAR CÂTEVA DURERI ÎN CREȘTERE

„Grevele cărbunelui în Anglia și America — revoluție în Mexic — anarhie în China — Italia la gâtul Turciei — femeia vociferând pentru vot!

Ce este cu acestea? Nu există nicio cauză de pesimism — nu-i nimic de fapt cu lumea — doar dureri în creștere!

Progresul a făcut un pas brusc și îngrozitor. Pământul se-nvârte mai repede în ultimii douăzeci de ani decât s-a învârtit vreodată înainte. Natural, există o mică deplasare pe alocuri, dar nu face rău.

Nu putem aplica foarte potrivit electricitatea la o mie de întrebuințări, să mergem să ne vârâm nasul printre nori, să universalizăm educația, să introducem ziaristica de un bănuț și să dăm științei frâu liber, fără unele consecințe mărunte.

Vechile puncte de vedere sigur se schimbă, vechile crezuri trebuie să dea loc noilor idealuri, societatea este nevoită să-și readapteze diviziunile sale.

Vechile tipare de gândire și economia, religia și guvernul, se destramă. Ochii noștri văd adevăruri pe care strămoșii noștri nu le-au putut vedea și prin lumina lor noi percepem erorile și neajunsurile lor.

Cele mai mari revoluții care au măturat vreodată universul vor izbucni în umătoarea sută de ani.

Înainte ca acest secol să se termine, ultimul rege își va fi pierdut tronul, ultimul vas de război va fi dat la fier vechi, ultima armată își va fi aruncat la gunoi pistoalele. Estul și Vestul se vor întâlni într-o mie de cauze comune și cele Cinci Rase își vor uni mâinile în fraternitate.

Telefonia fără fir și telefotografia vor fi desăvârșite, trenurile și aeronavele cu viteze de o milă pe secundă vor condensa mările și continentele în eleștee și parcele.

Africa va deveni un loc unde new yorkez-ul își va petrece weekend-ul, iar fermierul canadian va apăsa pe un buton, va ridica receptorul și va vorbi despre recoltă cu fiul său din Siberia.

Durerea va fi ștearsă. Chirurgia va fi îndeplinit ușurarea de alienare mintală și de orbire. Cancerul, tuberculoza, paralizia, vor fi la fel de ușor tratate ca și luxația și lumbago.

Nu va fi nicio risipă de hrană, nici de pământ. Aerul va produce bogăția lui de nitrați pentru condensatori și fiecare acru arabil va fi luxuriant de vegetație.

Căldura soarelui înmagazinată va furniza curent și căldură pentru toată omenirea. Plăgile și dăunătorii vor dispărea.

Specialiștii în ameliorarea genetică vor regla societatea; bărbații și femeile se vor uni prin legi stabilite; organizarea eficientă va verifica cheltuiala economică și va eradica sărăcia; ingineria va rezolva problemele locuințelor adecvate, ale ventilației și expunerii la lumina solară; standardizarea sănătății și a bunăstării va extirpa prostituția și crima.

Un vis? Deloc!

O viziune exagerată? Greșiți!

Nicio imaginație nu poate pătrunde orizonturile care acoperă ziua de mâine de vederea noastră.

 Cel mai larg optimism poate numai estima un fragment din gloriile viitoare ale omului. Cum puteți râde batjocotoritor!

 Întoarceți-vă și priviți cei cincizeci de ani din urma voastră! Ce profet din tinerețea tatălui vostru a îndrăznit să vestească minunile multe de astăzi?

Grevele, revoltele și războaiele sunt doar așchii care sar de sub dalta progresului.

Vor fi multe războaie, mulțimile vor urla, se vor duce lupte, tirania va apuca cu degete gâtuitoare, bigotismul va urzi, avariția va plănui — dar la ce vor folosi acestea?”