Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


SCRISORI INTERESANTE

R5106 W. T. 15 septembrie 1912 (pag. 299)

Dragul meu Pastor Russell

Noi facem acum a 15-a vizită anuală ca evangheliști în districtul nostru natal Worcestershire, și fiindu-ne furnizate de la depozitul vostru din Londra două colete mari cu publicațiile voastre, întrăm într-o nouă fază a Misiunii. Am distribuit deja mari cantități în Sydenham și Londra. Eu le privesc ca arme directe și puternice ale distrugerii: (1) Doctrinei lui Darwin a Evoluției; (2) Romano-catolicismului; (3) Calvinismului lui John; (4) Nemuririi naturale a sufletului; (5) Doctrinei feroce a Chinului veșnic în iad; (6) Învățăturii călugărilor despre un diavol etern; — și arme de reconstrucție în favoarea: (1) Unui mod scriptural de interpretare a Bibliei; (2) Adevăratei științe a geologiei și a creării Pământului, cuprinzând perpetuarea lui; (3) Divinității lui Cristos, doctrină în baza căreia este plătit Prețul de Răscumpărare; (4) „Planului” lui Dumnezeu de distrugere a răului și stabilirea dreptății veșnice ca un singur Iehova; (5) Facerii ca viața viitoare să depindă de înviere; (6) Doctrinei restabilirii „tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime”.

În aceste cărți publicate de Societatea voastră există un har și o putere a expresiei care, însoțite de o mare inteligență, le fac foarte potrivite pentru a fi plasate în mâinile tuturor claselor, religioase și nereligioase, și de aceea spiritul necompromițător al toleranței și absența dogmei ofensive care respiră din fiecare pagină a acestor scrieri, reflectă mare încredere atât în privința editorilor cât și a autorului. Ele sunt bine adaptate să îndeplinească lucrarea pentru care sunt intenționate. Îmi face plăcere, sunt chiar încântat, că am descoperit astfel de lucrare și de lucrători în via Stăpânului și sper din inimă să cooperez în astfel de lucrări până când „sarcina lucrătorului se termină” și suntem chemați la servicii mai înalte.

Învățăturile nu sunt noi pentru mine, după cum veți fi observat din publicațiile mele, dar chiar dacă David și Solomon au fost îndeaproape înrudiți și profund interesați în scopurile lui Dumnezeu, la ceea ce David n-a fost chemat, nici nu i s-a permis să facă, Solomon a îndeplinit la timpul cuvenit.

„Dumnezeu pe căi ascunse

Minunile-Și face.”

El este Marele Suprem. Lăudat fie numele Său sfânt!

Al vostru, în speranța lui Cristos,

(Rev) J. Martin

 

Dragă Pastore Russell:

Mă bucur de lumina Adevărului prezent de doi ani și jumătate. Angajamentul nu m-a atras când l-am citit prima dată, dar cu trecerea timpului mi-am dat seama de îngustimea căii și în noiembrie trecut m-am decis să fac angajamentul și sunt foarte binecuvântată că am făcut așa. În timpuri de încercare a fost de un mare ajutor să știu că alții de aceeași credință prețioasă se roagă pentru mine. Partea care mă ajută cel mai mult este cercetarea gândurilor și cuvintelor mele.

Înainte de a veni în Adevărul prezent am fost membră a Bisericii M. E. Când soțul meu a primit Adevărul prezent am fost foarte îngrijorată pentru el și l-am întrebat pe pastorul meu dacă a auzit vreodată de cărțile ZORILE MILENIULUI. El mi-a spus că acele cărți sunt mai rele decât otrava; dacă erau înfierate ca otravă, nimeni nu le va atinge. Deoarece soțul meu mergea la biserică împreună cu mine, i-am cerut slujitorului să vorbească cu el, dar n-a făcut-o niciodată și atunci m-am gândit că nu și-a făcut datoria; astfel că am părăsit biserica și am mers la o misiune. Prietenii mei și cu mine ne-am rugat stăruitor pentru soțul meu, și la urmă L-am rugat pe Tatăl nostru Ceresc să-mi arate dacă eu greșeam și soțul meu avea dreptate.

La scurt timp am înțeles clar teoria „iadului”; după ce un frate drag care n-a pretins a fi creștin a murit ars, și după ce am întrebat o întreagă duzină de slujitori bisericești unde era el și am primit zece răspunsuri diferite, aproape că am devenit o necredincioasă în Biblie!

Fie ca dragul nostru Tată să continue să te binecuvânteze! Harul să fie cu tine și pacea de la Domnul nostru Isus Cristos!

Fratele Moody și cu mine trimitem numele, deoarece am luat Angajamentul.

Cu iubire creștină,

D-nul și D-na Edwin R. Moody

— Canada